Föregående sida

Fordonsskyltar förda under beredskapen 1939 - 1945

 

 

Kommandoskyltar

Kommandoskyltar utgörs av kommandotecken i enklare utförande (av plåt och i förminskad skala). Kommandoskyltar föres på personbil, en på vardera främre stänkskärmen, då chef (befälhavare), som har rätt att föra kommandotecken, personligen färdas i bilen. På parkerade bilar skall skyltarna vara avtagna.

   

Fördelningschef - Gotlands Trupper

Militärbefälhavaren    
       

 

Stabsskyltar

I stab ingående personbil för två två stabsskyltar, en på vardera främre stänkskärmen, då chef, stabschef, sektionschef eller annan officer enligt stabschef (batch och motsvarande ch) bestämmande färdas i bilen. Stabsskyltar förs inte, då fara för fientlig insyn från marken föreligger. På parkerade bilar skall skyltarna vara avtagna.

Kårstab / Milbefstab Fördelningsstab / Brigadstab / Fostab Regstab Inf Regstab Art
       
 
Regstab Lv Regstab Pansar Regstab Kav  
       
Batstab Inf Divstab Art Divstab Lv Batstab Pansar
       
     
Batstab Kav      
       

 

Skyltar - Varia

     
Kronskylt  

 

 
       
Norra fo Mellersta fo Södra fo Transportavd. I 18
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig