Föregående sida

Karl Johan Ludvig Elias Arrhenius

f. 26/8 1883 i Västerås Västmanlands län d. 6/12 1923 i Belgiska Kongo av ”skottskada. (självmord?)”. Begravd den 7/12 1923 i Belgiska Kongo. ”att. för krigstjänst.”

 

Son till v. häradshövdingen, konsistorieamanuensen Carl Gustaf Arrhenius f. 20/3 1849 i Uppsala Uppsala län d. 7/9 1922 i Karlstad Värmlands län. Gift den 16/8 1877 med Thurinna Löwegren f. 18/7 1854 i Ohio USA d. 8/7 1907 i Karlstad Värmlands län av ”sarcoma pulmon.”

Elias syskon:

Lilly Thurinna Elisabeth f. 26/5 1878 i Västerås d. 1/6 1960 i Engelbrekt. g. Braconier.

Karin Thurinna f. 26/8 1883 i Västerås

------------------------------------------

Ogift

Studentexamen 10/6 1903, volontär vid Vendes artilleriregemente 14/6 1904, volontär vid Gotlands artillerikår 9/11 1904, styckjunkare, reservofficersexamen 16/8 1905, reservunderlöjtnant vid Gotlands artillerikår 15/12 1905, i Kongostatens tjänst, kommendant i Belgisk tjänst 1907-24, deltagit i erövringen av tyska östafrika och bl a erövringen av staden Tabora. Kom hem 1919.

 

Foto: 1) I belgiska Kongoarméns uniform. Boma i Kongo den 1 januari 1908

   

   

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig