Föregående sida

 

Förband organiserade av Gotlands infanteriregemente (I 18) 1939 - 1945

Depåförband på Visborgsslätt

 

Förband

Fp

Anm.

I 18

Depån vid Visborgsslätt

 

1939 - 1945

I 18

Mobiliseringsavdelningen

 

1939 - 1945

I 18

Tygavdelningen

 

1939 - 1945

I 18

Intendenturavdelningen

 

1939 - 1945

I 18

Byggnadsavdelningen

 

1939 - 1945

I 18

Sjukvårdsavdelningen

 

1939 - 1945

I 18

Transportavdelningen

 

1939 - 1945

I 18

Garnisionssjukhuset

 

1939 - 1945

I 18

Veterinäravdelningen

 

1939 - 1945

I 18

Musikkompaniet

 

1939 - 1945 (Ingår i fp-18100)

I 18

Inskrivningsområdet (io 18)

 

1939 - 1945

I 18

41. Krigsbyggnadskompaniet

 

1944 - 1945

I 18

1. Depåkompaniet / Livkompaniet

 

1939 - 1945  (Skolkompaniet)

I 18

2. Depåskyttekompaniet

 

1939 - 1945

I 18

3. Depåskyttekompaniet (3. Garnisonsdepåkompaniet)

 

1939 - 1945  (Benämndes fr o m 11/8 1941 3. Garnisonsdepåkompaniet)

I 18

4. Depåskyttekompaniet

 

1939 - 1945  (Befälskompaniet)

I 18

5. Depåskyttekompaniet

 

1939 - 1945  (5. Tunga kompaniet)

I 18

6. Depåkompaniet

 

1939 - 1945  (Specialkompaniet)

I 12

Kulsprutekompani

 

1939 - 1945

I 18

I. Utbildningsbataljonen

 

1941 - 1945

I 18

101. Gevärskompaniet

 

1941 - 1945  (I. Utbildningsbataljonen)

I 18

102. Gevärskompaniet

 

1941 - 1945  (I. Utbildningsbataljonen)

I 18

105. Tunga kompaniet

 

1941 - 1945  (I. Utbildningsbataljonen)

I 18

Pvpi-kompaniet

 

1941 - 1945  (I. Utbildningsbataljonen)

I 18

Specialkompaniet

 

1941 - 1945  (I. Utbildningsbataljonen)

I 18

Studentkompaniet

 

1941 - 1945  (I. Utbildningsbataljonen)

I 18

II. Utbildningsbataljonen

 

1941 - 1945

I 18

103. Gevärskompaniet

 

1941 - 1945  (II. Utbildningsbataljonen)

I 18

104. Motorkompaniet 

 

1941 - 1945  (II. Utbildningsbataljonen)

I 18

106. Tunga kompaniet

 

1941 - 1945  (II. Utbildningsbataljonen)

I 18

107. Depåkompaniet

 

1941 - 1945  (II. Utbildningsbataljonen)

I 18

Specialkompaniet

 

1941 - 1945  (II. Utbildningsbataljonen)

I 18

Yrkeskompaniet

 

1941 - 1945  (II. Utbildningsbataljonen)

I 18

III. Utbildningsbataljonen

 

1941 - 1945  (Befälsutbildning)

I 18

108. Depåkompaniet  (Signalkompaniet)

 

1941 - 1945  (III. Utbildningsbataljonen)  (Befälsutbildning)

I 18

109. Depåkompaniet

 

1941 - 1945  (III. Utbildningsbataljonen)  (Befälsutbildning)

I 18

110. Depåkompaniet

 

1941 - 1945  (III. Utbildningsbataljonen)  (Befälsutbildning)

I 18

Konvalescentkompaniet

 

1941 - 1945

I 18

Efterutbildningskompaniet

 

1941 - 1945

I 18

7. Arbetskompaniet

 

1941 - 1945

I 18

112. Depåkompaniet

 

 

     

       

Fältförband

 

Förband

Fp

Anm.

I 18

Regementsstab  (Provisorisk)

18100

1939 - 1945  (Visborgsslätt, Barlingbo)

I 18

Kulsprutepluton inom regementsstaben

18101

1939 - 1945  

I 18

Pionjärpluton inom regementsstaben

18102

1939 - 1945  

I 18

Regementsstabskompani

 

1939 - 1945  (Visborgsslätt, Barlingbo)

I 18

I. Bataljonsstaben

18110

1939 - 1945  (Visborgsslätt, Sylfaste)

I 18

1. Skyttekompaniet  (Ingick i I. Bataljonen)

18111

1939 - 1945  (St. Hästnäs, Martebo)

I 18

2. Skyttekompaniet  (Ingick i I. Bataljonen)

18112

1939 - 1945  (Eksta, Sanda)

I 18

3. Skyttekompaniet  (Ingick i I. Bataljonen)

18113

1939 - 1945  (Bunge, Roma, Sylfaste, Follingbo, Endre)

I 12 / I 18

4. Skyttekompaniet  (Ingick i I. Bataljonen)

18114

1939 - 1945  (Visborgsslätt, Etelhem, Atlingbo)

I 18

I. Bataljonnsstabskompaniet

18115

1939 - 1945  (Sylfaste 1941, Lera i Endre 1942)

I 18

II. Bataljonsstaben

18120

1939 - 1945  (Skogby Gammelgarn)

I 18

5. Skyttekompaniet  (Ingick i II. Bataljonen)

18121

1939 - 1945  (Kräklingbo, Vallstena)

I 18

6. Skyttekompaniet  (Ingick i II. Bataljonen)

18122

1939 - 1945  (Östergarn Sudret, Östergarn)

I 18

7. Skyttekompaniet  (Ingick i II. Bataljonen)

18123

1939 - 1945  (Ardre / Ljugarn, Ala, Gammelgarn)

I 18

8. Skyttekompaniet  (Ingick i II. Bataljonen)

18124

1939 - 1945  (Ardre / Ljugarn, Ganthem, Bunge)

I 18

II. Bataljonsstabskompaniet

18125

1939 - 1945  (Skogby Gammelgarn)

I 18

III. Bataljonsstaben

18130

1939 - 1945  (Burgsvik, Havdhem)

I 18

9. Skyttekompaniet  (Ingick i III. Bataljonen)

18131

1939 - 1945  (Vamlingbo)

I 18

10. Skyttekompaniet  (Ingick i III. Bataljonen)

18132

1939 - 1945  (Öja, När)

I 18

11. Skyttekompaniet  (Ingick i III. Bataljonen)

18133

1939 - 1945  (Havdhem)

I 18

12. Skyttekompaniet  (Ingick i III. Bataljonen)

18134

1939 - 1945  (Fide, Sproge)

I 18

III. Bataljonsstabskompaniet

18135

1939 - 1945  (Havdhem)

I 18 (I 4)

IV. Bataljonsstaben

18140

1939 - 1945   (Lärbro, Östergarnslandet, Roma)

I 18 (I 4)

13. Skyttekompaniet  (Ingick i IV. Bataljonen)

18141

1939 - 1945   (Slite, Pavalds i Lärbro 1942)

I 18 (I 4)

14. Skyttekompaniet  (Ingick i IV. Bataljonen)

18142

1939 - 1945   (Rute, Hellvi, Roma, Rute 1944)

I 18 (I 11)

15. Skyttekompaniet  (Ingick i IV. Bataljonen)

18143

1939 - 1945   (Fårö)

I 18 (I 12)

16. Skyttekompaniet  (Ingick i IV. Bataljonen)

18144

1939 - 1945   (Kappelshamn, Lärbro, Othem)

I 18 (I 12)

IV. Bataljonsstabskompaniet

18145

1939 - 1945

I 18

1. Pansarvärnstroppen  (Ingick i I. Bataljonen)

 

1939 -           (Visby hamn, Fristad, Sylfaste, Follingbo)

I 18

2. Pansarvärnstroppen  (Ingick i II. Bataljonen)

 

1939 -           (Herrvik)

I 18

3. Pansarvärnstroppen  (Ingick i III. Bataljonen)

 

1939 -           (Burgsvik)

I 18

4. Pansarvärnstroppen  (Ingick i IV. Bataljonen)

 

1939 -           (Slite)

I 18

5. Pansarvärnstroppen

18146

1939 -           (Visby hamn)

I 18

6. Pansarvärnstroppen

18146

1940 -         

I 18

Okänt förband

18150

1939 -            (Lärbro 1943

I 18

1. Värnkompaniet

18151

1941 - 1945  (Fårö)

I 18

2. Värnkompaniet

18152

1941 - 1945  (Kappelshamn)

I 18

3. Värnkompaniet

18153

1941 - 1945  (Valleviken)

I 18

4. Värnkompaniet

18154

1941 - 1945  (Slite)

I 18

5. Värnkompaniet

18155

1941 - 1945  (Lummelunda)

I 18

6. Värnkompaniet

18156

1941 - 1945  (Visby)

I 18

7. Värnkompaniet

18157

1941 - 1945  (Roma)

I 18

8. Värnkompaniet

18158

1941 - 1945  (Klinte)

I 18

9. Värnkompaniet

18159

1941 - 1945  (Katthammarsvik)

I 18

10. Värnkompaniet

18160

1941 - 1945  (Hemse)

I 18

11. Värnkompaniet

18161

1941 - 1945  (Burgsvik)

I 18

XI. Bataljonsstaben

18170

24/2 1942 - 24/9 1942  (Visborgsslätt)

I 18

41. Skyttekompaniet  (Ingick i XI. Bataljonen)

18171

24/2 1942 - 24/9 1942  (Ala)

I 18

42. Skyttekompaniet  (Ingick i XI. Bataljonen)

18172

24/2 1942 - 24/9 1942  (Fårö)

I 18

43. Skyttekompaniet  (Ingick i XI. Bataljonen)

18173

24/2 1942 - 24/9 1942  (Tängelgårda i Lärbro)

I 18

44. Skyttekompaniet  (Ingick i XI. Bataljonen)

18174

24/2 1942 - 24/9 1942  (Havdhem)

I 18

XI. Bataljonsstabskompani  (Ingick i XI. Bataljonen)

18175

24/2 1942 - 24/9 1942  (Visborgsslätt)

I 18

V. Bataljonsstaben 18170 1944 - 1945  (Skogby i Gammelgarn)

I 18

17. Skyttekompaniet  (V. Bataljonen fr o m april 1944) 18171 1939 - 1945  (Ala, Östergarn, Vallstena)

I 18

18. Skyttekompaniet  (V. Bataljonen fr o m april 1944) 18172 1939 - 1945  (Fårö, Ala, Östergarn)

I 18

19. Skyttekompaniet  (V. Bataljonen fr o m april 1944) 18173 1939 - 1945. (Othem, Lärbro, Hellvi, Ganthem)

I 18

20. Skyttekompaniet  (V. Bataljonen fr o m april 1944) 18174 1939 - 1945  (Atlingbo och Roma, Ala)

I 18

V. Bataljonsstabskompaniet 18175 1944 - 1945  (Visborgsslätt)

I 18

VI. Bataljonsstaben 18170 10/4 1945 - 27/6 1945  (Skogby Gammelgarn)

I 18

22. Skyttekompaniet  (Ingick i VI. Bataljonen) 18172 10/4 1945 - 27/6 1945  (Fackla Östergarn)

I 18

23. Skyttekompaniet  (Ingick i VI. Bataljonen) 18173 10/4 1945 - 27/6 1945  (Ganthem)

I 18

24. Skyttekompaniet  (Ingick i VI. Bataljonen) 18174 10/4 1945 - 27/6 1945  (Ganthem)

I 18

VI. Bataljonsstabskompani  (Ingick i VI. Bataljonen) 18175 10/4 1945 - 27/6 1945  (Skogby Gammelgarn)

I 18

XII. Bataljonsstaben

18180

10/7 1942 - 1944  (Sylfaste, Ala, Sylfaste)

I 18

51. Skyttekompaniet  (Ingick i XII. Bataljonen)

18181

10/7 1942 - 1944  (Havdhem, Sanda)

I 18

52. Skyttekompaniet  (Ingick i XII. Bataljonen)

18182

10/7 1942 - 1944  (Ala, Othem, Roma)

I 18

53. Skyttekompaniet  (Ingick i XII. Bataljonen)

18183

10/7 1942 - 1944  (Tängelgårda Lärbro, När)

I 18

Okänt förband

18184

1945  (Atlingbo)

I 18

XII. Bataljonsstabskompaniet  (Ingick i XII. Bataljonen)

18185

10/7 1942 - 1944  (Sylfaste, Ala, Sylfaste)

I 18

Okänt förband

18187

 

I 18

XXX. Bataljonsstaben

 

19/1 1945 - 9/4 1945  (Sylfaste Endre)

I 18

XXX. Bataljonsstabskompaniet

 

19/1 1945 - 9/4 1945  (Sylfaste Endre)

I 18

31. Skyttekompaniet  (Ingick i XXX. Bataljonen)

 

19/1 1945 - 9/4 1945  (Tingstäde)

I 18

32. Skyttekompaniet  (Ingick i XXX. Bataljonen)

 

19/1 1945 - 9/4 1945  (Sanda)

I 18

34. Skyttekompaniet  (Ingick i XXX. Bataljonen)

 

19/1 1945 - 9/4 1945  (Atlingbo)

I 18

37. Skyttekompaniet  (Ingick i XXX. Bataljonen)

 

19/1 1945 - 9/4 1945  (Ala / Havdhem)

I 18

1. Fria Jägarplutonen

 

1944 - 1945

I 18

2. Fria Jägarplutonen

 

1944 - 1945

I 18

41. Tekniska kompaniet

 

1944 -           (Visby)

I 18

1. Kustgevärskompaniet

18201

1939 - 1941   Landstormsförband  (Visby)

I 18

2. Kustgevärskompaniet

18202

1939 - 1941   Landstormsförband  (Östergarn)

I 18

3. Kustgevärskompaniet

18203

1939 - 1941   Landstormsförband  (Lärbro)

I 18

4. Kustgevärskompaniet

18204

1939 - 1941   Landstormsförband  (Burgsvik)

I 18

5. Kustgevärskompaniet

18205

1939 - 1941   Landstormsförband  (Fårö)

I 18

1. Kustkulsprutepluton

18221

1939 - 1941   Landstormsförband  (Klintehamn)

I 18

2. Kustkulsprutepluton

18222

1939 - 1941   Landstormsförband  (Visby, Sanda)

I 18

3. Kustkulsprutepluton

18223

1939 - 1941   Landstormsförband  (Ljugarn)

I 18

4. Kustkulsprutepluton

18224

1939 - 1941   Landstormsförband  (Östergarn)

I 18

5. Kustkulsprutepluton

18225

1939 - 1941   Landstormsförband  (Lärbro)

I 18

6. Kustkulsprutepluton

18226

1939 - 1941   Landstormsförband  (Lärbro)

I 18

7. Kustkulsprutepluton

18227

1939 - 1941   Landstormsförband  (Burgsvik)

I 18

8. Kustkulsprutepluton

18228

1939 - 1941   Landstormsförband  (Burgsvik)

I 18

9. Kustkulsprutepluton

18229

1939 - 1941   Landstormsförband  (Fårö)

I 18

1. Stationär Luftvärnskulsprutetropp

18241

1939 - 1941  (Ingick i Tingstäde skyddsområde)

I 18

2. Stationär Luftvärnskulsprutetropp

18242

1939 - 1941  (Ingick i Tingstäde skyddsområde)

I 18

3. Stationär Luftvärnskulsprutetropp

18243

1939 - 1941  (Ingick i Tingstäde skyddsområde)

I 18

4. Stationär Luftvärnskulsprutetropp

18244

1939 - 1941  (Tingstäde)

I 18

5. Stationär Luftvärnskulsprutetropp

18245

1939 - 1941  (Tingstäde)

I 18

6. Stationär Luftvärnskulsprutetropp

18246

1939 - 1941  (Bäl / Lärbro)

I 18

7. Stationär Luftvärnskulsprutetropp

18247

1939 - 1941  (Lärbro)

I 18

1. Intendenturkompaniet

18501

1939 - 1941    (Senare 41. Intendenturkomp.) (Visby, Tingstäde)

I 18

41. Intendenturkompaniet

18501

1941 - 1945    (Tidigare 1. Intendenturkomp.) (Visby)

I 18

Militärområdesmagasinet på Fårö

18502

1941 - 1945

I 18

Militärområdesmagasinet i Ala

18503

1941 - 1945

I 18

Militärområdesmagasinet i Lärbro

18504

1941 - 1945

I 18

Militärområdesmagasinet i Tingstäde

18505

1941 - 1945

I 18

Militärområdesmagasinet i Hemse

18506

1941 - 1945

I 18

Drivmedelsförrådet i Bäl

18507

1941 - 1945

I 18

Drivmedelsförrådet i Sanda

18508

1941 - 1945

I 18

Drivmedelsförrådet i Havdhem

18509

1941 - 1945

I 18

Militärområdesmagasinet i Visby

18510

1941 - 1945

I 18

1. Självständiga sjukvårdskompaniet

18511

1939 - 1941   (Tingstäde) (Senare 41. Sjukvårdskomp)

I 18

41. Sjukvårdskompaniet

18511

1941 - 1945   (Visby, Tingstäde) (Tidigare 1. Sjukvårdskomp)

I 18

41. Krigssjukhuskadern

18512

1939 - 1945

I 18

42. Krigssjukhuskadern

18513

1939 - 1945

I 18

43. Krigssjukhuskadern

18514

1939 - 1945

I 18

44. Krigssjukhuskadern

18515

(1945)

I 18

Centrala läkemedelsförrådet i Tingstäde

18516

1939 - 1945

I 18

Krigssjukvårdsmaterielförrådet Visborgs slätt

18517

1939 - 1945

I 18

Luftbevakningscentralen i Visby (Lc Vb)

18522

1939 - 1945    (Visby) (Efter 17/5 1940 fp-18602)

I 18

1. Bilkompaniet

18530

1939 - 1941  Landstormsförband  (Visby) (Senare 41. Bilkomp.)

I 18

41. Bilkompaniet

18530

1941 - 1945  Landstormsförband  (Visby) (Tidigare 1. Bilkomp.)

I 18

1. Självständiga bilplutonen  (Ingick i 1. Bilkompaniet)

18531

1939 - 1941  Landstormsförband  (Visby)

I 18

2. Självständiga bilplutonen  (Ingick i 1. Bilkompaniet)

18532

1939 - 1941  Landstormsförband  (Sigleifs i Rute, Mojner Boge)

I 18

3. Självständiga bilplutonen  (Ingick i 1. Bilkompaniet)

18533

1939 - 1941  Landstormsförband  (Eke)

I 18

41. Arbetskompaniet

18540

1941 - 1943    (Visby, Slite, Roma, Fidenäset, Lärbro, Rute)

I 18

1. Arbetsplutonen

18541

1939 - 1941    (Fårö, Fårösundsområdet)

I 18

2. Arbetsplutonen

18542

1939 - 1941    (Lärbro, Tingstäde, Lärbro krigssjukhus)

I 18

3. Arbetsplutonen

18543

1939 - 1941    (Fårösund)

I 18

4. Arbetsplutonen

18544

1939 - 1941    (Herrvik, Östra försvarsområdet)

I 18

5. Arbetsplutonen

18545

1939 - 1941    (Burgsvik, Södra försvarsområdet)

I 18

6. Arbetsplutonen

18546

1939 - 1941    (Visborgsslätt, Tingstäde)

I 18

1. Hälsovårdsplutonen

18561

1939 - 1941    (Hemse)

I 18

41. Hälsovårdskompaniet

18561

1941 - 1945    (Hemse, Visby, Västerhejde)

I 18

1. Badplutonen

 

1939 - 1941

I 18

2. Badplutonen

 

1939 - 1941   

I 18

1. Smittreningsplutonen

18571

1939 - 1941    (Tingstäde, Visby)

I 18

Södra Försvarsområdesstabskompaniet (3 / 1)

18571

1941 - 1945  (Havdhem)

I 18

Mellersta Försvarsområdesstabskompaniet (2)

18572

1941 - 1945  (Barlingbo)

I 18

Norra Försvarsområdesstabskompaniet (1 / 3)

18573

1941 - 1945  (Fårösund)

I 18

Okänt förband

18580

Lärbro krigssjukhus

I 18

Krigssjukhuset i Lärbro

18581

1939 - 1945  

I 18

1. Etappsjukhusplutonen

18581

1939 - 1941    (Upprättade krigssjukhuset i Lärbro)

I 18

2. Etappsjukhusplutonen

18582

1939 - 1941    (Upprättade krigssjukhuset i Roma)

I 18

Krigssjukhuset i Hemse

18583

1939 - 1945   

I 18

3. Etappsjukhusplutonen

18583

1939 - 1941    (Upprättade krigssjukhuset i Hemse)

I 18

Krigssjukhuset i Klintehamn

18584

1939 - 1941 (1944)

I 18

4. Etappsjukhusplutonen

18584

1939 - 1941    (Upprättade krigssjukhuset i Klintehamn)

I 18

Visby skyddsområdesstab

18590

1939 - 1941

I 18

Norra Försvarsområdesstaben (1 / 3)

18591

1939 - 1945  (Innan 11/8 1941 Södra Försvarsområdesstaben (1)

I 18

Östra Försvarsområdesstaben (2)

18592

1939 - 1941  (Sammanfördes 1941 till Mellersta Fo)

I 18

Mellersta Försvarsområdesstaben (2)

18592

1941 - 1945  (Barlingbo)

I 18

Södra Försvarsområdesstaben (3 / 1)

18593

1939 - 1945  (Innan 11/8 1941 Norra Försvarsområdesstaben (3)

I 18

Västra Försvarsområdesstaben (4)

18594

1939 - 1941  (Sammanfördes 1941 till Mellersta Fo)

I 18

Fortkompaniet

18594

1941 - 1945  (Ingick i Krigsbesättningen vid Tingstäde fästning)

I 18

Tingstäde skyddsområdesstaben

18595

1939 - 1945  (Infogades 1941 i Västra försvarsområdet)

I 18

Infanteribesättning vid Tingstäde fästning

18596

1940 - 1945

I 18

Fästningsinfanterikompaniet

18596

1941 - 1945  (Ingick i Infanteribesättningen vid Tingstäde fästning)

I 18

Fårösunds Försvarsområdesstaben

 

1939 - 1941

I 18

Roma skyddsområdesstab

18598

1939 - 1941  (Ingick i Mellersta försvarsområdet)

I 18

Slite skyddsområdesstab

18599

1943 -           (Ingick i Mellersta försvarsområdet)

I 18

Luftbevakningsstaben i Visby

18600

1939 - 1945  (Visby)

I 18

Luftbevakningskompaniet

18601

1939 - 1941  (Visby) (Fanns även under fp-18522)

I 18

41. Luftbevakningskompaniet

18601

1941 - 1945  (Visby)

I 18

Luftbevakningscentralen i Visby (Lc Vb)

18602

(Innan 17/5 1940 fp-18522)

I 18

Luftbevakningsstation 2 (Ls 2)

18603

Vamlingbo

I 18

Luftbevakningsstation 3 (Ls 3)

18604

När

I 18

Luftbevakningsstation 4 (Ls 4)

18605

Hablingbo

I 18

Luftbevakningsstation 5 (Ls 5)

18606

Sproge

I 18

Luftbevakningsstation 8 (Ls 8)

18607

Fröjel

I 18

Luftbevakningsstation 9 (Ls 9)

18608

Västergarn

I 18

Luftbevakningsstation 10 (Ls 10)

18609

Tofta

I 18

Luftbevakningsstation 12 (Ls 12)

18610

Lummelunda / Väskinde

I 18

Luftbevakningsstation 13 (Ls 13)

18611

Stenkyrka (Även marinen)

I 18

Luftbevakningsstation 14 (Ls 14)

18612

Hangvar

I 18

Luftbevakningsstation 16 (Ls 16)

18613

Hangvar

I 18

Luftbevakningsstation 18 (Ls 18)

18614

Fleringe

I 18

Luftbevakningsstation 20 (Ls 20)

18615

Fårö

I 18

Luftbevakningsstation 31 (Ls 31)

18616

Hamra

I 18

Luftbevakningsstation 32 (Ls 32)

18617

Rone

I 18

Luftbevakningsstation 35 (Ls 35)

18618

Ardre

I 18

Luftbevakningsstation 36 (Ls 36)

18619

Gammelgarn

I 18

Luftbevakningsstation 37 (Ls 37)

18620

Kräklingbo

I 18

Luftbevakningsstation 39 (Ls 39)

18621

Gothem

I 18

Luftbevakningsstation 41 (Ls 41)

18622

Boge

I 18

Luftbevakningsstation 42 (Ls 42)

18623

Othem Slite

I 18

Luftbevakningsstation 43 (Ls 43)

18624

Hellvi

I 18

Luftbevakningsstation 44 (Ls 44)

18625

Rute

I 18

Luftbevakningsstation 46 (Ls 46)

18626

Fårö

I 18

Luftbevakningsstation 62 (Ls 62)

18627

Fårö

I 18

Luftbevakningsstation 63 (Ls 63)

18628

Hemse

I 18

Luftbevakningsstation 64 (Ls 64)

18629

Hejde

I 18

Luftbevakningsstation 65 (Ls 65)

18630

Vänge

I 18

Luftbevakningsstation 66 (Ls 66)

18631

Barlingbo

I 18

Luftbevakningsstation 67 (Ls 67)

18632

Lärbro

I 18

Reserv luftbevakningscentral i Hemse

18636

Hemse

I 18

Reserv luftbevakningscentral i Tingstäde

18637

Tingstäde

I 18

Okänt förband

18640

 

I 18

Okänt förband

18875

 

I 18

1. Bilpionjärpluton

 

1939 -            (Tingstäde)

I 18

2. Bilpionjärpluton

 

1939 -

I 18

3. Bilpionjärpluton

 

1939 -            (Tingstäde)

I 18

41. Hemvärnskompaniet

 

 

I 18

Särskilt org. kompani - "Lager Lingen"

 

23/6 1945 - 19/7 1945

I 18

Särskilt org. kompani - "Lager Lingen"

 

26/8 1945 - 18/9 1945

I 18

Särskilt org. kompani - "Lager Lingen"

 

19/9 1945 - 11/10 1945

I 18

Fasta "formationer och anstalter"

 

(Norra försvarsområdet)

I 18

Fasta "formationer och anstalter"

 

(Östra försvarsområdet)

I 18

Fasta "formationer och anstalter"

 

(Södra försvarsområdet)

I 18

Fasta "formationer och anstalter"

 

(Västra försvarsområdet)

I 18

Fasta "formationer och anstalter"

 

(Tingstäde skyddsområde)

I 18

Fasta "formationer och anstalter"

 

(Roma skyddsområde)

I 18

Fasta "formationer och anstalter"

 

(Fårösunds försvarsområde)

I 18

Stationär Kulsprutetropp

 

 

I 18

Stationär Kulsprutetropp

 

 

I 18 (L 18)

Mobila verkstadsavdelningen

 

1941 - 1945  Landstormsförband

I 18

Flygfältsplutonen

 

1939 - 1945  Landstormsförband (Tingstäde 1941, Roma)

       

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig