Föregående sidaa

Förrådsplats

Kviungs 1:25 Stenkumla

   

Barack 51B827

   
   

Kallgarage K0295.049

Byggt 1964. Avyttrad av Försvarsmakten

   
   

Kallgarage K0295.050

Byggt 1964. Avyttrad av Försvarsmakten

   
   

Kallgarage K0295.051

Byggt 1964. Avyttrad av Försvarsmakten

   
   

Kallgarage K0295.052

Byggt 1964. Avyttrad av Försvarsmakten

   
   

Kallgarage K0295.090

Byggt 1973. Avyttrad av Försvarsmakten

   
   

Ammunitionsförråd 51:1

Avyttrad av Försvarsmakten

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig