Föregående sida

Alexander Johan Baltzar von Strussenfelt

f. 5/8 1846 i Visby d. 17/12 1927 i Karlskoga Örebro län

  

Son till häradshövding Adolph Ludvig von Strussenfelt f. 21/5 1802 i Vällinge Malmöhus län d. 14/12 1882 i Endre Gotlands län. Gift 2/10 1842 i Stockholm med Hilda Aurora Sundberg f. 13/10 1818 i Stockholm d. 23/5 1909 i Växjö.

Alexanders syskon:

Hilda Georgina Elenora f. 10/7 1843 på Bondarve

Gunnar Alexander Ulrik f. 25/10 1848 i Visby d. 28/10 1922 i Stockholm (Officer)

------------------

Gift 9/9 1877 i Brevik med Mathilda Margaretha "Marga" Fogelin f. 9/11 1856 i Undenäs Skaraborgs län d. 18/4 1952 i Karlskoga Örebro län.

Barn:

Gunhild Margareta f. 1/10 1882 i Karlsborg Skaraborgs län

Guisippe Karl Ludvig Alexander f. 23/11 1884 i Karlsborg Skaraborgs län (Officer)

Kadett vid Karlberg 14/5 1860, officersexamen 30/12 1864, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 10/1 1865, förrådsofficer på Karlstens fästning 1871, löjtnant 5/4 1872, kapten 2. kl. 10/8 1877, tyg- och ammunitionsofficer på Karlsborgs fästning 1/10 1877 – 14/11 1882, ledamot i artillerikommitten 5/10 1885, kapten 1. kl. 5/4 1889, major vid Göta artilleriregemente 6/8 1894, t. f. chef för Gotlands artillerikår 11/11 1895, tygmästare på Gotland 14/11 1895 - 18/2 1899, chef för Gotlands artillerikår 6/12 1895, överstelöjtnant 8/2 1898, avsked från tygmästarbefattningen 1899, överste i armén 3/2 1905, avsked 8/6 1906, erhöll 1914 tillstånd att återinträda såsom överste i Gotlands militärområdes reserv och därst. kvarstå intill fyllda 69 år.

   

Mathilda Margaretha Fogelin - von Strussenfelt

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "tjelvar.se"