Föregående sida

Under beredskapen 1939 - 1945 fanns på Gotland ett stort antal militära förband. För denna sammanställning har en mängd källor använts. Genom förbandens fältpost- och marinpostnummer som var unika för varje speciell enhet. Man kan genom dessa nummer följa förbandens förflyttningar och grupperingar. Tyvärr finns det stora luckor där fältpostnumren saknas i källorna. Men när man forskat en tid lär man sig att hitta uppgifter på andra håll.

Några källor som förvaras på landsarkivet i Visby: Stadsfiskalens arkiv, Landsfiskalernas arkiv, Länsmännens arkiv, diverse militära handlingar i Krigsarkivet samt i rättegångs- och polisprotokoll mm mm. Dessa tusentals sidor har Mickael Lundgren fotograferat digitalt, ett gigantiskt arbete. Fotografierna har därefter bearbetats av mig. Nu pågår genomgång av nyligen frisläppta hemliga handlingar där det bl a finns uppgifter om militärbefälhavarens order, grupperingslistor, kartor mm mm. Naturligtvis kan även här förekomma fel men då får man skylla på de anteckningar som skrivits under den aktuella tiden.

Militärbefälhavaren Gotlands Infanteriregemente Gotlands artillerikår Luftvärnet / Lv 3 G
       

Pansar Kustartilleriet / KA 3 Gotlands Marindistrikt Gotlands Marindistrikt / Fartyg
       

Fastlandsförband Flygförband Värnförband / Lantstormsförband Luftbevakningsstationer / Ls
       

Hemvärnet Lottarörelsen Uppförda barackläger Fältposten
       

 
Lärbrolinjen Broskogslinjen Fidelinjen  
       
       

Övrigt från beredskapen 1939 - 1945

Organisation och styrkeförhållanden   Den militära bränsleförsörjningen
Gotlands kustartilleri   Den militära underhållstjänsten
Krigspolisen på Gotland   Signaltjänsten
Frivilliga rapportörer runt Gotlands kust   Fältdepåer
Militära fordon   Personalkategorier
Fordonsskyltar förda under beredskapen   Postanstaltstämplar
Militärcykeln  "Pungkrossaren"   Radiomajoren - Arvid Eriksson
Bestämmelser för sjuktransportfordon 1942   "Hallå Norden, här talar Tyskland"   Radio Königsberg
Fältartister på Gotland   Militär själavård - Fältprästen
Basarer, revyer och andra spektakel   Avvecklingarbetet efter beredskapen 1939 - 1945
Planer på förstöring av anläggningar   Organisation artilleriet
Krigssjukhus på Gotland   "Min soldat" med Ulla Billqvist
Tygmateriel på Gotland   Civilförsvaret och det civila luftskyddet
Instruktioner för bilförare vid I 18 under beredskapen   "Gotlands Vapen"  Insamling 1940
Föreskrifter för garagen tillhörande I 18 under beredskapen   Personalvården
Organisation infanteriet    
     
(Se även Marinen på Gotland 1939 - 1945)   (Se även Flygvapnet på Gotland 1939 - 1945)
   
       

Fotografier från beredskapen 1939 - 1945

Agne Evald Alexis Augustsson - Vid fältpost 18543

Värnpliktige Hammar vid A 7 och därefter vid 17 beredskapsbatteriet

Agne Evald Alexis Augustsson - Vid fältpost 18545

 

Agne Evald Alexis Augustsson - Vid 41. Arbetskompaniet 1943

 
Agne Evald Alexis Augustsson - Vid Hemse krigssjukhus  
       
       

Minnen från beredskapen 1939 - 1945

Beredskapsminnen från KA 3 / Sune Esesemyr Beredskapsminnen från KA 3 / Stig Holmqvist
Beredskapsminnen från KA 3 / Einar Jacobsson Beredskapsminnen från KA 3 / Harry Johnsson
Beredskapsminnen från KA 3 / Rune Nygren  
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Kontakta sidansvarig