Föregående sidaa

Barackläger

Hallegårde 1:5 Halla

I baracklägret har ursprungligen funnits 5 byggnader. Ca 2010 flyttades två garage och en barack från platsen. Baracken finns numera i Boge.
 

 

Barack 59B129

Avyttrad av Försvarsmakten

 
 
 

Barack

Baracken som numera återfinns i Boge.

   
   
   

Rester av övriga baracker

Avyttrad av Försvarsmakten

   
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig