Föregående sida

Observationsplats 2 BN

Landsnäs Fårö

Observationsplats (Opl 2 BN). Lågt betongvärn. Observationsinstrument m/37. Marinpostnr: 3798 A. Värnet bortrivet.

 

I skrivelse den 8 december 1942 framhöll chefen GK/KA 3 att anläggningen ännu inte var utbyggd, beroende på att medel ännu inte var anvisade. Det ansågs synnerligen angeläget att anläggningen snarast borde färdigställas, i synnerhet som det erforderliga eldlednings- och signalmaterielen redan fanns tillgänglig, Chefen GK/KA 3 begärde att arbetet med anläggningen skulle utföras som trupparbete och i möjligaste mån utföras enligt befintliga standardritningar och att maskering skulle utföras i samband med byggnadsarbetet.

 

Koordinater: WGS84: N 57° 55' 13.52", E 19° 2' 59.05". Decimal: 57.92042, 19.04974

   

Den gamla manskapsbaracken finns ännu kvar, något omändrad.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig