Föregående sida

Mertil Börje Melin

f. 17/7 1945 i Stånga Gotlands län

 

Son till hemmansägaren Sven Erik Olof Melin f. 14/6 1909 i Stånga Gotlands län d. 30/4 1987 i Stånga Gotlands län. Gift 3/3 1940 med Dagny Gertrud Emilia Ulmstedt f. 16/8 1913 i Burs Gotlands län d. 10/2 2004 i Burs Gotlands län.

---------------

Gift 1968 med Gurli Margaretha Åberg f. 11/10 1944 i Umeå stadsförs Västerbottens län.

Barn:

Stig Magnus f. 26/12 1969 i Umeå Västerbottens län

Anna Margareta f. 28/2 1976 i Umeå Västerbottens län

Krigsskolan Karlberg 1968, fänrik 1968, Infanteri- och Kavalleriofficersskolan 1970-71, kapten vid Norrlands dragoner 1972, US army Infantry School Ranger Course 1977, MHS HSK 1977-79, major Fst 1979, Gst 1981, sektch MKG 1982-87, överstelöjtnant 1984, bataljonschef Norrlands dragonregemente 1987-89, överste och chef Norrlands dragonregemente 1989-92, överste 1. graden och operationsledn Milo N (Boden) 1992-95, generalmajor och stf chef Arméledningen Hkv 1995-96, generallöjtnant och chef Arméledningen 1996-98, militärbefälhavare Milo N 1998-2000, Sveriges ledamot i EU-Militärkommitté och NATO-Militärkommitté för partnerländer.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "tjelvar.se"