Föregående sida

Didrik Henrik Taube

f. 1711-09-24 i Karlskrona d. 1781-02-17 i Tåby.

 

Son till överamiralen Evert Didrik Taube o h h Christina Maria Falkenberg.

------------------------

Gift 1:a 1742-11-28 på Stavsäter med Jacobina Sophia Sparrsköld f. 1725-10-11 d. 1750-10-28.

Gift 2:a 1752 med Magdalena Beata Ribbing f. 1717-01-08 d. 1780-11-30

Barn:

Hedvig Maria f. 1744-04-13 d. 1785-08-30

Student i Uppsala 1723, Konst Amt 1724, löjtnant 1729, kammarherre 1731, kaptenlöjtnant 1732, skeppskapten 1735, amiralitetskapten 1737, generaladjuant i flottan 1743, schoutbynacht 1754, viceamiral 1757, Landshövding och Militärbefälhavare på Gotland 1757-63, landshövding och överkommendant Fästningarna Göteborg och Bohuslän 1763-72, amiral 1768, avgång 1772

   
Han reste 1733 till Italien och Malta och gjorde året därpå med maltesiska örlogsskeppen ett sjötåg i Medelhavet. Var 1735, såsom frivillig, på en fransk eskader, vilken seglade på Västersjön och 1736, såsom medelstyrman, på ett engelskt örlogsskepp. Förde svenska ostindiska kompaniets skepp Stockholm 1737 - 1739.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig