Föregående sida

Carl Gunnar Eklund

f. 21/3 1920 i Katarina Stockholms stad d. 11/1 2010 i Danderyd Stockholms län.

 

Son till löjtnant Carl Johan Eklund f. 23/12 1888 i Bunge Gotlands län d. 16/4 1959 i Bunge Gotlands län. Gift 23/12 1918 med Sally Augusta Karlsson f. 1/1 1894 i Mönsterås Kalmar län d. 18/1 1978 i Vaxholm Stockholms län.

----------------

Gift 31/12 1942 med Marianne Cecil Elisabet von Malmborg f. 14/11 1920 i Hedvig Eleonora Stockholms stad d. 28/6 2004 i Danderyd Stockholms län.

Barn:

Carl Bertil Gunnar f. 4/6 1948 i Skeppsholm Stockholms stad

Nils

Bertil

Stud Stockholm 1938, fänrik KA 1941, vid Gotlands kustartillerikår, löjtnant 1943, KSHS stabs och artkurs 1947-49, kapten 1948, Fst 1949-54, lär KSHS 1954-58, major 1957, C Forskningavd Fst 1958-61, överstelöjtnant 1960, stabschef KA-insp 1961-62, överste 1962, chef Gotlands Kustartilleriförsvar och Gotlands Kustartillerikår 1962-64, chef Marinkommando Nord, Norrlands KAförsvar och Härnösands KAkår 1964-66, överste 1 gr. 1966, chef Nedre Norrlands militärområdesstab 1966-70, generalmajor 1970, chef Marinstaben 1970-72, generallöjtnant 1972, chef Försvarsstaben 1972-76, Militärbefälhavare Östra Militärområdet och överkommendant Stockholm 1976-82, avg 1982.

   

Gunnar Eklund. Generallöjtnanten i Amiralitetet och hedersledamoten Gunnar Eklund avled den 11 januari 2010 i en ålder av nära 90 år. Närmast sörjande är sönerna Carl, Nils och Bertil med familjer. Gunnar Eklund var född i Stockholm men som barn i en underofficersfamilj vid Kustartilleriet fick han redan under uppväxten stifta kontakt med flera av vapenslagets garnisonsorter. Han blev officer vid Kustartilleriet 1941 och fick under sina första år tjänstgöra mycket vid förband med hög beredskap i Stockholms skärgård. Han hade ett utpräglat tekniskt intresse och efter stabs- och artillerikurs vid dåvarande Sjökrigshögskolan tjänstgjorde han som lärare där i taktik och matematik och som chef för Försvarsstabens forskningsavdelning. Han gjorde en mycket snabb karriär 1961 - 1972 som stabschef vid KA-inspektionen, chef Gotlands KA-försvar med KA3, chef Norrlands KA-försvar jämte Örlogsbas Nord och KA5, chef Nedre Norrland militärområdesstab och Marinstabschef för att 1972 bli Försvarsstabschef och 1976 Militärbefälhavare Östra Militärområdet och Överkommendant fram till sin pension 1982. Hans skarpa intellekt och breda kunskaper ledde till ledamotskap vid Sveriges nedrustningsdelegation i Genève 1963-1965 och till tjänst som militär expert i 1972 års försvarsutredning. Han var särskilt i unga år en mycket flitig försvarsdebattör både i fack- och dagspress. Gunnar Eklund var en officer med för tiden närmast revolutionerande syn på ledarskap, där omsorgen om alla från de yngsta till de äldsta var en ledstjärna och där vänlighet och uppmuntran parad med tydliga krav skulle driva de underställda framåt. Han var ytterst mån om de yngre officerarnas utbildning och fostran och var under prins Bertil fungerande ordförande i Sveriges Militära Idrottsförbund 1972-1984. Efter pensionen var han ordförande också i Officersföreningen för äldre officerare och Föreningen för pensionerade officerare, numera OISF, samt under en period styresman i Kungl Krigsvetenskapsakademien. Utöver sitt engagemang för hela Försvarsmakten var han djupt fäst vid det vapenslag där han börjat sin bana. Han önskade ända in i sina sista dagar att få bli uppdaterad om dess och Marinens utveckling. Det var för honom en hjärtefråga att det djupa kamratskap som alltid funnits där skulle leva vidare. Han organiserade och deltog i sammankomster både för de gamla kamraterna från beredskapsåren och yngre kollegor och var angelägen att kamratskapet skulle omfatta även deras familjer. Han hade alltid lärorika minnen att berätta och allvarliga råd till dem som idag leder utvecklingen. Gunnar Eklund var Kommendör 1.kl av Svärdsorden, innehade Storkorset av Finska Lejonorden och en lång rad andra ordnar och fick många frivilligorganisationers högsta utmärkelsetecken.  (Tidskrift i sjöväsendet)

  

Medlem i Kungl. Gotlands kustartillerikårs skytteförening sedan 1942, styrelseledamot, ledare för pistolskyttesektionen, tidigare medlem i Vaxholms kustartilleriregementes skytteförening samt i Kungl. Sjökrigsskolans skytteförening.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig