Föregående sida

Fornborgar på Gotland

Lämningar av fornborgar finns från tiden kring vår tideräknings början till vikingatid, det vill säga tiden mellan 0 och 1000 e. Kr. Kulmen i borgbyggandet kom under den oroliga folkvandringstiden, 400-550 e. Kr.

Fornborgarna ligger mestadels i hög terräng och avgränsas i regel med branta stup på en eller flera sidor. De arkeologiska resterna består av vallar av sten som kan ha varit förstärkta med träpalissader. Ibland finns inom fornborgens perimeter lämningar efter husgrunder. Tydliga öppningar i vallen för portar är vanliga. Fornborgar förekommer även i plan terräng och ofta ligger de intill viktiga farleder, vägar och vattendrag och kan därför ha fungerat som bevakningsplatser eller som försvarsanläggningar.

Dessa strategiskt välplacerade fornborgar har oftast kraftiga vallar och bör därför ha varit väl befästa, men många andra fornborgar ligger relativt isolerade och är så pass befästa att deras funktion bör ha varit en annan. 

a) En terränganpassad sten- och/eller jordvall jämte naturliga avspärrningar i kränläge. De avgränsar helt området.

b) En vanligen rundad eller oval (ringvall) sten- och/eller jordvall, ibland kombinerad med vallgrav, anlagd på plan/flack mark, vilken helt avgränsar ett område.

 
 

Socken

Namn / ort

Anm.

Ala

Smiss slott

 

Alva

 

 

Anga

 

 

Ardre

Burgen på Burgbacke

 

Ardre

Kapungsslott

 

Atlingbo

 

 

Barlingbo

 

 

Björke

 

 

Boge

 

 

Boge

Killinga / Ryttareborg

 

Bro

 

 

Bro

 

 

Bro

 

 

Burs

 

 

Eke

Guding slott

 

Endre

 

 

Eskelhem

 

 

Etelhem

Bendesborg

 

Fole

Burgen / Fole Granar

 

Fröjel

Mulde

 

Fröjel

Bottarve

 

Gammelgarn

 

 

Gammelgarn

Herrgårdsklint

 

Ganthem

Gardese / Tomase

 

Garde

Graipers hus

 

Gothem

Gothemshammar

 

Gothem

Killingaklint

 

Gothem

 

 

Grötlingbo

 

 

Grötlingbo

 

 

Guldrupe

Hallbjäns

 

Hablingbo

Vasstädemyr

 

Hablingbo

Stora Havor

 

Hall

Hednakyrkogården

 

Halla

 

 

Hamra

Långmyr

 

Hangvar

Ireviken

 

Hangvar

Ireviken

 

Hangvar

Elinghem

 

Hangvar

 

 

Havdhem

 

 

Havdhem

 

 

Hemse

Smiss slott

 

Hemse

Hultslottet

 

Hörsne

 

 

Hörsne

 

 

Klinte

Klintberget

 

Kräklingbo

Prästgården

 

Kräklingbo

 

 

Kräklingbo

Nygårds

 

Kräklingbo

Torsburgen

 

Lau

Botvidebackar - Walbierg

 

Linde

Lindeberget Söder

 

Linde

Lindeberget Norr

 

Lojsta

Lojsta slott

Ligger i Stånga socken

Lojsta

 

 

Lärbro

 

 

Lärbro

 

 

Lärbro

Pavalds

 

Mästerby

 

 

Norrlanda

Stabbgate

 

Norrlanda

 

 

När

Mattise

 

När

Mattise

 

Näs

Viges slott

 

Othem

Kviende

 

Othem

Klints

 

Rute

Västrume

 

Sjonhem

 

 

Sjonhem

 

Se Björke

Sjonhem

 

 

Stenkumla

Ansarve

 

Stenkyrka

Sudergårde / Lickershamn

 

Stenkyrka

Lickershamn

 

Stenkyrka

Garde

 

Stånga

Lojsta slott (Gullborg)

 

Stånga

Bendesborg

 

Tofta

Burggatskog

 

Viklau

Tuna

 

Viklau

 

 

Visby

Bygdeborg

 

Vänge

Arängsbacke

 

Västergarn

 

 

Västergarn

 

 

Västergarn

 

Vallanläggning

Västerhejde

Hallbros slott

 

Väte

Binge slott

 

Väte

 

 

Östergarn

Grogarnsberget

 

Östergarn

Slottet / Östergarnsholm

 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig