Föregående sidaa

Byggnader

Digeråkre Barlingbo

Anläggning öster om Stabsplats 53:20  /  Sändarstation.

   

Garage 53B762

   
   

Kallgarage K0317.135

Byggt 1968. Avyttrad av Försvarsmakten

   
   

Kallförråd K0317.137

Byggt 1982. Avyttrad av Försvarsmakten

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig