Föregående sida

Erik Joakim Martell

f. 19/3 1967 i Visby.

 

Son till Jan-Erik Villy Martell f. 24/8 1946 i Öja Gotlands län. Gift med Mary Gita Valebo f. 2/10 1948 i Katarina Stockholms stad..

Joakims syskon:

Erik Andreas f. 20/3 1975 i Huddinge Stockholms län

--------------------

Gift med Vanja Maria Karlsson f. 1969-03-12 i Ljusnarsberg Örebro län

 

Sergeant Gotlands regemente 1987, fänrik 1989, löjtnant 1993, kapten 1995, internationell tjänstgöring 1995-96, lärare Stridsskola Syd SSS Skövde 1996-97, MHSak 1997, major 1998, kompanichef 1999, elev FHS chefsprogram 2002-03, stabsofficer Hkv/inriktningssektionen 2003-05, överstelöjtnant, överste 2011, stf regementschef Livgardet

   

Livgardets nya ställföreträdande chef:

Vill ta tillvara på olikheterna

  

Joakim Martell, 44, är Livgardets nya ställföreträdande chef. Tidigare har han arbetat på Försvarsdepartementet, och innan dess på högkvarterets ledningsstab. Den första april utnämndes han till överste under en kort ceremoni på Livgardets mäss. I grunden är Joakim stridsvagnsofficer från P18 där han slutade 2001 som bataljonschef. Efter chefsprogrammet arbetade han på den operativa insatsledningens planeringsavdelning (OPIL J5), bland annat med ansvar för doktrin för gemensamma operationer. Det ledde till att han under några år arbetade internationellt med doktrin- och konceptutveckling. Men viljan att arbeta på överste-nivå i en regementsledning är något som funnits med ända sedan han läste chefsprogrammet för tio år sedan.

– När denna möjlighet öppnade sig blev jag mycket glad eftersom arbetet här innebär att jag kan jobba mer med de frågor som var grunden till mitt beslut att bli yrkesofficer för 25 år sedan, säger han.

Arbetet på Livgardet innebär dessutom en bra balans mellan yrkesliv och privatliv – något som är viktigt för Joakim. Han har fru och en 7-årig dotter i Hummelsta strax utanför Enköping och behöver inte flytta eftersom Livgardet ligger inom pendlingsavstånd.

– Ibland går jobbet först och ibland familjen. Detta är en bra lösning, bland annat eftersom att min dotter inte behöver byta skola. Själv beskriver sig Joakim som drivande, ambitiös och orädd för konflikter. Han tycker om att se saker ur flera perspektiv – vilket är viktigt i en tid med mycket förändringar.

– Livgardet är ett förband med en ytterst mångfacetterad verksamhet. Vissa saker går att binda samman, och i andra dimensioner kan det inte vara lika. Jag ser det som kreativa olikheter, och jag ser fram emot att få sätta mig in i och lära mig verksamheten. Jag är intresserad av all verksamhet och tycker inte att någon del är viktigare än någon annan, säger han. Utifrån sin bakgrund hoppas Joakim kunna stödja regementschefen och ledningen i att anpassa organisationen och hitta en bra väg in i det nya systemet.

– Jag har skrivit mycket underlag till riksdag och regering tidigare där jag har behandlat olika inriktningar och konsekvenser. Jag tror jag kan hjälpa till att tydliggöra de förväntningar och riktlinjer som finns på den politiska och strategiska nivån. En annan viktig del är att kunna fånga upp de problem som ställer till det på förbandsnivån och som man är tvungen att hantera längre upp i systemet. Här tror jag det är viktigt att man för en dialog med högkvarteret och att man är beredd att anpassa och justera sin plan så att man hittar en bra lösning, säger han. Utöver inomhusjobb hoppas Joakim kunna vistas i och ta del av Livgardets verksamheter. För honom är närvaro ett sätt att personifiera ledningen och bygga ömsesidigt förtroende.

– Jag är öppen för synpunkter, och jag vill gärna ha kontakt med dem som driver verksamheten. Det är också viktigt att medarbetare vågar ta kontakt uppåt när behovet finns. Jag föredrar konstruktiva förslag och lösningar, men om man har ett problem utan lösning så är det givetvis bättre att rapportera det än att inte säga något alls. Ibland sitter ju någon annan i organisationen på en lösning, säger han. Text och foto: Björn Westerdahl (Persen Nr: 3 2011)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "tjelvar.se"