Föregående sida

Krigssjukhus - Hemse

Fältpostnummer 18514

Gotlands infanteriregemente

Sjukhuset upprättades den 11 september 1939 i folkhögskolans lokaler i Hemse. Sjukhuset upptättades av 3. Etappsjukhusplutonen. Från den den 13 december var sjukhuset etablerat och kunde intaga 500 patienter. Medel för upprättandet som ställts till förfogande av sjukvårdsstyrelsen för Roma krigssjukhus, överfördes till Hemse. Vid krigssjukhuset fanns också en tandpoliklinik som enligt uppgift i tidningen Gotland 1940 hade cirka 30 patienter dagligen när det var som mest. Patienterna var inkallade värnpliktiga och befäl.

Själva mottagningsdelen inrättades i det före detta skolhuset som numera var en bostadsbyggning.

1940-41 uppfördes ett nytt sjukhus på skolans tomt varför delar av skolans undervisning kunde upptas igen. Bopparvegården med matsal och kök behölls emellertid av militären för sjukhusets behov. Krigssjukhuset lades ner den 15 november 1943.

Det nybyggda krigssjukhuset såldes till civil verksamhet och efter en om- och tillbyggnad kom den att användas från 1950 till kronikerhem för långvarigt sjuka.

(Källa: Hagström, Svante. Lärbro krigssjukhus)

 

1.

Mottagningsdel (uppförd 1940-41)

2.

Sjukbaracker för 34 patienter

3.

Sjukbaracker för 34 patienter

4.

Vedbod

5.

Förråd

6.

Skulbod

7.

Elverk

8.

Förråd

9.

Garage för 20 bilar

 

Befäl

Chefsläkare

1939

 

Erlandsson, ?

Chefsläkare

1940

 

Sahlstedt, ?

Tandläkare

1940

 

Bernhardsson, Ivar

Läkare

1943 - 1943 Kapten

Zetterholm, Sten Gunnar

Läkare

   

Tellin, ?

Läkare

   

Jeannevite, ?

Läkare

1940

 

Björn, Rune

Läkare

   

Einger, ?

Läkare

   

Flodqvist, Olle

Läkare

   

Hejneman, ?

Vpl läkare

1941

 

Röjdmark, ?

Tandläkare

1941

 

Jansson, ?

 

1942

Fanjunkare

Hansson - Hannerstål, Hans Gustaf

Översjukvaktare

1939 - 1941

Furir

Ekström, Nils Tyko Elias

Översjukvaktare

1942 - 1942

Korpral

Hägg, Karl Erik

Sjukvårdare

1939 - 1944

Korpral

Pettersson, Arne Alfred Eugén

 

1940 - 1943

Korpral

Edberg, Oskar Sixten

Bilförare

1940 - 1945

Korpral

Siltberg, Frans Hilding Torsten

 

1940 - 1942

Lst-korpral

Blomstrand, Karl Valter

 

1940 - 1942

Lst-korpral

Gardelin, Karl Gustaf Valdemar

       
 
 
Rekvirerade fastigheter
Folkhögskolan Hemse 1939-09-11 Skolhuset, gymnastigsalen, elevhemmet, matsalsbyggnaden, byggnaden omedelbart söder om matsalsbyggnaden, stora uthusbyggnaden.
Mjölnare Larssons gård Hemse 1939-09-11  
Småskolan Hemse 1939-09-11  
Folkskolan Hemse 1939-09-11  
Kyrkan Hemse 1939-09-11  
Ålderdomshemmet Hemse 1940-01-01  
De s k Smittsgårdarna Hemse 1939-09-11  
Hemsebion 1939-09-11  
Kommunalhuset (eventuellt) 1939-09-11  
Missionshuset Hemse 1939-09-21  
Frälsningsarméns lokal Hemse 1939-09-21  
I. O. G. T:s lokal Hemse 1939-09-21  
Nya Missionshuset Stånga 1939-09-22  
Missionskyrkan Stånga 1939-09-22  
Malmgards hembygdsgård Stånga 1939-09-22  
Skolhuset i Alva. Samtliga lärosalar 1939-12-10 Chefsläkaren vid Hemse krigssjukhus
Firma Duse o Melin 1939-12-06 Förut disponerat utrymme inom magasin
(I-län)s folkhögskola 1940-05-11 Trägårdsland, delvis bevuxet med rabarber, vinbärsbuskar och sparris.
 
 

1939-09-24. Sedan krigssjukhuset i Hemse nu trätt i funktion, skall personal från Västra, Södra och Östra försvarsområdet vid behov av sjukhusvård avpolletteras till detta. För truppförband inom Västra och Östra försvarsområdet, för vilka transporten till Garnisionssjukhuset på Visborgsslätt är avsevärt kortare skall detta dock fortfarande anlitas. Sjukavlämning vid krigssjukhuset i Hemse 12.00 - 14.00. Telefon Hemse 197.

 
 

Foto

Interiör från sjukhuset

 
   
Regementsläkaren Carlsson lämnar krigssjukhuset i språng Det av militären uppförda krigssjukhuset, senare kronikerhem
   
Kronprins Gustaf Adolf och Kronprinsessan Louise inspekterar Hemse krigssjukhus på hösten 1940
   

1940 besöktes krigssjukhuset i Hemse av dåvarande kronprinsessan Louise och prinsessan Sibylla. Till vänster om kronprinsessan på bilden går doktor Tellin som tjänstgjorde vid sjukhuset

Hilding Arvidsson, Rone, som har skickat in den här beredskapsbilden, tjänstgjorde under beredskapsåren på krigssjukhuset i Hemse. Här står han (till höger på bilden) på krigssjukhusets trappa tillsammans med sin medhjälpare Einar Dahling, Burgsvik. (Gotlands Allehanda 9/11 1977)

   
 

De jobbade i köket vid Hemse-sjukhuset.

Bilden tog i september 1939 utanför i krigssjukhuset i Hemse och med på bilden är krigssjukhusets kökspersonal. De fyra damerna är fr. v. Edla Johansson, Ruth Nordström, Vendla Lind och Barbro Nordlander, alla då bosatta i Hemse. Bakom dem står fr. v. Elon Eriksson, Slite, Villy Bäckström, Lummelunda, samt Emil Pettersson, som på den tiden bodde i Fide.  Bilden tillhör Emil Pettersson, Burggatan 9 i Hemse. (Gotlands Allehanda 31/1 1978)

 
   
 
Tandläkaren Ivar Bernhardsson med sitt offer furir Nils Hagman  
   
   

Det kommer uppbrottsorder, vi skall till Hemse. Krigssjukhuset

Från Agne Evald Alexio Augustsson fotoalbum

Agne Evald Alexis Augustssons tjänstgjorde under beredskapen 1939 - 1940 vid bland annat 5. Arbetsplutonen med fältpostnummer 18545. Augustssons pluton var under en tid placerad vid krigssjukhuset i Hemse. Fotoalbumets nuvarande innehavare Jonas Ström.

 

 

Kvinnorna det dominerande.

 

 

Köket en av de viktigaste inrättningarna.

Personalen Disken
 
Torkningen  
Matsalar

 

 

Några profiler från denna tid.

Systrarna Ingrid och Ammy Tarselius (Tarzan)

 

 

Befäl
 

 

 

Fotbollen rullar varje dag.

 

 

Vi arbetar utan att förta oss.

 

 

Läkare vid krigssjukhuset i Hemse ritade av Dr. Strandqvist.
Tandläkare Dr. Jeannevite Dr. Björn
     

Alla tiders Olle Flodqvist

Dr. Einger
   
Dr. Flodqvist och syster Ammy Hejneman

 

 

Några bilder från sjukhuset.
   
   
   

Beredskapsminnen

Året var 1940 KRONPRINSESSAN BESÖKTE HEMSE

Vid mobiliseringen 1939 skulle tio soldater vid I 18 tas ut till sjukvårdare. Ingen frivillig anmälde sig först, men när det klargjordes att utbildningen skulle ske vid krigssjukhuset i Hemse var det plötsligt en lång rad sudergutar som anmälde sig. De fick ju plötsligt en möjlighet att komma närmare sina hem.

Det berättar Hilding Arvidsson, Enggårda i Rone, som var en av de tio lyckliga som togs ut till sjukvårdsutbildningen.
- Det blev inte så mycket av med utbildningen utan vi fick rycka in som sjukvårdare direkt, minns Hilding Arvidsson. Själv tjänstgjorde jag på den mottagande avdelningen vid krigssjukhuset i Hemse. Arbetet bestod i vakttjänst dygnet runt och så fort någon patient kom var det min uppgift att ringa efter läkare.

Medhjälpare. Den första månaden var Hilding Arvidsson ensam, men sedan fick han Einar Dahling, Burgsvik, som medhjälpare.

Krigssjukhuset i Hemse låg i nära anslutning till folkhögskolan och Hilding Arvidsson, som har skickat in de två bilderna till GA, minns att det var syster Elin, som styrde och ställde med det mesta på sjukhuset.

 
 

Speciella händelser vid förbandet

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Kontakta sidansvarig