Föregående sida

Gotländska Ståndsdragoner

1700 - 1721

Adamsson, Hans

Dragon för Garda och Etelhem, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721.

Andersson, Jöns

Dragon för Hangvar och Hall, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1713.

Ballin, Jöran

Dragon för Barlingbo och Ekeby, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1720.

Bartemsson, Nils

Dragon för Hejde och Väte, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1721.

Berg, Lars

Dragon för Fardhem, Linde och Lojsta,vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1716.

Bergfeldt-Jacobsson, Båtel

Dragon för Klinte och Fröjel, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1721.

Bergström-Adamsson, Jöran

Dragon för Garda och Etelhem, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1718.

Bergvall, Jacob

Dragon för Fardhem, Linde och Lojsta, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717-1721.

Bergvall, Olof

Dragon för Alva och Hemse, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719.

Botarfve, Matts

Dragon för Sanda, Mästerby och Västergarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706.

Briant, Ullrik

Trumslagare vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

Bryggman, Hans

Bosatt i Visby

Dragon för Visby, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1715.

Båås, Olof

Dragon för Stenkumla, Träkumla och Västerhejde, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1714.

Bählman, Johan

Dragon för Hejnum och Bäl, vid ståndsdragonerna på Gotland 1715-1721.

Christensson, Lars

Dragon för Kräklingbo, Ala och Anga, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1710.

Christiansson, Pehr

Dragon för Sanda, Mästerby och Västergarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712.

Dahlström, Pehr

Dragon för Dalhem, Ganthem och Halla, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.  

Ditman, Anders

Dragon för Hangvar och Hall, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

Ducker, Olof

Dragon för Rute, Bunge och Fleringe, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721.

Ekman, Mårten

Dragon för Roma och Björke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

Ekman, Mårten

Dragon för Rone och Eke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714-1718.

Eriksson, Erik

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1714.

Flink, Johan

Dragon för Grötlingbo och Fide, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

Fohlberg, Hans

Dragon för Fole och Lokrume, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720-1721.

Fohlin, Hans

Dragon för Fole och Lokrume, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1719.

Follingbeck, Jöns

Dragon för Follingbo och Akebäck, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717-1721.

Frikopp, Pehr

Dragon för Vänge, Buttle och Guldrupe, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720-1721.

Frimodig, Jacob

Dragon för Alva och Hemse, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

Frisker, Jöran

Dragon för Burs och Stånga, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

From, Clas

Dragon för Fårö, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719.

From, Elias

Dragon för Fårö, vid ståndsdragonerna på Gotland 1715-1721.

Grensson, Adam

Dragon för Öja och Hamra, vid ståndsdragonerna på Gotland 1704-1706.

Göthe, Olof

Dragon för Gothem och Norrlanda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

Haltman, Pehr

Dragon för Rone och Eke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

Hansson, Hans

Dragon för Fole och Lokrume, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1715.

Hansson, Hans

Dragon för Sanda, Mästerby och Västergarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714-1718.

Hansson, Lars

Dragon för Hangvar och Hall, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1711.

Hansson, Olof

Dragon för Fole och Lokrume, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712.

Hansson, Pehr

Bosatt vid Hexarve i Buttle

Dragon för Vänge, Buttle och Guldrupe, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1718.

Hansson, Pehr

Dragon för Öja och Hamra, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1719.

Hansson, Pehr

Dragon för Grötlingbo och Fide, vid ståndsdragonerna på Gotland 1721.

Hejdberg, Nils

Dragon för Hejde och Väte, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

Helberg, ?

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1717.

Hummelin, Olof

f. (1675) på Gotland.

Dragon, med nr:15 vid kapten Örnstedts kompani vid Livdragonregementet 1700.

Hörenfeldt, Hans

Dragon för Fårö, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

Jacobsson, Anders

Dragon för Burs och Stånga, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707-1708.

Jacobsson, Jacob

Dragon för Hangvar och Hall, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714-1717.

Jacobsson, Jöns

Dragon för Hangvar och Hall, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1714.

Jacobsson, Lars

Dragon för Levide och Germu, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707-1718.

Jacobsson, Lars

Dragon för Havdhem och Näs, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1716.

Jacobsson, Mårten

Dragon för Östergarn, Ardre och Gammelgarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1711.

Jacobsson, Olof

Dragon för Rute, Bunge och Fleringe, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1718.

Jacobsson, Pehr

Dragon för Hejde och Väte, vid ståndsdragonerna på Gotland 1708-1712.

Jacobsson, Rasmus

Dragon för Stenkyrka och Tingstäde, vid ståndsdragonerna på Gotland 1715-1719.

Jespersson, Anders

Dragon för Alskog och Lye, vid ståndsdragonerna på Gotland 1704 –1708.

Jonsson, Nils

Dragon för Eksta och Sproge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1721.

Jöransson, Clas

Dragon för Klinte och Fröjel, vid ståndsdragonerna på Gotland 1709-1711.

Jöransson, Hans

Dragon för Fårö, vid ståndsdragonerna på Gotlands 1715-1717.

Kock, Temme

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721.

Larsson, Hans

Dragon för Alskog och Lye, vid ståndsdragonerna på Gotland 1715-1721.

Larsson, Jacob

Dragon för Östergarn, Ardre och Gammelgarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1717.

Larsson, Johan

Dragon för Grötlingbo och Fide, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1718

Larsson, Jöran

Dragon för Burs och Stånga, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1718

Larsson, Pehr

Dragon för Roma och Björke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717.

Larsson, Pehr

Dragon för Sanda, Mästerby och Västergarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1711.

Larsson, Rasmus

Dragon för Lärbro och hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1715.

Larsson, Rasmus

Dragon för Hejnum och Bäl, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1715.

Lefberg, Hans

Dragon för Levide och Gerum, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

Levit - Alexandersson, Alexander

f. (1690) på Gotland.

Dragon med nr:66 (ändrat till med nr:75 1720) vid kapten Ungerns kompani vid Livdragonregementet 1718.

Liffedarfve - Jacobsson, Pehr

Dragon för Eskelhem och Tofta, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1711.

Lingberg, Petter

Dragon för Vall och Hogrän, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717.

Lund - Johansson, Lars

Dragon för Väskinde och Bro, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1721.

Lundberg, Johan

Rustmästare vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1720, förare 1721

Lustig, Jacob

Dragon för Källunge och Vallstena, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717-1718.

Lustig-Pehrsson, Jacob

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1715-1720.

Mattise, Rasmus

Dragon för Endre och Hejdeby, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707-1711.

Mauritzon, Jöns

Dragon för Gothem och Norrlanda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1710.

Mauritzon, Jöns

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707

Mickelsson, Matts

Dragon för När och Lau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711

Mårtensson, Olof

Dragon för Follingbo och Akebäck, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1715.

NN, Anders

Dragon för Havdhem och Näs, vid ståndsdragonerna på Gotland 1705-1712

NN, Anders

Dragon för När och Lau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1705-1715

NN, Clas

Dragon för Öja och Hamra, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1711

NN, Erik

Dragon för Havdhem och Näs, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707-1709.

NN, Fride

Dragon för Havdhem och Näs, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706.

NN, Gabriel

Bosatt vid Lillgårds i Rone

Dragon för Rone och Eke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1712.

NN, Hans

Dragon för Hablingbo och Silte, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707-1708.

NN, Ilian

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1717.

NN, Jacob

Dragon för Eksta och Sproge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706.

NN, Jacob

Dragon för Kräklingbo, Ala och Anga,  vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1710.

NN, Joen

Dragon för Roma och Björke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714-1716.

NN, Lars

Dragon för Martebo och Lummelunda, vid ståndsdragonerna på Gotland  1706-1708.

NN, Lars

Dragon för Roma och Björke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1713.

NN, Olof

Dragon för Hejnum och Bäl, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1711.

NN, Olof

Dragon för Alva och Hemse, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1712.

NN, Olof

Dragon för Stenkumla, Träkumla och Västerhejde, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1711.

NN, Pehr

Dragon för Sjonhem och Viklau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719

NN, Rasmus

Dragon för Grötlingbo och Fide, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1709

NN, Rasmus

Dragon för Roma och Björke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1710.

Norberg - Larsson, Nils

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

Nygårds, Lars

Dragon för Östergarn, Ardre och Gammelgarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711.

Nährström, Johan

Dragon för När och Lau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

Näsman, Lars

Dragon för Alva och Hemse, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719.

Näsman, Lars

Dragon för Havdhem och Näs, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717-1721.

Olofsson, Båtel

Dragon för Hörsne och Bara, vid ståndsdragonerna på Gotland 1708-1711.

Olofsson, Hans

Dragon för Levide och Gerum, vid ståndsdragonerna på Gotland 1721.

Olofsson, Jöns

Dragon för Hörsne och Bara, vid ståndsdragonerna på Gotland 1705-1710.

Olofsson, Paul

Hovslagare vid dragonerna. Den 6 Junji (1768 i Lye) dödde dannemannen Paul Olofsson Härfars i sitt 2dra och 70 års ålder af många tillstötande sjukdomar, var alltid en tålig, sacktmodig och Kärlig man som aldrig ofredade någon m...ta: förstod smedhandtvärcket rätt väl, var ock Hofslagare vid Dragoune Regementet under Majoren Brase i 3 år, begrofs d 14 Dito på Gången inne uti Kÿrckan."

Olofsson, Pehr

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713.

Olofsson, Pehr

Dragon för Martebo och Lummelunda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1721.

Pehrsson, Christian

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1719.

Pehrsson, Clas

Dragon för Hablingbo och Silte, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1721

Pehrsson, Hans

Dragon för Alskog och Lye, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1714.

Pehrsson, Hans

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706

Pehrsson, Hindrich

Dragon för Sjonhem och Viklau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1716

Pehrsson, Johan

Dragon för När och Lau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1715.

Pehrsson, Jöran

Dragon för Barlingbo och Ekeby, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1717.

Pehrsson, Olof

Dragon för Gothem och Norrlanda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1719.

Pehrsson, Olof

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707

Pehrsson, Pehr

Dragon för När och Lau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1712.

Pihlqvist, Hans

Dragon för Hörsne och Bara, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1714, förare vid enrollerade allmogeinfanteriet på Gotland 1715-18.

Rasmusson, Anders

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1713.

Rasmusson, Rasmus

Dragon för Öja och Hamra, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714.

Robbenarfve, Pehr

Dragon för Garda och Etelhem, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1709.

Roman, Pehr

Dragon för Roma och Björke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1719.

Rothman, Nils

Dragon för Eksta och Sproge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

Sandmark, Hans

Dragon för Sanda, Mästerby och Västergarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721.

Simeonsson, Lars

Dragon för Eksta och Sproge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714-1715.

Simunde, Jöns

Dragon för Vamlingbo och Sundre, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706.

Sjödahl, Hindrich

Dragon för Sjonhem och Viklau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717-1721.

Slinkenberg, Christian

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721.

Stanges, Lars

Dragon för Kräklingbo, Ala och Anga, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1717.

Stenberg, Rasmus

Dragon för Stenkyrka och Tingstäde, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720-1721, korpral 1720.

Strand (Brand), Pehr

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1720.

Strand, Båtel

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1721.

Suderbys, Nils

Dragon för Gothem och Norrlanda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1717.

Söderberg, Clas

Dragon för Vamlingbo och Sundre, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713.

Söderberg, Jacob

Dragon för Vamlingbo och Sundre, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714-1720.

Söderman, Ilian

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1720.

Söderman, Ilian

Dragon för Rute, Bunge och Fleringe, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721.

Telman, Lars

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1721.

Thomsson, Pehr

Dragon för Dalhem, Ganthem och Halla, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1719.

Thomsson, Pehr

Dragon för Stenkyrka och Tingstäde, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1714.

Toftman-Hansson, Lars

Dragon för Eskelhem och Tofta, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1721

Trotsig, Georg

Sergeant vid ståndsdragonerna på Gotland 1717-1718.

Träskenfeldt, Pehr

Dragon för Martebo och Lummelunda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

Wahlberg - Andersson, Lars

d. juli 1722 i Visby.

Dragon för Källunge och Vallstena 1712-1716 vid ståndsdragonerna på Gotland, korpral 1720.

Wahlgren, Anders

Dragon för Vall och Hogrän, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1720.

Wahlgren, Olof

Dragon för Vall och Hogrän, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1714.

Wellberg, Hindrich

f. (1679) på Gotland.

Dragon, med nr:39 vid kapten Örnstedts kompani vid Livdragonregementet 1700.

Westerberg, Olof

Dragon för Stenkumla, Träkumla och Västerhejde, vid ståndsdragonerna på Gotland 1715-1721.

Westman, Pehr

Dragon för Kräklingbo, Ala och Anga, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

Westman, Pehr

Dragon för Östergarn, Ardre och Gammelgarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1719.

Vinblad, David

Dragon för Gothem och Norrlanda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719

Vinblad, David

Dragon för Hörsne och Bara, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1721.

Vinblad, Thomas

Dragon för Hörsne och Bara, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718.

Wyk, Pehr

Dragon för Öja och Hamra, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720

Österberg, Jacob

Dragon för Hangvar och Hall, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721.

Österberg, Olof

Dragon för Endre och Hejdeby, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

Österholm, Jacob

Dragon för Östergarn, Ardre och Gammelgarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig