Föregående sida

Curt Sixten Renhold Kempff

f. 19/11 1891 i Västerås (U-län) d. 16/5 1970 i Engelbrekt (A-län).

 

Son till lantbruksingenjören Viktor Sixten Konstantin Kempff f. 17/5 1859 i Jakob (A-län) d. 21/5 1931 i Hedvig Elenora (A-län). Gift 10/10 1889 med Anna Lovisa Sjöstedt f. 7/6 1867 i Jönköping (F-län) d. 17/11 1945 i Oscar (A-län).

Curts syskon:

Ragnar Sixten Govert f. 17/9 1893 d. 16/10 1947 i Oscar (A-län)

Elsa Anna Elisabeth Dorothea f. 4/7 1895 d. 6/4 1961 i Oscar (A-län)

Gerhard Sixten Douglas f. 11/11 1898 i Umeå (AC-län) d. 18/4 1980 i Alvesta (G-län)

Görel Anna Maria f. 30/12 1900 i Umeå (AC-län) d. 27/1 1991 i Oscar (A-län)

Gunvor Anna Margaretha f. 28/10 1907 i Umeå (AC-län) d. 21/9 2003 i Oscar (A-län)

Robert Sixten Henry f. 16/2 1914 i Umeå (AC-län) d. 21/12 2006 i Sala (U-län)

-----------------

Gift 23/7 1935 med Margit Sahlin f. 6/4 1895 i Klara (A-län) d. 2/2 1987 i Spånga (A-län)

Studentexamen i Umeå 1910, officersexamen 1912, underlöjtnant vid Norrlands artilleriregemente 1912, löjtnant 1915, kapten 1926, tjänstgöring vid lantförsvarskommandoexpeditionen 1926-31, chef för mobiliseringsdet. 1926-28, tjänstgöring som batterichef vid Svea artilleriregemente 1931-33, major 1934, avdelningschef vid Generalstaben 1936, överstelöjtnant och militärattaché i Helsingfors 1937, Wendes artilleriregemente 1940, överste och chef för Gotlands artillerikår 1941-43, Generalstaben 1943, sektionschef 1946, tf chef för Smålands artilleriregemente 1949, särskilda uppdrag för Försvarsdepartementet 1949, avgång 1959

   

Överste Kempff tar avsked av A 7. I morgon kl. 9,30 blir det en högtidlighet vid A 7 i samband med att överste Kempff då tar avsked av sin kår och dess personal. I samband härmed blir det fältgudstjänst med predikan av stabspastor Ihrmark. Överste Kempff avreser hårifrån om torsdag kväll. (Källa: 803)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig