Föregående sida

Lars Gustaf Brunnberg

f. 1/12 1928 i Norberg Västmanlands län d. 6/3 2016 i Åkersberga (Österåker) Stockholms län

 

Son till skräddaren Gustaf Adolf Brunnberg f. 6/6 1899 i Norberg Västmanlands län d. 2/1 1984 i Hässelby Stockholms stad. Gift 29/10 1927 med  och Ruth Adela Elisabet Lundqvist f. 5/9 1902 i Kumla Västmanlands län d. 31/3 1995 i Hässelby Stockholms stad.

--------------------

Gift 24/5 1958 med Viola Marianne Carlsson f. 21/2 1931 i Uppsala Uppsala län d. 4/10 1986 i Luleå Norrbottens län.

Fänrik 1952, löjtnant, kapten Luleå luftvärnskår 1964, Gst 1965, stabschef FNbat 40C 1968, major Roslagens luftvärnsregemente 1969, Ö milo centralavdelningen 1970-74, överstelöjtnant Gst 1972, Luleå luftvärnskår 1974, chef Gotlands luftvärnsbataljon 1976-81, överste och chef Luleå luftvärnsregemente 1981-89, överste 1. gr. 1999

 

 

Överste Lars Brunnberg, chef Lv 2 åren 1976-1981, avled 6 mars 2016. Han var född l december 1928 i Norberg i Västmanland. Lars blev fänrik vid Lv 7 1952. Han utnämndes till major 1969 och överstelöjtnant 1972. 1 april 1976 utnämndes Lars till chef för Lv 2. För de flesta av oss var han nog tämligen okänd men han kom att göra stora avtryck på förbandet och utbildningsverksamheten. Lars var "trupp are" i ordets bästa bemärkelse och lade ner stor kraft på att följa och utveckla utbildningsverksamheten. Hans erfarenheter från Lv 7 och vinterförhållanden gjorde att han betonade vikten av omsorg om truppen och det skulle alltid finnas varm dryck ute på övningsplatserna. Då robot 70-systemet med dess stora rörlighet och samverkan med understödda förband var under införande under hans chefstid, drev han på befälets insikt i och kunskap om markstrid. Under hans kraftfulla ledning spreds kunskaperna och allt fler befäl fick uppgift att leda stridsskjutningar och Lv 2 förmåga i markstrid höjdes markant. Tveklöst lyfte han Lv 2 på många sätt och han var en omtyckt och respekterad chef. 31 mars 1981 avslutades hans tid som chef Lv 2 och han utnämndes till överste och chef för Lv 7 iLuleå. Han pensionerades 1989. Vid sin bortgång var han bosatt i Åkersberga. Vi minns med värme Lars Brunnberg som en jordnära och omtänksam person och chef. Rutger U:son Edwards (Källa: Kamratföreningars Tidskrift 2016)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig