"Soldaten får inte fostras bara till krig, ty då fostrar man honom också till mördare. Man måste först och främst uppfostra honom till att vara människa."

                                                              Erwin Rommel

 

Äldre befästningar på Gotland

Tingstäde fästning

Fårösunds fästning

Karlsvärds fästning

Enholmens fästning

Batteri Mojner

Fornborgar på Gotland

Äldre skansar på Gotland

Ryska skansar uppförda på Gotland 1808

Kastaler på Gotland

Visborgs slott 1411 - 1679

Visby stadsmur

Borgen Landescrone

Bulverket i Tingstäde träsk

 

 

 

Gotlänningar i fredens tjänst

Gotlänningar i FN-tjänst

BA 05 och 10. Pansarskyttekompaniet "Tango Lima"

BA 09 - Delat ansvar

KS 04 - Och Wisborgs kompani

KS 06 och 3. Mek. skyttekompaniet "Sierra Lima"

KS 09 - Gotländsk bataljon

 

 

 

Stora och små händelser

Konung Birger Magnusson och Röcklingebacke 1313

Olof den helige och Sangelstenen

Ryskt strandhugg på Gotland 1715

Ryskt strandhugg på Gotland 1717

Ryskt strandhugg på Gotland 1718

Ryska ockupationen av Gotland 1808

Ryska skansar uppförda på Gotland 1808

Fårösund och Krimkriget 1853 - 1856

Polska upprorsmakaren Lapinski på Gotland 1863

Gotländsk beredskap - Rysk-Japanska kriget 1904-05

Ryssarnas besök i Slite sommaren 1945

 

Djur i kronans tjänst

Militära veterinärer på Gotland

Blå Stjärnan och Stjärnsystrarna

Sv. Brukshundklubbens Gotlandsdistrikt

Fyrbenta trotjänare vid Gotlands infanteriregemente

 

Övrigt Gotlands försvar

Inskrivnings- och Rullföringsområden

Underhållsgrupp Gotland (Uhgrp G)

FMLOG - Visby

Tygverksamheten

Intendenturen

Fortifikationen

Lantvärnet

Visby-gruppen / 703. Stridsgruppen

Försvarets tvättanläggning i Visby

Mästermyr - Numrerade målangivelser på byggnader

Den äldste namngivne gotlänning som stupat i krig

Danska soldater - 1679

Vapen och stridsfordon användna på Gotland

Polletter

Nazismen bland gotländska militär

 

 

Lite av varje

Gotländska tokstollar och deras handlingar

Gotlands Försvarshistoria - Kronologisk

"Gotlands Vapen"  Insamling 1940

Gotländska länsherrar 1398 - 1645

Guvernörer och Landshövdingar 1645 - 1812

Landshövdingar 1812 - 1900

Landshövdingar 1901 - 2011

Tjelvar och Gutasagan

Gutalagen på gutniska

Gutalagen på svenska

Vårdkasar på Gotland

En hälsning till Visby från skyttegrafvarna

Postanstaltstämplar 1939 - 1945

Gotländska karoliner 1700 - 1721

Gotländska Ståndsdragoner 1700 - 1721  Biografier

Gotländska Sockenknektar 1700 - 1721  Biografier

Krigsmans erinran

Svenskar i Spanska inbördeskriget

Saltpetersjuderiverksamheten

 

Litteratur - Kartor

Militära Bibliografier 1.

Militära Bibliografier 2.

Unir FM 2003  (pdf)

Historiska kartor. Militära och civila

Namnrullor öfver Gottlands trupper 1911 - 1916

Korta underrättelser om Saltpeter-Plantladu mm 1813

 

Hemvärnet

Hemvärnet på Gotland under beredskapen 1939 - 1945

Hemvärnet - Organisation 1940 - 1990

Driftvärnet på Gotland

Gotlandsgruppens hemsida

 

 

 

Vid tider av oro och fara för staten, 

åkallar vi Gud och hyllar soldaten.

När faran är över och fyllda blir faten, 

då glömmer vi Gud och föraktar soldaten

 

Tappra och modiga gotlänningar

Utöver vad tjänsten kräver - Gotländska hjältar

Modiga gutar

Gotlänningen som dog tre gånger för Führern

"Bison" En gotländsk krigsreporter i Vietnam 1968

Nordling - Gotlandsbeväringen som räddade Paris 1944

 

Tragiska händelser och annat elände

Olyckor och dödsfall i tjänsten  1800 - 1899

Olyckor och dödsfall i tjänsten  1900 - 1938

Olyckor och dödsfall i tjänsten  1939 - 1945

Olyckor och dödsfall i tjänsten  1946 - 2007

Gubben Ulmstedts vedermödor

Kemiska stridsmedel och annat skit runt gotlands kuster

 

Fanor , Standar och Kommandotecken

Uppbådsfanor 1700 - 1721

Gotlands Nationalbevärings fanor

Fanor 1887 - 2005

 

Militär själavård på Gotland

Krigskyrkogårdar och krigsgravplatser

Lärbro krigskyrkogård - Koncentrationslägerfångar

Lärbro krigskyrkogård - Mosaiska lägerfångar

Lärbro krigskyrkogård - Tyska soldater

Krigsgravar

Fältprästen - Militär själavårdare

Kolerakyrkogårdar

Garnisonskyrkogården

Efter 200 år får båtsmannen sin gravsten

Soldathem

Varning för lösaktiga flickor

 

 

Spioner och andra ljusskygga typer

Spioner och landsförrädare på Gotland

Dubbelspionen Vidvuds Sveics

Johan Puke - Hjälte eller förrädare

Den mystiska "Sabotagepennan"

Amerikanske desertören Sylvia på Gotland

 

Militär sjukvård

Militär sjukvård på Gotland

Garnisionssjukhuset på Visborgs slätt

Förbandssjukhus KA 3 i Fårösund

Förbandssjukhus A 7 i Visby

Marinens krigssjukhus - Bräntings i Rute

Lärbro krigssjukhus 1942 - 1946

Hemse krigssjukhus 1939 - 1943

Klinte krigssjukhus 1939 - 1941

Beredskapssjukhus och sjukvårdsanläggningar 1939-45

Spanska sjukan 1918-20

Sjukhus för tbc-flyktingar i Follingbo

 

 

Frivilliga Försvarsorganisationer

Gotlands FBU-Förbund

Gotlands FBU-Förbunds läger på Fårö

Gotlands Kvinnliga Bilkår

Frivilliga Motorcykelkåren Gotlandssektionen (FMCK)

Gotlands Distrikt av FRO

Svenska Röda Korsets Gotlandsdistrikt

Landstormen

Gotlands Landstormskvinnor

Gotlands lottakår

Flyglottaskolan i Bunge

Gotlands fallskärmsklubb

 

Föreningar och sällskap

A 7 Kamratförening

P 18 Kamratförening

Lv 2 Kamratförening

KA 3 Kamratförening

Gemensamma Militära Föreningar och Sällskap

Kamratföreningstidningar

Innehållsförteckning - Väduren m fl

Svensk-norska frivilligförbundet

Signalkompaniets Signalister "SS 40" Kamratförening

"SS 40" Kamratföreningstidning "Åtskillnad"

 

Förläggningsplatser, baracker, förråd mm

Byggnadsregister

Sockenregister

Uppförda barackläger 1939-45

Övnings och exercisplatser - Gotl. Nationalbeväring

 

 

Musik - Massmedia

Fältartister på Gotland under beredskapen

Basarer, revyer och andra spektakel under beredskapen

Radiomajoren - Arvid Eriksson

"Hallå Norden, här talar Tyskland"   Radio Königsberg

Gotlands officerskör

Gotlands regementes marsch

Gotlands artilleriregementes marsch

Gotlands kustartilleriregementes marsch

"Min soldat" med Ulla Billqvist

Tapto - Segnale selenne

Musikkårer på Gotland

Gamla yvkort med militära motiv från Gotland

Gamla filmer med gotländsk militär anknytning

 

Skjutfält på Gotland

Tofta skjutfält och Blåhälls lägerplats

Skjutfält - Södra Byrummet

Skjutfält - Hällarna

Skjutfält - Martebo / Överrejseskjutfältet

Skjutfält - Trelge (KA 3)

Sjöövningsområde "Fårö"

 

Minnesstenar på Gotland

Oscarsstenen

Gotlands Nationalbeväring

Visborgs slätt

Gotlands kustartilleri

Varia

Bangstenen i Sundre

 

Skolor / Utbildning

Linjeofficersläroverket på Gotland 1839 - 1866

Artilleriläroverk, underbefäls- och underofficersskolor

Soldatprovet

 

Skytte- och Idrottsföreningar

Visby Nationalbeväring & Dede skyttegille

Gotlands Skarpskytte och Jägargille

Visborgs skytteförening

Wisby stads skyttegille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper /  Sidansvarig K Olsson

 

Web Site Hit Counters

 
 
eXTReMe Tracker