Föregående sida

Sven Sigvard Sandahl

 f. 30/1 1924 i Arbetarebostaden № 15, Kvill, Ökna, Jönköpings län. d. 19/2 1987 i Nyboholm, Ökna, Jönköpings län.

Sven Sigvard var son till fabriksarbetaren, sliparen Karl Albin Hilding Sandahl f. 10/12 1897 i Alsheda, Jönköpings län, d. 6/8 1980 i Järeda, Kalmar län. Gift den 5/4 1919 med Viktoria Maria Josefina Olsson f. 26/7 1898 i Hult, Jönköpings län, d. 24/12 1973 i Järeda, Kalmar län.

Sven Sigvards syskon:

Olle Ernst f. 20/4 1920 i Alseda.

Erland Birger f. 2/1 1922 i Alseda, d. 26/1 1980 i Järeda.

Sten Sture f. 21/7 1927 i Ökna, d. 11/1 1979 i Filipstad.

Svens Sigvards halvsyskon: (Moderns ”oäkta” dotter)

Märta Lisa Elvira f. 26/12 1918 i Norra Sandsjö, d. 6/6 2005 i Råda. g. Nyland. 

 

Sven Sigvard gifte sig den 4/10 1947 med Gun-Britt Viola Linnéa f. 6/8 1925 i Karlstorp, Jönköpings län.

Barn: (Fler kan finnas)

Gun Annie Agneta f. 25/12 1947 i Järeda.

Sven-Owe f. 5/2 1959 i Ökna.

Bo Christer f. 30/1 1966 i Ökna.

Jennie Maria f. 5/7 1979 i Ökna, d. 2/6 1999 i vetlanda.

   

1944 värnpliktig 1252-12-43 vid I 18 Kungl. Gotlands infanteriregemente.

Mystiskt olycksfall vid I 18 - Upphittad ”penna” exploderade

Vid I 18 inträffade strax efter kl. 12 i natt (12/6 1944) en olyckshändelse, varvid två värnpliktiga skadades. Av förberedande förhör och krigspolisens hittills verkställda utredning framgår, att händelseförloppet synes ha varit följande.

Vid regementet pågick under gårdagen en idrottsfest med bl. a. dans kl. 20,00–24.00 å regementets utomhusbana, belägen inom depån tillhörigt lägerområdet. En vpl 1674-9-43 Elmqvist upphittade någon gång under kvällens lopp en skruvpenna för blyerts i närheten av dansbanan. Sedan dansen avslutats, begav sig Elmqvist till förläggningsbaracken, varvid han sista vägbiten hade sällskap med vpl 1252-12-43 Sandahl. För denne och en annan vpl visade Elmqvist upp pennan, som enligt uppgift av Sandahl såg ut som en vanlig sådan. Pennans längd var ungefär 13 cm., dess diameter 8 mm. Den var av en vit blank metall med en yttre och en inre hylsa. Ytterhöljet var pressat åttakantigt och ciselerat. Vikten bedömdes vara den för dylika pennor vanliga. Sandahl fick låna pennan, fattade den med bägge händerna, varvid han höll den ungefär vågrätt, och skruvade på dess övre hylsa. Därvid iakttog han att även pennans mittparti vred sig. Strax ovanför pennspetsen syntes en inbuktning i hylsan, varför Sandahl trodde, att pennan blivit så skadad, att blyet icke kunde skruvas fram.

Han lämnade den därefter tillbaka till Elmqvist. Huru denne förfarit i detalj är icke känt. Pennan, som visade sig innehålla sprängladdning, exploderade emellertid. Troligen hade Elmqvist dragit bort övre hylsan, varvid explosionen inträffat. Vid denna skadades Elmqvist av splitter dels i vänster öga, dels å båda händerna. Sandahl fick vård på regementets sjukhus.

Vid explosionen hördes en skarp knall, bedömd såsom starkare än ett gevärsskott men med dovare ljud, varjämte iakttogs ett bländande sken samt en kraftig grå röksky.

Splitter från pennan hittades på golvet i baracken på upp till 4 m. avstånd från platsen för detonationen. Verkställda efterforskningar hava icke lett till ytterligare fynd vid dansbanan. Dansen, till vilken allmänheten ägde tillträde mot avgift, besöktes av c:a 500 personer.

Elmqvist är hemmahörande i Havstuna, Nytorp, Skaraborgs län och Sandahl i Kvillfors, Jönköpings län.

Gotlands Allehanda 12/6 1944.

   

   

Ännu ingen klarhet om ’sabotagepennan’.

Obetydliga ledtrådar.

De undersökningar som gjorts och som alltjämt göras från polismyndigheternas sida för att försöka kasta något ljus över händelsen kring ’sabotagepennan’ har ännu ej lett till något positivt resultat. Som bekant blev två värnpliktiga skadade vid I 18:s dansbana i lördags natt, då en till synes vanlig penna exploderade då de försökte skruva isär den.

Den teori som råder att det skulle ha varit en vettvillings meningslösa handling, står alltjämt kvar och även tanken på att handlingen utförts av någon som över huvud taget velat komma regementets personal till livs har heller icke förkastats. Man har heller ingen anledning tro, trots att viss möjlighet därtill förefinnes, att pennan skulle ha utländskt ursprung och icke heller att det skulle ha varit någon penna lik den man hittade på Skansen i Stockholm. Pennan i detta fallet var fylld med högexplosiv vara varemot ”Skansenpennan” var en fyllpenna apterad till pistol. Enär pennan vid explosionen totalt sprängdes sönder finns svårigheter att fastställa dess ursprung och att därigenom skaffa sig ledtrådar men det återstår att se vad specialister och sprängämnesexperter kunna åstadkomma i det fallet. Det är endast efter den beskrivning, som den ene av de skadade, vpl Sandahl, möjligen kunnat lämna man skaffat sig en beskrivning på hur pennan var konstruerad och torde härvidlag kunna ge viss ledtråd.

(Gotlands Allehanda 15/6 1944)

 

 

”Sabotagepennans” offer.

Vid förfrågan rörande de av ”sabotagepennan” skadade värnpliktiga vid I 18 uppges att vpl 1252-12-43 Sandahl efterröntgenundersökning vid ett krigssjukhus, återsänts till sitt kompani vid regementet och nu åter är fullt tjänstbar. Det splitter han vid explosionen erhöll i armen, lär icke komma att vålla honom några framtida men.

Vad beträffar den svårast skadade vpl 1674-9-43 Elmqvist kvarligger denne alltjämt på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Synen på det skadade ögat anses icke kunna räddas. (Gotlands Allehanda 16/6 1944)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "tjelvar.se"