Föregående sida

Arne Nils Gösta Nilsson - Lundell

f. 25/3 1925 i Kalmar Kalmar län d. 26/4 2006 i Maria Magdalena Stockholms stad.

 

Son till köpmannen Nils Nilsson o h h Emmy Lundell.

----------------

Gift 1:a 1951-59 med Karin Linnéa Ekdahl f. 2/8 1930 i Karlskrona amiralförs. Blekinge län.

Gift 2:a 13/4 1968 med Ingegerd Agneta Löfgren f. 6/6 1942 i Bromma Stockholms stad.

Barn:

Charlotta

Cecilia

Nina

Helén Annika f. 27/1 1956 i Karlskrona amiralförs. Blekinge län

  

Stud Stockholm 1945, reservofficer KA 1949, fänrik KA 1951, löjtnant 1953, kapten 1962, lär MHS 1963, major 1967, C KAmtrlavd MS 1967-68, överstelöjtnant 1970, C Allm avd Fst 1971, överste 1974, chef Gotlands KAförsvar och Gotlands KAkår 1974-80, försvarsattaché i Paris 1981-85, avg 1985

   

(Minnesteckningar över bortgångna ledamöter av andre styresmannen generallöjtnant Gustaf Welin KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT 6-2006)

"Överste Arne Lundell har avlidit den 26 april 2006. Han efterlämnar hustrun Agneta, född Löfgren samt döttrarna Charlotta och Cecilia samt Nina och Annika med familjer. Han föddes den 23 mars 1925 i Kalmar av köpman Nils Nilsson och Emy Lundell. Arne Lundell tog studenten 1945, och hans inträde på arbetsmarknaden blev att mönstra som obefaren jungman på ett fartyg som var destinerat till Sydamerika. Detta vittnar både om oräddhet eftersom minfaran efter andra världskriget var stor samt om nyfikenhet om världen utanför Sveriges gränser. Resan blev emellertid inte så lång då han drabbades av blindtarmsinflammation när fartyget var i Engelska kanalen och fördes till sjukhus i Frankrike. Efter sjukhusvistelsen stannade han kvar i Frankrike, arbetade på en bank och studerade franska vid Sorbonneuniversitetet, vilket visade sig vara klokt och framsynt. Vid återkomsten till Sverige utbildade sig Lundell först till reservofficer och fortsatte sedan utbildningen till officer på aktiv stat med placering vid Karlskrona kustartilleriregemente 1951. Inom Kustartilleriet pågick en modernisering av artilleriet och även en utveckling och anskaffning av tung kustrobot. Ett franskt företag skulle leverera roboten och prov skulle ske i Sverige sommaren 1960. Dessförinnan skedde utbildning av svensk personal i Frankrike. Bland annat tack vare sina ledaregenskaper och sina goda kunskaper i franska fick Lundell uppdraget att leda denna svenska befälsgrupps utbildning i Frankrike och sedan utbildningen av de första svenska värnpliktiga. Efter genomgången högre kurs på Sjökrigshögskolan följde en framgångsrik stabstjänst inom Marinstaben och lärartjänst på Militärhögskolan. Arne Lundell utsågs därefter att genomgå amerikanska Marinkårens ettåriga kurs för utländska elever. Efter utbildning i USA placerades han som avdelningschef i Försvarsstaben för att 1974 bli en mycket uppskattad överste och chef för Gotlands kustartilleriregemente i Fårösund. Den befattningen upprätthöll han till 1981 då han blev marin- och flygattaché i Paris. Attachétjänsten lämnade Lundell vid sin ålderspensionering 1985. Han övergick till en privat tjänst som VD för ett franskt företag och stannade kvar i Frankrike till 1990. Arne Lundell var en god skribent och deltog aktivt i den aktuella försvarsdebatten med många tankeväckande inlägg. Han skrev även militärhistoriska uppsatser med anknytning till kustförsvaret i gamla tider. Han var den drivande kraften bakom debattboken Försvar i vår tid (Prisma 1967). Lundell var en aktiv rotarian och president i klubbar både på Gotland och i Stockholm. Han var en positiv, optimistisk och glad person. Arne Lundell invaldes i Krigsvetenskapsakademien 1970."

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "tjelvar.se"