Föregående sidaa

Göta flygflottiljstab

Fältpostnr: 80028

Göta flygflottilj F 9

1 juli 1940 uppsattes Kungl. Göta flygflottilj (F 9). Tills anläggningarna mm hade uppförts vid Säve förlades delar av depåstaben till Göteborg. Under organisationsperioden vid depån förlades personalen i Barkarby skola. Större delen av den nya flottiljen förlades emellertid från och med den 10 juli i Fårösund (Bungefältet). Divisionens tilldelade flygplan skulle överflygas till Fårösund under tiden 4 - 9 juli. Det övriga materielet kom från Stockholm med pråm. Där ingick även personalens bagage (koffertar, cyklar mm).

F 9-divisionen hade just fått de nylevererade amerikanska Severskyjaktplanen, J 9:orna. F 9 var nyuppsatt och hade fått låna J 9:orna av F 8, som fått de sista planen levererade på krångliga vägar via finska Petsamo. Framåt eftersommaren när F 9 fick sina J 8:or flyttades J 9:orna till Romabasen

F 9:s båda divisioner J 8 Gloster Gladiator hade formen av skoldivisioner, och i juli kom de första eleverna, så kallade "silverflygare" till Bunge för fortsatt utbildning.

 

Befäl

Flottiljchef

1940 -

Major

Bång, Erik Magnus       (Vistades i Bunge tidvis)

 

1940 -

Major

Adlercreutz, Nils Gustaf Fredrik

Depåstaben

1940 -

Löjtnant

Gunnarsson, Anders Peter

 

1940 -

Löjtnant

Ahlström, Olof Alexander

Divisionschef II. Divisionen

1940 -

Löjtnant

Uggla, Sen E:son

Divisionschef tjf  II. Divisionen

1940 -

Löjtnant

Stålhandske, Thomas Martin

 

1940 -

Fänrik i reserven

Lindblad, Frans Åke Alvar   (Romabasen)

 

1940 -

Fanjunkare

Carlberg, A   (Romabasen)

Depåstaben

1940 -

Sergeant

Edstam, Sven David

Depåstaben

1940 -

Sergeant

Karlsson, Dan Georg Vincent

II. Divisionen

1940 -

Sergeant

Milton, Arne Evald

Depåstaben / Stabsunderofficer

1940 -

 

Lindeberg, ?

I. Divisionen

1940 -

Sergeant

Malmgren, Karl Ivar Olof

I. Divisionen

1940 -

Tyghantverkare

Englund, Rudolf Verner

II. Divisionen

1940 -

Tyghantverkare

Magnusson, Johan Gustaf Bernhard

II. Divisionen

1940 - 1940

Tyghantverkare

Svensson, Carl Alfred Edvin

I. Divisionen

1940 -

Vapenhantverkare

Olofsson, Fredrik Valdemar

II. Divisionen

1940 -

Vapenhantverkare

Persson, Nils

I. Divisionen

1940 -

Signalhantverkare

Pettersson, Börje Hugo

Köksföreståndare

1940 -

 

Olin, ?

I. Divisionen

1940 -

Korpral

Holm, Nils Oskar

II. Divisionen

1940 -

Korpral

Lövstedt, Åke Hjalmar

 

1940 -

Vice korpral

Bersson, Per Viktor

 

1940 -

Vice korpral

Aldin, Carl Erik   (Romabasen)

 

1940 -

Vice korpral

Dacke, Nils Fredrik

 

Foto

En J 9 tillhörande Göta flygflottilj F 9 på bungefältet

   
F 9 har fått sina J 8 "Gloster Gladiator". På Bungefältet 1940 En division J 9:or "Seversky" från F 9 på Romafältet 1940
   
   

Beredskapsminnen

   
 

Speciella händelser vid förbandet

 
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig