Föregående sida

Gustaf Adolf Kolmodin

f. 1893-01-17 Bromma Stockholm d. 1975-11-18 i Oscar Stockholm. Son till professorn Adolf Kolmodin och Elenora von Post.

Gift 1927-10-15 med Esther Elsa Antonia Möller f. 1902-06-10 i Ängelholm Kristianstads län d. 1985-05-15 i Oscar Stockholm.

 

Studentexamen i Uppsala 1911, fil stud Uppsala 1911-15, fänrik Upplands regementes reserv 1916, officersexamen 1917, fänrik Upplands regemente 1917, underlöjtnant 1919, löjtnant 1919, kapten Gst 1930, kapten Upplands regemente 1932, Älvsborgs regemente 1935, major Gst 1937, lärare AIHS 1937-40, major Gotlands infanteriregemente 1940, överstelöjtnant 1941, stabschef S milo 1941, avdelningschef Fst 1942, överste i reserven 1948, försäkringstjänsteman 1949-70

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig