Gotlands Trupper 1645 - 2005

 

Gotländska båtsmän

Gotländska båtsmän

 

Äldre befästningar på Gotland

Tingstäde fästning

Fårösunds fästning

Karlsvärds fästning

Enholmens fästning

Batteri Mojner

Fornborgar på Gotland

Äldre skansar på Gotland

Kastaler på Gotland

Visborgs slott 1411 - 1679

Visby stadsmur

Borgen Landescrone

Bulverket i Tingstäde träsk

 
Fasta befästningar 1939 - 2000

 

Förläggningsplatser, förråd mm

Sockenregister

Övnings och exercisplatser - Gotl. Nationalbeväring

 

Marinen på Gotland

Marinen på Gotland och Gotlands Marindistrikt

Fartyg i tjänst vid Visby Marinavdelning 1939-45

Fartyg i tjänst vid Gotlands kustartilleri 1939-45

Förband organiserade av Gotlands Marindistrikt

Ubåtsbas på Gotland

S/S Thjelvar i tjänst vid marinen 1939-45

Gotlands frivilliga motorbåtskår / Gotlands Sjövärnskår

Marinvarvet i Fårösund

Flottans män på Gotland

 

Gotländska krigsseglare

Sjömän omkomna 1914 - 1918

De som överlevde helvetet 1914 - 1918

Krigsseglare 1914 - 1918 - Övrigt

Sjömän omkomna 1939 - 1945

De som överlevde helvetet 1939 - 1942

De som överlevde helvetet 1942 - 1945

Krigsseglare 1939 - 1945 - Övrigt

En gotlänning i lejdtrafiken - Erik Manvall

 

Marinrelaterat - Gotland

En gotländsk version av "Röd oktober"

SMS Albatross 1915

S/S Ruminas minsprängning 1915

Themisaffären 1916

Polska fartyget ORP Batorys flykt till Gotland 1939

Skonerten Hans minsprängning vid Sandön 1925

U-båtsjakt i Kappelhamnsviken 1974

Marinrelaterade händelser runt Gotland

Marinrelaterade händelser runt Gotland 1914 - 1918

Olycka ombord på pansarskeppet Gustaf V 1940

Torpedanfall mot S/S Gute 1945

Hjälpkryssaren S/S Wiros

S/S Orions torpedering 1942

Å/F Hansas torpedering 1944

Nybyggda Vale av Burgsvik minsprängd 1951

Minfaran runt Gotland 1914 -1918

Minfaran runt Gotland 1939 - 1945

Med HMS Carlskrona på piratjakt 2013

Jacob Mommas örlogsskepp

Sjöinformationskompani Visby (Ssk Vby)

Fartyg med gotländska namn

Skepp där gotländska båtsmän tjänstgjort

 

Stora och små händelser

Konung Birger Magnusson och Röcklingebacke 1313

Ryska strandhugg 1715, 1717 och 1718

Ryska ockupationen av Gotland 1808

Polska upprorsmakaren Lapinski på Gotland 1863

Gotländsk beredskap - Rysk-Japanska kriget 1904-05

Ryssarnas besök i Slite sommaren 1945

 

Djur i kronans tjänst

Militära veterinärer på Gotland

Blå Stjärnan och Stjärnsystrarna

Sv. Brukshundklubbens Gotlandsdistrikt

Fyrbenta trotjänare vid Gotlands infanteriregemente

 

Övrigt Gotlands försvar

Inskrivnings- och Rullföringsområden

Underhållsgrupp Gotland (Uhgrp G)

FMLOG - Visby

Tygverksamheten

Intendenturen

Fortifikationen

Hemvärnet - Organisation 1940 - 1990

Driftvärnet på Gotland

Gotlandsgruppens hemsida

Lantvärnet

Visby-gruppen / 703. Stridsgruppen

Försvarets tvättanläggning i Visby

Mästermyr - Numrerade målangivelser på byggnader

Den äldste namngivne gotlänning som stupat i krig

Danska soldater - 1679

Vapen och stridsfordon användna på Gotland

Polletter

Nazismen bland gotländska militär

 

Lite av varje

Gotländska länsherrar 1398 - 1645

Guvernörer och Landshövdingar 1645 - 1812

Landshövdingar 1812 - 1900

Landshövdingar 1901 - 2011

Tjelvar och Gutasagan

Gutalagen på gutniska

Gutalagen på svenska

Vårdkasar på Gotland

Minnesstenar på Gotland 1.

Minnesstenar på Gotland 2.

Minnesstenar på Gotland 3.

En hälsning till Visby från skyttegrafvarna

Saltpetersjuderiverksamheten

 

Skolor / Utbildning

Linjeofficersläroverket på Gotland 1839 - 1866

Artilleriläroverk, underbefäls- och underofficersskolor

Soldatprovet

 

Litteratur - Kartor

Militära Bibliografier 1.

Militära Bibliografier 2.

Unir FM 2003  (pdf)

Historiska kartor. Militära och civila

Namnrullor öfver Gottlands trupper 1911 - 1916

Korta underrättelser om Saltpeter-Plantladu mm 1813

 

Fordon

Äldre militärfordon på Gotland

Militära fordon under beredskapen 1939-45

Militära motorcyklar på Gotland

Fordonsskyltar

Militärcykeln  "Pungkrossaren"

Gengasen

Stridsfordon använda på Gotland

Försvarets drivmedelsdepå i Visby

Försvarets drivmedelsdepå i Hall

 

Skytte- och Idrottsföreningar

Visby Nationalbeväring & Dede skyttegille

Gotlands Skarpskytte och Jägargille

Visborgs skytteförening

 

Skjutfält på Gotland

Tofta skjutfält och Blåhälls lägerplats

Skjutfält - Södra Byrummet

Skjutfält - Hällarna

Skjutfält - Martebo / Överrejseskjutfältet

Skjutfält - Trelge (KA 3)

 

Karolinska tiden 1700 - 1721

Gotländska karoliner

Gotländska Ståndsdragoner - Biografier

Gotländska Sockenknektar - Biografier

Gotländska Soldater - Biografier

 

 

Övrigt Sverige

Krigsmans erinran

Svenskar i Spanska inbördeskriget

 

 

Vid tider av oro och fara för staten, 

åkallar vi Gud och hyllar soldaten.

När faran är över och fyllda blir faten, 

då glömmer vi Gud och föraktar soldaten

 

Tapperhet och hjältemod

Utöver vad tjänsten kräver - Gotländska hjältar

Modiga gutar

Gotlänningen som dog tre gånger för Führern

 

Tragiska händelser

Olyckor och dödsfall i tjänsten  1800 - 1899

Olyckor och dödsfall i tjänsten  1900 - 1938

Olyckor och dödsfall i tjänsten  1939 - 1945

Olyckor och dödsfall i tjänsten  1946 - 2007

Gubben Ulmstedts vedermödor

 

Fanor , Standar och Kommandotecken

Uppbådsfanor 1700 - 1721

Gotlands Nationalbevärings fanor

Fanor 1887 - 2005

 

Militär själavård på Gotland

Krigskyrkogårdar och krigsgravplatser

Lärbro krigskyrkogård - Koncentrationslägerfångar

Lärbro krigskyrkogård - Mosaiska lägerfångar

Lärbro krigskyrkogård - Tyska soldater

Krigsgravar

Militär själavård - Fältprästen

Kolerakyrkogårdar

Garnisonskyrkogården

Efter 200 år får båtsmannen sin gravsten

Soldathem

Varning för lösaktiga flickor

 

"Soldaten får inte fostras bara till krig, ty då fostrar man honom också till mördare. Man måste först och främst uppfostra honom till att vara människa."

                                                              Tysk general 1944

 

Militärt rättsväsende

Johan Puke - Hjälte eller förrädare

Det äldre militära rättsväsendet

Krigspolis - Fältpolis - Militärpolis

Militära brott och straff på Gotland 1800 - 1899

Militära brott och straff på Gotland 1900 - 1938

Militära brott och straff på Gotland 1939 - 1945

Militära brott och straff på Gotland 1946 - 2012

Arreststraff  "Sitta i Buren"

Militärt dödsstraff - Verkställande

"Wilhelm Tell skjutningen" vid KA 3 1940

 

Spioner och andra ljusskygga typer

Spioner och landsförrädare på Gotland

Dubbelspionen Vidvuds Sveics

Den mystiska "Sabotagepennan"

 

"History has recorded who fired the first shot.

In the long run, however, all that will

matter is who fired the last shot."

                          President Roosevelt 27 oktober 1941

 

Militär sjukvård

Militär sjukvård på Gotland

Garnisionssjukhuset på Visborgs slätt

Förbandssjukhus KA 3 i Fårösund

Förbandssjukhus A 7 i Visby

Marinens krigssjukhus - Bräntings i Rute

Lärbro krigssjukhus

Hemse krigssjukhus

Klinte krigssjukhus

Beredskapssjukhus och sjukvårdsanläggningar 1939-45

Spanska sjukan 1918-20

Sjukhus för tbc-flyktingar i Follingbo

 

Gotlänningar i fredens tjänst

Gotlänningar i FN-tjänst

BA 05 och 10. Pansarskyttekompaniet "Tango Lima"

BA 09 - Delat ansvar

KS 04 - Och Wisborgs kompani

KS 06 och 3. Mek. skyttekompaniet "Sierra Lima"

KS 09 - Gotländsk bataljon

 

Det är så med Gotland, att ett förlorat

Gotland är väldigt svårt att återta.

            Överstelöjtnant Lars - Åke Permerud

 

Flygvapnet på Gotland

Flygvapnet på Gotland

Flygvapnets Visbybas

Flygfältet i Bunge

Flygfältet i Roma

Fårösunds Sjöflygstation

Tingstäde Sjöflygbas

Flygfältet vid Visborgs slätt

Reservkrigsflygfält 1940 - 1945

Sjöflyget i Slite

Reservvägsbaser på Gotland

 

Flygrelaterat - Gotland

Händelser - Allmänt

Händelser - Allmänt 1939 - 1945

Flyghaverier 1900 - 1919

Flyghaverier 1920 - 1938

Flyghaverier 1939 - 1945

Flyghaverier 1946 - 1959

Flyghaverier 1960 - 2012

Nödlandare på Gotland 1939 - 1943

Nödlandare på Gotland 1944 - 1945

Nödlandare på Gotland 1946 - 2000

Frivilliga Flygkåren på Gotland

Gotlands Flygvapenförening - Flygvapenregion Syd

Thüring och målflyget på Gotland

Spärrballonger och andra flygande föremål 1939 - 1945

 

Frivilliga Försvarsorganisationer

Gotlands FBU-Förbund

Gotlands FBU-Förbunds läger på Fårö

Gotlands Kvinnliga Bilkår

Frivilliga Motorcykelkåren Gotlandssektionen (FMCK)

Gotlands Distrikt av FRO

Svenska Röda Korsets Gotlandsdistrikt

Landstormen

Gotlands Landstormskvinnor

Gotlands lottakår

Flyglottaskolan i Bunge

Gotlands fallskärmsklubb

 

Föreningar och sällskap

A 7 Kamratförening

P 18 Kamratförening

Lv 2 Kamratförening

KA 3 Kamratförening

Gemensamma Militära Föreningar och Sällskap

Kamratföreningstidningar

Innehållsförteckning - Väduren m fl

Svensk-norska frivilligförbundet

Signalkompaniets Signalister "SS 40" Kamratförening

"SS 40" Kamratföreningstidning "Åtskillnad"

 

Det är inte känt med vilka vapen det tredje

världskriget kommer att utkämpas med,

men det fjärde kommer att utkämpas

med stenar och pinnar.

                                                             Albert Einstein

 

Musik - Massmedia

Fältartister på Gotland under beredskapen

Basarer, revyer och andra spektakel under beredskapen

Radiomajoren - Arvid Eriksson

"Hallå Norden, här talar Tyskland"   Radio Königsberg

Gotlands officerskör

Gotlands regementes marsch

Gotlands artilleriregementes marsch

Gotlands kustartilleriregementes marsch

"Min soldat" med Ulla Billqvist

Tapto - Segnale selenne

Musikkårer på Gotland

Tidningsklipp - Allmänt

Tidningsklipp - Beredskapen 1914 - 1918

Tidningsklipp - Beredskapen 1939

Tidningsklipp - Beredskapen 1940

Tidningsklipp - Beredskapen 1941

Tidningsklipp - Beredskapen 1942

Tidningsklipp - Beredskapen 1943

Tidningsklipp - Beredskapen 1944

Tidningsklipp - Beredskapen 1945

Tidningsklipp - Gotlands Nationalbeväring

Tidningsklipp - A 4 / A 7

Tidningsklipp - I 27 / I 18 / P 18

 

Filmer

Gotland rustar 1938

A 7 på 1940-talet

Romamanövern 1941

KA 3 1943

Regementets dag vid I 18 1946

Eldledningspatrull vid A 7 1947

Gotlands artillerikår 1948 - 1956

Gotlands luftvärn del I

Gotlands luftvärn del II

P 1 G 1959

Regementets dag I 18 1961 del I

Regementets dag I 18 1961 del II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fältposten

Marinpostnummer 1939 - 1945

Postanstaltstämplar 1939 - 1945

 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © Gotlands Militärhistoria och Gotlands Trupper /  Sidansvarig K Olsson

 

Web Site Hit Counters

 
 
eXTReMe Tracker