Föregående sida

Förband organiserade av Gotlands infanteriregemente (I 27) 1914 - 1918

I 27

Regementsstaben

Othem

I 27

I. Bataljonen

Othem, Lärbro, Tingstäde, Visby

I 27

1. Linjekompaniet / Livkompaniet

I. Bataljonen

I 27

2. Linjekompaniet

I. Bataljonen

I 27

3. Linjekompaniet

I. Bataljonen

I 27

4. Linjekompaniet

I. Bataljonen

I 27

Trängkompaniet

I. Bataljonen  (1916 III. Bataljonen)

I 27

Velocipedryttaravdelningen

I. Bataljonen  (1916 III. Bataljonen)

I 27

II. Bataljonen

(Stenkyrka, Visby)

I 27

5. Linjekompaniet

II. Bataljonen  Senare III. Bataljonen.

I 27

6. Linjekompaniet

II. Bataljonen

I 27

7. Linjekompaniet

II. Bataljonen

I 27

8. Linjekompaniet

II. Bataljonen

I 27

9. Linjekompaniet

II. Bataljonen  (1916 III. Bataljonen)

I 27

10. Linjekompaniet

II. Bataljonen  (1916 III. Bataljonen)

I 27

III. Bataljonen

Beredskapsbataljon  (Hejnum, Tingstäde)

I 27

11. Linjekompaniet

(Hejnum)

I 27

12. Linjekompaniet

(Hejnum)

I 27

13. Fästningskompaniet

(Fårösund, Tingstäde)

I 27

14. Fästningskompaniet

(Fårösund, Tingstäde)

I 27

Depåbataljon

Depåbataljon  (Tingstäde)

I 27

15. Linjekompaniet

Depåbataljon  (Tingstäde)

I 27

16. Linjekompaniet

Depåbataljon  (Tingstäde)

I 27

17. Linjekompaniet

Depåbataljon  (Tingstäde)

I 27

18. Linjekompaniet

Depåbataljon  (Tingstäde)

I 27

Kulsprutekompaniet

Tingstäde  (1916 III. Bataljonen)

I 27

Kavalleritropp från Kungl Skånska dragonregementet

Tingstäde, Visby 

I 27

1. Övningskompaniet

 

I 27

2. Övningskompaniet

 

I 27

Sjukvårdstroppen

 

I 27

Ammunitionskolonnen

 

I 27

Fältsjukhuset

 

I 27

Sjukhuset i Tingstäde

 

I 27

Magasinskadern

 

I 27

Sjukhuskadern

 

I 27

Landstormsavdelningar

 

I 27

Musikkåren

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig