Föregående sida

Rudolf Hodder Åke Stjernswärd

f. 23/9 1924 i Lund Malmöhus län

  

Son till hovstallmästare major Carl Hodder Baltzar Stjernswärd f. 4/12 1885 i Färlöv Kristianstads län d. 11/1 1974 i Lund. Gift 2/4 1921 med Ingrid Löwenborg f. 12/11 1894 i Hedvig Eleonora Stockholms stad d. 3/7 1965 i Södra Åsum Malmöhus län.

Hodders syskon:

Margit Eva Birgitta Henrietta f. 29/1 i Lund Malmöhus län

------------------

Gift 1:a 1954 med Eva Birgitta Löfgren f. 26/5 1934 i Umeå Västerbottens län d. 12/9 1980 i Råsunda Stockholms län  (Frånskilda 29/8 1974).

Gift 2:a 1979 med E. Gunnel Maria Tideman f. 19/9 1938 i Södertälje Stockholms län (Frånskilda 1981).

Gift 3:dje 1984 med Marianne Inga Heléne Lindmark f. 14/3 1946 i Engelbrekt Stockholms stad.

Barn:

Eva Ingrid Charlotte f. 3/12 1954 i Umeå Västerbottens län

Fredrik Philip Hodder f. 2/5 1957 i Johannes Stockholms stad

Madeleine Vendela E f. 6/3 1963 i Vantör Stockholms stad

 

Vid Norrlands dragon regemente 24/5 1945 - 8/4 1946, vpl-vicekorpral 1/4 1946, vid Skånska kavalleriregementet 9/4 1946 - 2/6 1946, vpl-korpral 22/5 1946, vid Livregementet till häst 3/6 1946 - 31/8 1946, vpl-furir 1/9 1946, vid Skånska kavalleriregementet 1/9 1946 - 1/10 1946, vid Livregementets husarer 2/10 1946 - 28/3 1947, vid Skånska kavalleriregementet 29/3 1947, vpl-sergeant 1/9 1947, fänrik 28/8 1947, löjtnant 1/9 1950, vid Norrlands dragonregemente 1952, kapten vid Generalstaben och Försvarsstaben (tjänstgöring i Storbritannien 1963) 1/10 1961, Skånska dragonregementet 1965, major 1/7 1966 vid Pansartrupperna och avdelningsdirektör Rikspolisstyrelsen 1966, överstelöjtnant 1/4 1969 och utbildningschef Gotlands regemente, sekundchef Livgardesskvadronen 1972, överste Skånska dragonregementet och chef Arméns kompaniofficersskola 1974, chef Gotlands regemente 1977-80, chef Skånska dragonregementet 1980, överste av 1. graden, befälhavare Stockholms försvarsområde, kommendant Stockholm och chef Livgardets dragoner 1981, avgång 1984, chef HM Konungens hovstall och hovstallmästare 1984-91.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig