Föregående sida

Tore Edvard Deutgen

f. 11/10 1909 i Eskilstuna Kloster Södermanlands län d. 19/8 2000 i Saltsjöbaden Stockholms län

 

Son till Sven Edvard Deutgen f. 29/5 1870 i Turinge Stockholms län d. 11/2 1927 i Norrköpings Hedvig Östergötlands län. Gift 22/9 1908 med Tyra Hildur Faleij f. 19/4 1877 i Hedvig Elenora Stockholmsstad d. 13/7 1946 i Oscar Stockholms stad

----------------

Gift 10/10 1936 med Alice Margareta Strandberg f. 8/9 1909 i Överluleå Norrbottens län d. 27/5 2002 i Saltsjöbaden Stockholms län

Barn:

Margaretha

Elisabeth

Vid Svea artilleriregemente 16/6 1928, fänrik 16/4 1931, elev vid Artilleri och Ingenjörhögskolan (AIHS) 1934, vid Artilleriskjutskolan 1940, kapten 1941, lärare vid AIHS 1942 – 1947, vid Bodens artilleriregemente, kapten, major 1/10 1953, lärare vid Artilleriskjutskolan i Villingsberg, vid Smålands artilleriregemente 1954, överstelöjtnant 1/4 1954, chef för Artilleriofficersskolan 1956, överste 1/10 1958, chef för Gotlands artillerikår 1959 - 1970.

   

Han blev den kårchef som stannat längst på befattningen och kom därför för lång tid att sätta sin prägel på verksamheten. Hans roll som förbandets artilleriexpert var obestridd, men han påverkade också den allmänna atmosfären. Hans yrkesvärderingar hade formats under 1930- och 1940-talen. I en vänlig men patriarkalisk anda bidrog han till ett gott samarbete mellan de tre befälskårerna. Umgängesformer vid förbandet och hans egen inställning till chefsämbetet präglades av traditionella drag, och mässlivet blomstrade i en stämning av högtidlighet och festivitas. Arreststraffets avskaffande såg han som en stor förlust; det hade ju tillgodosett demokratiska grundvärden genom att i lika mån drabba såväl fattiga och som rika. Vårdandet av traditioner och uppbyggnad av ett förbandsmuseum tillhörde på ett naturligt sätt hans intressen. Tore Deutgen blev kvar i tjänsten i Visby i hela tio år innan han 1969 gick över i reserven.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig