Föregående sida

Gotlands

 

Biografiska

Trupper

 

Anteckningar

 

Denna sida utgörs av biografiska anteckningar gällande officerare, underofficerare, samt underbefäl som tjänstgjort på Gotland eller har någon annan anknytning till Gotland. Personakter finns från början av 1600-talet fram till 2005. Sidan kompletteras ständigt med personuppgifter och fotografier. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Personregister

Gotlands Trupper

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gotländska båtsmän och deras torp

 

 

Gotländska artillerister 1700 - 1887

Vaxholms kustartilleriregementes detachement i Fårösund 1904 - 1919

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig