Föregående sida

Lars-Erik Malcom Wahlgren

f. 14/5 1929 i Åsele Västerbottens län d. 19/10 1999 i Sankt Nikolai Hallands län.

 

Son till jägmästare Erik Martin Wahlgren f. 15/7 1892 i Lund Malmöhus län d. 17/3 1949 i Ljungby Kronobergs län. Gift 16/12 1925 med Ruuth Elisabeth Ellung f. 14/2 1895 i Ramdala Blekinge län d. 6/12 1994 i Göteborgs Johanneberg Göteborgs och Bohus län.

Lars-Eriks syskon:

Lillemor Emma f. 2/5 1927 i Åsele Västerbottens län

-----------------

Gift 1/3 1957 med Gunilla Margaretha Granlind f. 1/5 1933 i Helsingborgs Maria Malmöhus län.

Barn:

Susanne Gunilla f. 28/3 1960 i Hässleholm Kristianstads län

Monica Elisabeth f. 11/3 1963 i Hässleholm Kristianstads län

Fänrik Skånska pansarregementet 1953, löjtnant 1955, kapten Skånska dragonregementet 1964, Generalstaben och lärare MHS 1967, major 1969, Militärområde Syd 1970, överstelöjtnant 1972, (FN tjänst Sinai 1974-75), Norra Skånska regementet 1975, kurschef FN-utbildning 1976-79, överste och försvarsattaché i Norge 1977, chef Gotlands regemente 1980-83, generalmajor och chef Gotlands militärkommando 1983, generallöjtnant 1988, till ÖB:s förfogande Internationella uppdrag (force commander UNIFIL, assistent FN:s generalsekreterare 1988, undergeneralsekreterare och force commander UNPROFOR / fd Jugoslavien) 1993.

   

"Generallöjtnant Lars-Eric Wahlgren gick bort den 19 oktober 1999. Hans närmaste är hustrun Gunilla samt döttrarna Susanne och Monica. Lars-Eric Wahlgren föddes 1929 i Åsele i Västerbotten, där hans far var jägmästare. 1953 blev han officer vid pansartrupperna och Skånska Dragonregementet i Hässleholm. Han gick genom Militärhögskolans stabskurs 1963-1965 och utnämndes till kapten i Generalstabskåren. Under de närmaste åren växlade han mellan olika stabs- och truppbefattningar. 1977 utnämndes han till överste, och 1980 inledde han som chef för Gotlands regemente en längre period på Gotland. 1983 befordrades han till generalmajor och chef för Gotlands Militärkommando. Lars-Eric Wahlgren etablerade sig väl i den gotländska miljön och gjorde sig till uppskattad tolk för gotländskt försvar och frivilligrörelse. Samtidigt hade han skaffat sig en god internationell erfarenhet. Under åren perioden 1967-1968 utbildades han vid amerikanska krigshögskolan Command and General Defense College i Fort Leavenworth. Han fick 1974-1975 sin första befattning vid Förenta Nationerna i egenskap av kontingentchef för svenska FN-förband i Mellersta Östern. 1977-1980 var han försvarsattaché i Oslo, och under samma år dessutom chef för UN Staff Officers Course i Strängnäs.

1988 var det dags att lämna Gotland. Lars-Eric Wahlgren hade utnämnts till generallöjtnant, biträdande generalsekreterare i FN och Force Commander vid UN Interim Forces i Libanon (UNIFIL). I mars 1993 övertog han efter en indisk general och i egenskap av Under Secretary General vid FN för en tid den nyinrättade befattningen som chef för FN-trupperna i det forna Jugoslavien (UNPROFOR). Vid högkvarteret i Zagreb kom han att leda den största, dyraste och mest komplicerade FN-aktionen någonsin. Styrkan räknade omkring 14 000 man från 21 nationer. Han gjorde där en uppmärksammad insats i ett bekymmersamt läge. Det var en svår tjänst, där han också ställdes inför frågor av politisk innebörd, som hade att göra med nationella avvägningar i FN-insatsen. Via massmedia fick han höra, att han efterträtts av en fransk general.

Lars-Eric Wahlgren, som under hela sin karriär bar med sig en tydlig västerbottnisk dialekt, blev en av Sveriges mest internationellt inriktade officerare. Han nådde de höga befattningarna och engagerades i olika uppdrag även efter sin pensionering. Från 1995 var han en av de åtta högre officerare från olika länder som ingick i den International Defence Advisory Board som skapades på begäran av försvarsministrarna i de tre baltiska staterna för att tillhandahålla oberoende expertråd i försvarsfrågor. Han engagerades också av UNESCO i frågor som hade att göra med skydd av kulturarv i krigssituationer, en fråga som i riklig mån hade aktualiserats under striderna i Bosnien. Sina visioner av Förenta Nationernas möjligheter lämnade han i sin publikation FN:s insatser för fred mot år 2000 (1994). Han valdes in i Akademien 1983."

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig