Föregående sidaa

Gotlänningar som utmärkt sig för personligt mod och tapperhet utöver vad tjänsten kräver

 

Gustaf Abraham Andersin

Guldmedalj för tapperhet i fält (1808)

f. 1784-01-18 i S:t Michells Savolax i Finland d. 1853-01-25 i Visby. Gift: 1813 med Sophia Lallér

Volontär vid Karelska lätta dragonregementet 1791-03-12, sergeant 1801-06-18, underlöjtnant vid Savolax fältjägareregementet 1804-10-09, löjtnant i armén 1810-05-01, transport till Nerike-Vermlands jägare bataljon 1810-06-19, stabslöjtnant vid Vermlands fältjägareregemente 1812-03-03, tygofficer på Gotland 1816-08-27, avsked med kaptens grad 1836-04-08.

Andersin bevistade kriget i Finland 1808-1809 och därunder 1808 affärerna vid Leppävirda kyrkby och Carlvik 11/3 vid Idensalmi och Toivola 17/3, Revolax 27/4, Kauhajoki 12/7, Lappo 14/7, efter vilken drabbning han för visad tapperhet erhöll medaljen i guld ”För tapperhet i fält”, vid Alavo 17/8, Ruona 31/8-1/9, Salmi 2/9, Ylistaro 10/9, Oravais 14/9 och Idensalmi 27/10 samt under året 1809 affärerna vid Holmi 21/3, Hörneforss 5/7 och Umeå älv 21/8. 1811 var han kommenderad till tjänstgöring vid GNB.

 

Karl Axel Georg Detlow von Braun

Finska Frihetskorset 4 kl med svärd och eklöv (FFrK4kl) 

Finska Frihetskorset 4 kl med svärd (FFrK4kl)

f. 1912-03-22 i Stockholm d. 1999-07-13 i Stockholm. Gift 1948-11-20 med Britta Marianne f. 1920-04-27 i Maria Magdalena Stockholm. Växte upp i Visby där hans far tjänstgjorde som officer vid Gotlands artillerikår. Han hamnade dock i Stockholm där han utbildade sig till mariningenjör. Deltog flera gånger i svensk FN-tjänst.

Svenska Frivilligkåren 27/1 - 21/3 1940, nr: 8865, II/2. Plog-plutonen, menig, Sallafronten. Hitis avsnitt av Hangö grupp trupper 18/7 - 18/12 1941, nr: 32, menig, Hangöfronten. Iskujouko (finskt kustjägarförband) 1941, 23/8 1941 korpral, fänrik,  Hangöfronten. Stridsvagnsmekanikergruppen i Varkaus 12/9 - 5/12 1942, nr: M 297, löjtnant. Läs mer

 

Gustaf Jacob af Dalström

Guldmedalj för tapperhet i fält (1813)

f. 1785 i Stockholm d. 1867 i Stockholm. Son till kyrkoherden Erik Dahlström och hans hustru Christina Julin. Gift 1816 med Anna Christina Hållander

Officer 1808, kapten i armén 1812, regementskvartermästare Älvsborgs regemente 1813, kapten Generalstaben 1816, major 1818, kapten vid Älvsborgs regemente 1819, tjänstgöring som major och lärare vid Krigsakademin 1821-36, överstelöjtnant 1823, Generalstaben 1825, överste och tf guvernör i Krigsakademin 1831, adlad 1833, chef Älvsborgs regemente 1836-49, generaladjutant 1838, generalmajor 1848, landshövding, Militärbefälhavare på Gotland och chef Gotlands Nationalbeväring 1849-58, LKrVA.

Bevistade finska kriget 1808 och tyska och norska 1813 och 1814 samt deltog där i träffningarna vid Lemo 1808-06-19, Gross-Beeren 1813-08-23, Dennewitz 1813-09-06, Roslau 1813-09-29 där hans häst blev skjuten under honom och han själv sårades. För detta erhöll han tapperhetsmedaljen. Var även under cerneringen av Maestricht 1814 med i alla utfallen från Wijk. Erhöll 1826 av konungen Carl XIV Johan en hederssabel.

 

Carl Wilhelm Ericson

Guldmedalj för tapperhet i fält (1864)

f. 1840-09-28 i Gärdhem d. 1928-10-10 i Ängelholm. Son till översten Nils Ericsson och hans hustru Wendela Wilhelmina von Schwerin. Gift 1870 med Ebba Emilia Margaretha Nyblaeus f. 1851 i Lund d. 1918.

Studentexamen 1857, underlöjtnant vid Västgöta regemente 1858, löjtnant 1863, fälttåget i Mexico 1863-64, råkade under hemfärden ut för rövare, blev döende lämnad på stridsplatsen, men upptogs och tillfrisknade, efter hemkomsten blev han ordonnansofficer hos Karl XV, kapten 1874, kompanichef 1878, major och bataljonschef vid Gotlands Nationalbeväring 1879, överstelöjtnant vid Västgöta regemente 1881, överste i armén 1886, chef för Västgöta regemente 1887, generalmajor 1893, chef för III arméfördelningen, avförd 1896, generallöjtnant 1902, lämnade samma år arméfördelningen för att ägna sig åt bankväsendet, emellertid förordnades han 1903 till inspektör för trängen, men tog i februari 1906 fullständigt avsked från armén.

Ericson var mandatperioderna 1876–78 samt 1900–02 ledamot av andra kammaren (för valkretsen Mariestad, Skövde, Falköping). Han var ledamot av vägkommittén 1876 och av lantförsvarskommittén 1881–82 samt tillhörde länge Skaraborgs läns landsting. Som medlem från 1881 av Krigsvetenskapsakademien deltog han en tid i diskussionen kring frågan om arméns utbildning samt utgav 1885 ett från franskan översatt verk kallat Om marscher

Ericson har med stor utmärkelse bevistad två fälttåg. Anställd 1862 i september som underlöjtnant vid 3. Zuavregementet i Kejserliga franska armén och deltog där 1863-64 i fälttåget i Mexiko och deltog där bl a 1863 i januari - april i belägringen av Puebla, bataljen vid San Lorenzo 1863-05-08 samt striderna vid Aroyo-Zaceo 1864-01-01. I båda de sista drabbningarna blev han svårt sårad och citerade på arméns order för utmärkt tapperhet. 1866 juni - september erhöll han anställning i Kungl. italienska armén och bevistade bl a fälttåget i Italien 1866 som adjutant vid Tunga Kavalleridivisionen.

 

Stig Carl Germund Eskelund

Finska Frihetsmedaljen 1 kl (FFrM1kl)

f. 1916-06-19 i Svanskog i Värmlands län d. 1992-12-28 i Svanskog. Gift 1944-03-04 med Anna Britta f. 1918-10-05 i Njurunda d. 2000-02-06 i Svanskog.

Vid Gotlands infanterikår 1935, korpral 1937, furir 1939 vid Gotlands infanteriregemente, sergeant 1947

Svenska Frivilligkåren 10/2 - 30/4 1940, nr: 4354, 3. Batteriet, lvakan, Sallafronten. Svenska Frivilligbataljonen 13/8 - 20/12 1941, nr: 954, 3. Jägarkompaniet 2. plutonen, översergeant, Hangöfronten. Läs mer

 

Kurt Bengt Gregor Fredrik H:son Falk

Finska Frihetskorset 4 kl med svärd (FFrK4kl)

f. 1910-03-13 i Visby d. 1990-01-20 i Djursholm. Son till översten Hjalmar Falk och hans hustru Kerstin Söderberg. Gift 1936-04-09 med Margit Antonia f. 1917-02-09 i Vasa (Göteborgs och Bohuslän)

Stud.ex. i Stockholm 1928, fänrik vid Norrbottens regemente 1931. underlöjtnant 1933, löjtnant 1935, tjänstgöring vid 1. Flygkåren i Västerås. Han utnämndes till flottiljchef vid F 11 Nyköping 1949 och chef för den Fjärde flygeskadern 1957-1961. Generalmajor. Efter pensioneringen arbetade han som konsult vid Standard radio 1967-1975

Svenska Frivilligkåren 31/12 1939 - 31/3 1940, nr: 751, F 19, löjtnant adj signaloff. Sallafronten. Författare till F 19 En krönika.

 

Johan Felldihnj

Påvliga Militära Medaljen för tapperhet och mod  ”Bene merenti” (1870)

(Felldin / Felldihni) f. 1844-09-28 i Stockholm d. 1886-07-12 i Stockholm. Son till köpmannen Mats Felldin och hans hustru Christina Margaretha Salin. Gift 1883-12-02 med änkan Ebba Mariana Rosina Ihlström f. 1834 i Göteborg. Äktenskapet var barnlöst

Hästgardist 1865, underofficerexamen 1867, underlöjtnant i franska främlingslegionen Carabinieri Esteri ”Antibeslegionen”  med tjänstgöring i Rom 1867, Fransk-tyska kriget 1870-71, med främlingslegionen till Afrika 1874, underlöjtnant vid Gotlands Nationalbeväring 1880, löjtnant därst. 1885. Läs mer

 

Fredrik Färm

Medalj för tapperhet i fält

f. 1786 i Wirmo socken, (fin. Mymämäki), Åbo län, Finland. d. 6/7 1862 i Stora Bläsnungs, Väskinde. Gift 1815 i Visby med pigan Anna Catharina ”Cajsa” Boberg f. 1791 i Vallstena d. 30/10 1857 i Väskinde.

Ingick vid fiska artilleriet 1808, deltog under kriget med Ryßland i träffningarna wid Siikajoki, Brahestad, Idensalmi, Umeå, Ratan, Säfwar, Hörneåfors, m. fl., hugnades med Medaljen för tapperhet i fält, öfwergick efter freden och då finska artilleriet blifwit upplöst till Svea Art.-regemente; åtföljde 1810 en kommendering deraf till Gotland, afgick från berörde reg:te 1815 och inträdde såsom Underofficer wid Gotl. Nat.-Bewärings-Artilleri, från hwilken befattning han 1819 tog afsked. Läs mer

 

Anders Leander Graab

Finska Frihetskorset 4 kl med svärd (FFrK4kl)

f. 1895-02-27 i Gagnef d. 1984-11-08 i Jönköping. Son till lantbrukaren M. Jan Jansson och Anna Eriksson. Gift 1924-11-09 med Märta Lindstedt f. 1902-03-10 i Bollnäs d. 1975-09-25 i Jönköping.

Fänrik 1917 vid Gotlands infanteriregementes reserv, löjtnant 1921

Svenska Frivilligkåren 1940, Sallafronten.

 

Cecilia "Cilla" Ylva Margareta Gustafsson

Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i silver

Personliga mod och ledarskap visat under kravallerna i Kosovo i mars 2004

f. 1958-01-18 i Ardre. Dotter till Allan Emil Felix Gustafsson och Britt Elin Maria

Ambulanssjuksköterska  i Hemse. Utlandstjänst i Kosovo. För sitt Personliga mod och ledarskap visat under kravallerna i Kosovo i mars 2004 erhåller Gustafsson Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i silver

 

Charles Nikolaus Conrad Hamberg

Guldmedalj för tapperhet i fält (1870)

f. 1836-11-12 i Maria Magdalena i Stockholm d. 1893-05-11 i Kungsbacka. Ogift

Underlöjtnant vid Gotlands Nationalbeväring 1862, löjtnant, kapten och kompchef  1879-1886. Avlade skeppsbyggmästareexamen i Karlskrona den 29/ 11 1856, fanjunkare vid Topografiska kåren 15/3 1858, passerat grad vid Svea artilleriregemente oktober 1859 till januari 1860, fanjunkare vid Hälsinge regemente 19/3 1860, studentexamen i Uppsala 19/9 1861, avlade  officersexamen i Stockholm 18/1 1862, underlöjtnant vid Gotlands Nationalbeväring 13/5 1862. 

Efter att ha fått löfte om ett årligt undersöd på 1000 riksdaler av kungen reste Hamberg till Amerika för att söka militär tjänst i unionsarmén. Han placerades som topografiofficer och adjutant hos chefen för 1:a armékåren av Potomacarmén i Virginia general Newton och bevistade där slagen vid New Market och Briston Station 1864. Hamberg inskrevs som menig soldat den 1 augusti 1864 i New Jersey 8th Infantry Regiment kompani A. Deltog därefter tillsammans med regementet bl a i det hopplösa uppdraget den 16 august på den norra sidan av James River där fiendens numerär skulle undersökas. Under en ursinnig korseld ryckte regementet fram men tvangs dra sig tillbaka med stora förluster. Under slaget vid Boydton Plank Road och Hatcher's Run den 27 till den 28 oktober befann sig samtliga regementen utom det 8th New Jersey bakom skyddande vallar. Under striden vid Armstrong's house var regementet placerat på divisionens högra sida och fick bl a till uppgift att återta tidigare förlorad terrän vilket regementet gjord och kunde därigenom upprätthålla divisionens försvarslinje.  

Hamberg vid 23rd Colour Volontary Regiment kompani K. Den 5 november befordrades Hamberg till sekondlöjtnant och placerades i 23rd Colour Volontary Regiment kompani K. Bevistade striderna vid Bermuda Hundred den 13 december. Regementet tjänstgjorde sedan vid Bermuda Hundred fronten fram till mars 1865 och sedan i Appomattox-kampanjen den 28 mars till den 9 april, vid Hatcher's Run den 29 till den 31 mars. Petersburgs fall den 2 april. Förföljandet av general Lees styrkor den 3 till den 9 april och den därefter kommande kapitulationen vid Appomattox Court House den 9 april. Befordrades samma dag till kapten. Hamberg överfördes i juni 1865 till tjänstgöring som ingenjörsofficer vid Jamesarmén huvudkvarter i general Ord's stab. Major 1865, avsked 14/12 1865. Efter krigets slut tjänstgjorde han under året 1866 maj till september som topografofficer hos general Mickler i Washington samt 1867 i juli till 1868 i juni som konstruktör vid vapenbyrån i Washington. Återvände 1868 till Sverige och placerades som löjtnant vid Gotlands Nationalbeväring, befordrades 1879 till kapten och kompanichef. Förflyttades den 22/12 1886 som därefter som kapten 1 kl. vid Hallands bataljon.

 

Johan Mårten Hansén

Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i silver

Personliga mod och ledarskap visat under kravallerna i Kosovo i mars 2004

f. 1979-11-29 i Vamlingbo Gotlands län.

Värnpliktig fänrik Gotlands luftvärnskår 1999, elev MHS yop 1999-2001, fänrik Gotlands regemente 2001, instruktör Tingstäde kompani 2001-03, löjtnant 2003, utlandstjänstgöring Kosovo 2003-04

 

Sven Hedengren

Finska Frihetskorset 2 kl med svärd (FFrK2kl) 

Finska Frihetskorset 3 kl med svärd och eklöv (FFrK3kl)

f. 1897-04-01 i Örebro d. 1972-02-13 i Vallentuna. Son till överstelöjtnanten vid Livregementets grenadjärer Josef Hedengren och Gerda Lilliehöök. Gift 1931 med Ingrid Andresson f. 1910-03-19 i Södertälje d. 1967-07-10 i Saltsjöduvnäs Nacka.

Studentexamen i Härnösand 1916, kom i tjänst 1916, fänrik Göta livregemente 1918, löjtnant 1920, KHS 1925-27, löjtnant Gotlands infanterikår 1928, kapten 1933, frivillig i Finland, kapten Ainspektionen 1943, major i reserven 1947, aktuarie Ast 1947-63

Svenska Frivilligbataljonen 6/9 1941 - (26/9 1942), nr: 1543, kapten, Hangöfronten. Överflyttad till IR 24, ersatte finska officerare som stupat under strid vid IR 24 under de sista augustidagarna i segerrika motstrider sydost om Viborg vid Somme-Porlampi, major och kompanichef för 7. kompaniet. ?/12 1941. Bataljonschef 1. bataljonen. ?/1 1942. Bataljonschef för 3. bataljonen. 1942. Major. IR 61, ? - 26/9. Läs mer

 

Hans Erland Håkansson

Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld

Med sitt agerande, engagemang och synnerligen goda ledarskap, i en i många avseenden extrem och 

överraskande situation, bidrog Hans Håkansson till att KFOR kunde lösa sina uppgifter.

f. 1960-10-21 Visby. Son till bildläraren Rolf Örjan Ragnar Håkansson och Elsie Kristina. Sambo 1986 med Sigrid Charlotta Nygren f. 1960 i Uppsala

Fänrik Södermanlands regemente 1980, löjtnant 1982, kapten och plutchef 1983, kapten vid Gotlands regemente 1986, MHSakA 1988-89, major 1989, MHShk 1992-94, ch Stridavd MekB 18 1994, utbledare 1995, överstelöjtnant 2000, stabschef 2001-03, (Kosovo 2003-04) Läs mer

 

Ebbe Gerhard Sigurd Kruse

Finska Frihetsmedaljen 1 kl (FFrM1kl)

f. 1922-01-10 i Häverö d. 2005-04-06 i Täby. Gift 1945-06-23 med Birgit Ingrid Gudrun f. 1924-09-25 i Visby

Vid Gotlands infanteriregemente 1939, vicekorpral 1940, korpral 1942

Frivilligbyrån i Visby nr: 246. Svenska Frivilligbataljonen 22/8 - 18/12 1941, nr: 1011, 3. Jägarkompaniet 2. plutonen, undersergeant, Hangöfronten

 

Axel Arvid Leatz

Guldmedalj för tapperhet i fält (1866)

f. 1838-09-06 i Nikolai församling i Nyköping d. 1915-01-05 i Visby, begravd i Västerhejde. Son till förste lantmätaren Gustaf Leatz och Mathilda Bergner. Gift 1867-04-26 med Augusta Antoinette Asplund. Bosatta i Visby

Studentexamen 28/5 1859, furir vid Södermanlands regemente 15/11 1859, passerat grad vid  Svea Lifgarde 1860, officersexamen i  Stockholm 2/3 1861, underlöjtnant vid Södermanlands regemente 16/7 1861, transport till  Gotlands Nationalbeväring, underlöjtnant vid GNB 1861, löjtnant 1867, kapten och kompchef 1878, major 1891 vid Gotlands infanteriregemente.

År 1863 erhöll Leatz tillstånd av den svenska regeringen för att få inträda i den amerikanska unionsarmén. Han anlände den 10 april till New York. Det dröjde emellertid fram till den 8 december innan han i Washington kunde inmönstra som sekondlöjtnant vid 5th New York Volunteer Infantery (Zouaves) kompani D.

Regementet under befäl av överste Winslow var då Leatz anlände inbegripen i försvarsstrider vid staden Wahington. Regementet tjänstgjorde där fram till den 31 maj 1864. Den 21 mars 1864 befordrades Leatz till premiärlöjtnant med placering i regementets kompani B. Regementet deltog därefter i slaget om Cold Harbor och Bethede Church i staten Virginia den 1 till 2 juni. Den 2 juni sårades Leatz svårt i ena axeln som krossades. Han fick ligga hela natten på slagfältet utan vård innan han hittades av fiendesoldater som tog honom tillfånga. Leatz fick därefter tillbringa tre hårda månader i ett ohyggligt sydstatsfängelse i Libby Prison i närheten av Richmond. Han utväxlades den 22 augusti och kunde uppsöka ett nordstatssjukhus i Annapolis där han fick bättre vård för sina skador. 

Axel Arvid Leatz. I januari 1865 placerades han i brigadgeneral Winthrop stab som adjutant och sedan som brigadinspektör ibland även som stabschef. Deltog därefter i ett flertal strider bl a vid Katchers Run den 6 -7 februari, vid Fort Steadman den 25 mars, vid White Oak's Road den 30 - 31 mars, vid Five Forks den 1 april, intagandet av Petersburgs och Richmonds, slaget vid Appomatox Court House samt general Lees kapitulation den 9 april 1865. Befordrades den 13 april till kapten och placerades i regementets kompani K. Redan den 15 juni befordrades han till major. Den 21 augusti begärde han och erhöll avsked ur Förenta Staternas armé vid Hart's Island i New York hamn. Befordrades den 13 september till överstelöjtnant. Återvände därefter till Sverige och Gotland och återinträdde vid Gotlands Nationalbeväring som löjtnant den 5 juli 1867. Kapten och kompanichef där den 7 juni 1878. Begärde avsked den 18 september 1891.

 

Karl Tommy Lingvall

Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld

Personliga mod och ledarskap visat under kravallerna i Kosovo i mars 2004

f. 1966-08-11 i Visby Gotlands län. Får guldmedalj för sitt mod och sina insatser i Kosovo.

 

Peder Henric Lovén

Finska Frihetsmedaljen 1 kl (FFrM1kl)

Finska Frihetsmedaljen 2 kl (FFrM2kl)

f. 1917-06-03 i Oscar Stockholm d. 1966-03-17 i Visby. Gift 1938-06-19 med Britt Gullberg f. 1918. Förvaltare.

Svenska Frivilligbataljonen 3/8 - 18/12 1941, nr: 724, 4. Tunga kompaniet 2. grk-troppen, 13/11 1941 undersergeant, Hangöfronten.

 

Per Gustaf Malmborg

Guldmedalj för tapperhet i fält (1790-07-09)

f. 1777-08-07 i Finland. Gift 1813-04-13 i Ardre med Margaretha Paulina Ström f. 1782-01-23 i Visby d. 1852-10-27 i Roma.

Underofficer med lön vid Arméns flotta 1785, fänrik 1785, passerat grad på Sveaborgs fästning 1791, kornett vid Nylands dragoner 1797, transport till Karelska dragonregementet 1800, avsked 1804, löjtnant i armén 1810, kapten och kompanichef vid Gotlands Nationalbeväring 1812, avsked 1828.

Redan 1790-04-26 kommenderades han på skärgårdsflottan och deltog i kriget mot Ryssland, bevistade reträtten från Visborg 1790-06-03 samt sjöslaget vid Svensksund 1790-07-09 -- 1790-07-10, varefter han erhöll guldmedaljen "för tapperhet i fält". Deltog i 1808-09 års krig och bevistade drabbningarna vid Kjock 1808-08-10 och 1808-08-11, vid Lappfjorden 1808-08-29, reträtten vid Kronby 1808-09-25 samt mars 1809 reträtten från Åland. Tjänstgjorde under fälttåget mot Norge 1814 en tid som platsmajor i Strömstad.

 

Johan Axel Munthe

Finska Frihetskorset 4 kl med svärd (FFrK4kl)

f. 1901-04-12 i Västerhejde d. 1980-01-05 i Visby. Gift 1929 med Gerd Odin f 1903-10-28 i Visby d. 2002-02-26 i Visby.

Militärveterinär 1928, bataljonsveterinär i Försvarets Veterinärkårs reserv 1928, vid Livregementets husarer 1928.

Deltog i Fortsättningskriget i Finland 1941 som veterinär

 

Christer Plaisant

Guldmedalj för tapperhet i fält

f. 1765-04-17

Volontär vid Storamiralens regemente 1789, underofficer vid 2:a Lifgardet 1790, konstit. fänrik vid Elfsborgs regemente 1807, konstit. fänrik vid Ålands lantvärn 1808, fänrik i armén 1809, Södra Skånska infanteriregementet 1812, kommenderad till tjänstgöring på Gotland 1812, löjtnant i armén 1814, löjtnant vid Gotlands Nationalbeväring 1815, kapten och kompanichef 1819, avsked 1824.

Han deltog i 1788-90 års krig i Finland. Bevistade 1790 affärerna vid Reval och Kronstadt varvid han utmärkte sig mycket och erhöll hederstecknet "ett silverankare". Var 1805 kommenderad med svenska gardet till Pommern och 1807 med Elfsborgs regemente till Stralsund. 1808 avgick  han med Ålands lantvärn till kriget i Finalnd och bevistade affärerna vid Kjock, Lappfjorden samt vid Jutas, där han visade lysande tapperhet och erhöll guldmedaljen för tapperhet i fält (1808). Bevistade slutligen med von Engelbrechtska regementet kriget i Pommern 1813.

 

Carl Petter Ramberg

Silvermedalj för tapperhet i fält (1808)

Guldmedalj för tapperhet i fält (1814)

f. 1778-04-04 i Lima Kopparbergs län d. 1854 Hamngården i När. Bosatt på Dalbo grund i När. Gift 1:a gången med Sofia Swartz. Gift 2:a gången 1817 med Inga Margareta Isberg. Gift 3:e gången 1826-07-16 med Hedvig Elisabeth Tigerström f. 1793-12-06 i Visby

Rustmästare vid Stockholms borgerskap II bataljon 1807, rustmästare i Upplands III lantvärnsbataljon 1808, fanjunkare 1808, fänrik 1808, fänrik i armén 1809, löjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1815, avgick från tjänsten 1818. Därefter tullinspektör i Rone.
"Ramberg gjorde 1808 års fälttåg i Finland och bevistade affärerna vid Lemo (19-20/6), där han blef sårad, Kimito (2/8) m.fl. Deltog i 1813-1814 års fälttåg i Tyskland, Holstein, Brabant och Norge som regementskvartersmästare vid Pommerska landtvärnsbataljonen och därunder slagen vid Grossbeeren och Dennewitz, vid Fredriksort samt bevistade 1814 affärerna vid Ideslätten, Rockstad, Austerlund och Tryggestad."

 

Leonhard Alexander Reuterskiöld

Preussiska "Pour le mérite"

f. 1767-01-19 på Rånö d. 1832-04-26 i Nyköping. Son till Axel Didrik Reuterskiöld och hans hustru Eva Anna Wefverstedt. Dog ogift och är begravd i Nyköpings västra kyrkogård

Volontär Änkedrottningens regemente 1776 (vid endast 9 års ålder), officer 1779, rustmästare vid Adelsfanan 1786, tjänstgöring i franska armén 1787-89, kapten vid Nylands infanteriregemente 1792, vid Göta livgarde 1794, major 1800, överstelöjtnant 1805, vid Dalregementet 1909, överste i armén 1810, landshövding och Militärbefälhavare och chef för Gotlands Nationalbeväring 1811-12, överste och chef för Södermanlands regemente 1813-21, generalmajor 1814, avgång 1821, LKrVA

Bevistade 1789 slaget vid Svensksund som placerad vid Upplands regemente, fången därstädes. Bevistade kriget i Pommern 1805 och 1806 samt i Tyskland 1813-14. Var chef för 2:a brigaden till 1814. Tjänstgjorde därefter i kronprinsens stab. Var kommendant i Lüttich. Bevistade kriget i Norge 1814

 

Carl Eric Emanuel Rudebeck

Guldmedalj för tapperhet i fält (1810)

f. 1778-03-14 d. 1819-02-03 på Gotland. Gift 1:a 1803-01-30 med Johanna Maria Kjessilkans (skilda). Gift 2:a 1813-07-09 med Hedvig Maria Fåhræus f. 1786

Volontär vid Åbo läns dragoner 1788, sergeant vid Nylands dragoner 1794, passerat grad på Sveaborg vid Enkedrottningens regemente 1795, fänrik vid von Stackelbergs regemente 1796, officersexamen 1796, kornett vid Livdrabanterna 1802, löjtnant i armén 1806, avsked från Livdrabanterna 1806, konstitit. kapten vid Lantvärnet 1808, kapten i armén 1810, transport till Norra Skånska infanteriregementet 1812, kapten och kompanichef vid Gotlands Nationalbeväring 1812.

Under krigsåret 1808 tjänstgjorde han vid Vestmanlands lantvärn på skärgårdsflottan, samt bevistade drabbningarna vid Remitte Kramp, Grenvikssund och Beckholmsund. 1810 erhöll han av amiralen Hjelmstjerna guldmedalj "för tapperhet i fält".

 

Jan Ola Svensson

Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i silver

Personliga mod och ledarskap visat under kravallerna i Kosovo i mars 2004

f. 1978-09-16 i Alvesta Kronobergs län.

Vpl 1998-1999 som pskgrpch Roma kompani, därfter FOHS, följt av MHS Karlberg och Markstridsskolan Kvarn mellan åren 1999-2001. Utnämnd Fk 2001 med tjänsgjöring som krigsplutch PBV 302/Rb 56 plut på Tingstäde kompani, 2002 Instr GBS och stab/tross på Roma komp. 2003 Instr KBS på Livkomp. 2003-2004 KS09 Pskplutch Bravo Romeo. Avslut i samband med P18 nedläggning. 2008 reservofficer Göta ingenjör regemente på Ing/PBV 302 kompani.

För sitt Personliga mod och ledarskap visat under kravallerna i Kosovo i mars 2004 erhåller Svensson Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i silver

 

Johan Eric Söderberg

Guldmedalj för tapperhet i fält (1814)

f. 1779-05-20 på Åland

Fänrik Södermanlands lantvärn 1808, löjtnant och regementskvartermästare 1808, i armén 1811, löjtnant Gotlands Nationalbeväring 1816, kapten i armén 1823, avgång 1825.

Bevistade fälttåget mot Norge 1814 och sammandrabbningarna vid Liir och Medeskogs kyrka där han blev svårt skadad i vänstra låret av en 24-lödig fältslangkula, samt tillfångatagen och förd till fästningen Kongsvinger. Återkom från fångenskapen den 13 september då han intogs på svenska arméns sjukhus i Wagge i Värmland.

 

Marko Tillaeus

Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld

Personliga mod och ledarskap visat under kravallerna i Kosovo i mars 2004

f. 1968-06-27 i Finland. Son till Toivo Juhani Tillaeus och hans hustru Toini Maija Sinikka. Gift med Madeleine

Sergeant Norra Skånska regementet 1990, Gotlands regemente 1991, fänrik 1992, lärare KadS 1994, löjtnant 1995, SSS 1996-97, kapten 1997, plutonchef 1999, major 2002, stf kompanichef 2002, tjg Kosovo 2003-04

För Personliga mod och ledarskap visat under kravallerna i Kosovo i mars 2004 tilldelades Tillaeus Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld

 

Ernst Mattias Peter von Vegesack

Amerikanska Medal of Honor (1893)

Guldmedalj för tapperhet i fält (1863)

Föddes den 18 juni 1820 i Hemse på Gotland och avled i Stockholm den 12 januari 1903. Ligger begraven i familjegraven på Nya Kyrkogården i Stockholm. Son till kaptenen vid Gotlands Nationalbeväring Eberhard Ferdinand Emil von Vegesack och Ulrika Catharina Sophia Lythberg. Von Vegesack gifte sig 1865 med Edla Amalia Sergel. Äktenskapet var barnlöst.

Jägare vid Visby  jägarkompani vid Gotlands Nationalbeväring 16/5 1835, 2:a konstapel vid Gotlands Nationalbevärings artilleri 29/10 1835, 1:e konstapel 31/3 1836, sergeant 20/9 1837, styckjunkarexamen 13/7 1838, officersexamen 27-28/5 1839, avlagt gradpassexamen 1/2 1840, underlöjtnant vid Gotlands Nationalbeväring 2/3 1840, transport till Dalregementet 9/2 1942, 2:a löjtnant 28/11 1843, 1:e löjtnant 17/4 1852, batterichef på S:t Barthelemy  1/5 1852 - 10/6 1853, batterichef på S:t Barthelemy 1/5 - 1/11 1854, kapten och kompanichef 4/12 1857, 2:a kapten 31/4 1858, deltog i Nordamerikanska inbördeskriget 1861-65, överstelöjtnant och chef för Vesterbottens fältjägarkår 26/4 1864, överste och chef för Helsinge regemente 20/5 1868, militärbefälhavare på Gotland 20/9 1873, generalmajor i armén och generalbefälhavare i 5te militärdistriktet 24/3 1884, avsked 6/4 1888.

Major and Aide_de_Camp, U.S. Volunteers. Place and date: At Gaines Mill, Va., 27 June 1862. Entered service at: New York, N.Y. Birth: Sweden. Date of issue: 23 August 1893. Citation: While voluntarily serving as aide_de_camp, successfully and advantageously charged the position of troops under fire.

Läs mer

 

”För tapperhet i fält”. Vi omnämnde nyligen att general E. von Vegesack erhållit ytterligare ett utmärkelsetecken från krigsåren, nämligen en ”Medal of honor”.

Utmärkelsetecknet i fråga, som i dagarne jämte diplom blifvit tilldeladt den gamle krigaren, består af en femuddig stjerna af brons, krönt af amerikanska örnen, med utbredda vingar, och sockeln bestående af två korslagda kanoner. I medaljens glob synes frihetsgudinnan, med Amerikas sköld nedtryckande symbolerna af förräderi och uppror. Frånsidan af medaljen bär en inskrift, som i svensk öfversättning lyder sålunda: ”Af Amerikas Förenta Staters Kongress till Brigadgeneralen Ernst von Vegesack i Förenta Staternas Volontärarmé för tapperhet i bataljen vid Gainses´ Mill, Virginia, 27 juni 1862”.

Medaljen bäres i Stjernbanerets band och fästes vid halsen medelst amerikanska skölden.

Särskildt betecknande för denna utmärkelse är, att den är fullkomligt lika för generalen som för den menige man och att den af kongressen utdelats lika till officerare, underofficerare och soldater, ”hvilka med synnerlig tapperhet utmärkt sig uti bataljer under amerikanska kriget 1860 (sic) -1865”.

(Gotlands Allehanda 18/10 1893) 

 

Carl Abraham Westman

Guldmedalj för tapperhet i fält

f. 1785-12-18 i Ulricehamn

Regementskvartermästare vid Elfsborgs lantvärnsbataljon 1808, officersexamen 1809, kapten och kompanichef vid Gotlands Nationalbeväring 1815, avsked 1814.

Under kriget i Pommern 1813 var han placerad vid von Engelbrechtska regementet. Deltog med Värmlands regemente i fälttåget mot Norge 1814 och bevistade affärerna vid Malmes-berget, Liir och Medskog. Under sistnämnda drabbning sårades han svårt "hvarvid såväl ändarne af armen, vänstra armleden, som förarmens ben jämte själfva ledgången blefvo förstörda", samt tillfångatogs. Han intogs 1822 på invalidinrättningen på Ulriksdal men blev redan i november året därpå på grund av upprepade förseelser skild från denna och flyttade till Stockholm.

 

Niclas Johan Wetterberg

Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld

Personliga mod och ledarskap visat under kravallerna i Kosovo i mars 2004

f. 1970-05-15 Borg i Norrköping. Son till marknadschefen Bengt Arne Wetterberg och hans hustru Eva Elisabet Bogeklint. Gift 1999 med Therese Muthas f. 1971

Gymnasium i Norrköping 1986-90, PoffhögS 1991-92, fänrik Gotlands regemente 1993, KHS A Karlsberg 1996-97, löjtnant 1997, plutonchef BA09 Bosnien 1997-98, KHS T 1998-99, kapten 1999, FHS SP 2001-02, major 2002, stf kompanichef 2002, vaktofficer Livkompaniet 2003, kompanichef Kosovo 2003-04, kompanichef Garde kompani 2004, överste och chef för KS 25 i Kosovo.

För personliga mod och ledarskap visat under kravallerna i Kosovo i mars 2004 tilldelades Wetterberg Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld.

 

Alvar Alex Erik Älmeberg

Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld

Stort personligt mod med fara för eget liv, mycket förtjänstfull insats som gagnat Försvarsmakten

f. 11/9 1916 i Västerhejde Gotlands län d. 13/6 1952 på Sparbanksvägen 4, Hägersten, Stockholms stad. Alvar begravdes den 5/7 2006 i Stockholm Galärvarvskyrkogården, nr. 1825.

Den 13/6 1952 sköt ett sovjetiskt jakt-flygplan ner en svensk DC-3:a över internationellt vatten öster om Gotska Sandön. Pilot var Alvar Älmeberg. Den 13/6 2004, exakt 52 år efter nedskjutningen tilldelades besättningsmännen postumt Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld. Överbefälhavaren Håkan Syrén överräckte medaljerna till besättningens efterlevande vid en ceremoni på Berga örlogsskolor.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig