Föregående sidaa

Garageområde

Brunns Grötlingbo

Området ligger vid den gamla lägerplatsen vid "Lager Lingen".

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 8' 56.86", E 18° 20' 42.54". Decimal: 57.14913, 18.34515

   

Garage

Avyttrad av Försvarsmakten

   
   
   

Garage 110B832

Avyttrad av Försvarsmakten

   
   
   

Garage 110B845

Avyttrad av Försvarsmakten

   
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig