Föregående sida

 

Ammunitionsförråd mm

Socken

Ort

 

Vänge

Hästhagsmyr

Ammunitionsförråd. Ammunitionsförrådsgrupp  (701. Uhkomp)

Hejnum

Hejnumhällar

Ammunitionsförråd. Ammunitionsförrådsgrupp (702. Uhkomp)

Lärbro

Stora Vikers

Ammunitionsförråd. Ammunitionsförrådsgrupp

Hellvi - Rute

Lilla Ire och Risungs

Ammunitionsförråd. Ammunitionsförrådsgrupp

Ala

Gurfiles

Ammunitionsförråd. Ammunitionsförrådsgrupp

Sjonhem

Vinkels

Ammunitionsförråd. Ammunitionsförrådsgrupp

Bunge

Romdal

Centralammunitionsförråd / Drivmedelsupplag

Bunge

Biskop & Hägur

Ammunitionsförråd. Ammunitionsförrådsgrupp

Fleringe

Hässle /  Hau

Ammunitionsförråd. Ammunitionsförrådsgrupp

Follingbo

Norrbys

Ammunitionsförråd

Stenkumla

Kviungs

Ammunitionsförråd

Östergarn

Östergarnsberget

Ammunitionsförråd

Kräklingbo

Hajdeby luke Torsburgen

Ammunitionsvärn

Linde

Lindeberget

Ammunitionsvärn

Linde

Lindeberget

Ammunitionsvärn

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig