Föregående sida

Gunnar Åke Karlsson

f. 7/4 1958 i Karlskrona Blekinge län

 

Son till utbildningskonsulent Åke Axel Gustaf Karlsson f. 23/3 1932 i Gunnilbo Västmanlands län. Gift med Gun Elsa Hillevi Simonsson f. 11/6 1931 i Åhus Kristianstads län.

Gunnars syskon:

Anna-Karin Gunhild f. 9/1 1963 i Burlöv Malmöhus län

Martin Gustaf f. 9/1 1963 i Burlöv Malmöhus län

-------------------

Gift 2003 med Rut Mari Anette Lövgren f. 18/2 1963 i Växjö Kronobergs län

Växjö gymnasium 1977, löjtnant Kronobergs regemente 1980, Truppslagsskola regoff 1982, kapten 1983, Försvarets tolkskola 1983, bitr lärare och plutonchef InfSS 1984, elev MHS aak 1986, kapten och kompanichef Dalregementet 1987, major Kronobergs regemente 1988, MHS stabkurs 1988, lärare InfSS 1990, Arméstaben 1991, Generalstaben 1993, (Fn-tjänst Bosnien 1993-94,), lärare MHS 1994, (stf chef OSSEgrp Tjetjenien 1995-96), överstelöjtnant 1996, sektionschef Östra arméfördelningen 1996, överstelöjtnant mst och stf chef Smålandsbrigaden 1998, överste Södra Skånska regementet 2000, tjg Försvarsdepartementet och placering Sveriges NATO-delegation Bryssel 2000-03, chef Gotlands regemente 2003-04, generalmajor, chef för MUST (militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) 2012

   

Ny chef för Must utsedd

Regeringen utsåg på torsdagen generalmajor Gunnar Karlson till ny chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) från den 1 oktober i år.
– Jag är både hedrad och stolt, säger Gunnar Karlson.

Generalmajor Gunnar Karlson blir ny chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) från den 1 oktober i år.
Den nye Must-chefen är född i Karlskrona, men utan militärt påbrå i släkten. Men ett brinnande intresse av militär historia, som bland annat tog sig uttryck i byggandet av plastmodeller samt släktingar som var engagerade i frivilligrörelsen, bidrog till att han valde den militära banan.
Efter två Prao-platser i försvaret under grundskola och gymnasium blev det värnplikt på I 11 i Växjö som skytteplutonchef innan det han antogs på aspirantskolan och så småningom Karlberg. Och på den vägen är det.
Men den 53-årige generalmajoren har också en smula ovanliga erfarenheter med sig till den nya posten.
– I unga år var jag politiskt engagerad på vänsterkanten, berättar Gunnar Karlson. Det var något som hade sitt ursprung i elevkårsarbete och inspiration från goda vänner.
Gunnar Karlson har inte varit medlem i något politiskt parti, men i slutet på 70-talet gått i ett antal demonstrationståg. Han ser ungdomsåren som en erfarenhet som kan tillföra nya perspektiv till den kommande tjänsten. I övrigt vill han inte nu uttala sig om vart han vill ta Must.
– Jag har god tid på mig att se och lära av organisationen, säger han. Men det är ett halvt år till jag tillträder och jag fortsätter i min befattning som förbandsproduktionschef till dess.
Själv har Gunnar Karlson två internationella insatser i bagaget – dels första svenska bataljonen i Bosnien, dels ett halvår som observatör åt OSSE i Tjetjenien. Han talar engelska och franska samt kan göra sig förstådd på ryska efter att ha gått tolkskolan i början av 80-talet.
Under två perioder har han varit anställd i regeringskansliet – tre år på försvarsdepartementet med stationering i Bryssel och två år på UD.
Den nuvarande chefen för Must, Stefan Kristiansson, har fått sitt förordnande förlängt med ett år och det går ut den sista september.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig