Föregående sidaa

Militära motorcyklar på Gotland 1916 - 1972

Registret baseras på Bengt Brolins excerpter.

Kungl. Maj:t och Kronan

Mil. reg. nr fr 1941

Äldre Reg. nr

Reg. av mil. år

Inköpt / rekvirerad från

Avyttrad år

Fabrikat

Anm.
  I 47 / I 10 1916-03-06   1924-01-23 HVA Moto-réve 3 1/2 hk - 1914 (17098)
  I 142 / I 17 1922-07-06   1927-01-10 Harley Davidson 16 hk - 1920 med sidovagn Fortifikationen. (I 17 1924)
  I 182 / I 66 1922-03-27   1933-12-31 Harley Davidson 11-16 hk - 1921 med sidovagn Telegrafen. Skrotad. (I 66 1924)
             

Gotlands infanterikår / Gotlands infanteriregemente

Mil. reg. nr fr 1941

Äldre Reg. nr

Reg. av mil. år

Inköpt / rekvirerad från

Avyttrad år

Fabrikat

Anm.
  I 121 1924-05-20   1928-03-19 Husqvarna 145 3.5 hk Såld till F:a Alyhr (MO15873)
  I 209 / I 104 1923-07-04   1928-09-03 Husqvarna 8 hk - 1923 med sidovagn (I 104 1924)
  I 154 1927-10-19   1937-09-30 Husqvarna 10 hk - 1927 med sidovagn  
  I 126 1928-10-23   1936-11-30 Husqvarna 10-18 hk - 1928 med sidovagn  
  I 472 1930-09-09   1939-09-15 NV 7.5 hk - 1930  
  I 474 1930-09-09   1937-09-30 NV 7.5 hk - 1930  
1205 I 154 1939-08-10     DKW SB500 - 1938  
1206 I 380 1939-08-10     DKW SB500 - 1938  
1207 I 474 1939-08-10     DKW SB500 - 1938  
1208 I 1860 1940-03-14     DKW NZ500 Standard - 1940  
1209 I 1874 1940-03-14     DKW NZ350 - 1939  
1210 I 1875 1940-03-14     DKW NZ350 - 1939  
1211 I 1876 1940-03-14     DKW NZ350 - 1939  
1212 I 1877 1940-03-14     DKW NZ350 - 1939  
1213 I 1878 1940-03-14     DKW NZ350 - 1939  
1214 I 639 1938-08-03     BSA B23 - 1938  
1215 I 679 1939-12-30     Harley Davidson - 1935 (Från E 652)
1216 I 1879 1940-03-14     DKW NZ350 - 1939  
1217 I 1941 1940-06-03     NSU 351OT - 1940  
1218 I 1882 1940-03-14     DKW NZ350 - 1939  
1219 I 1883 1940-03-16     DKW NZ350 - 1939  
1220 I 1942 1940-06-03     NSU 351OT - 1940  
1221 I 806 1939-12-09     TWN B350 - 1938  
1223 I680 1939-12-30     DKW NZ350 9 hk - 1939 (Från E 1466)
1224 I 815 1939-12-09     TWN B350 - 1938  
1225 I 1944 1940-06-03     NSU 351OT - 1940  
1226 I 143 1939-12-12 W. Andersson Hangvar   DKW SB350 Standard - 1938  
1227 I 456 1939-12-14 H. Lindvall Lummelunda   TWN B350 - 1938  
1228 I 682 1939-12-30     BSA M20 - 1937 (Från E 2065)
1229 I 1972 1940-05-29     DKW NZ500 Standard - 1940  
1230 I 812 1939-12-09     TWN B350 - 1938  
1231 I 1945 1940-06-03     NSU 351OT - 1940  
1232 I 817 1939-12-09     TWN B350 - 1938  
1234 I 1880 1940-03-14     DKW NZ350 - 1939  
1235 I 1950 1940-06-03     NSU 351OT - 1940  
1236 I 1881 1940-03-14     DKW NZ350 - 1939  
1237 I 1951 1940-06-03     NSU 351OT - 1940  
1238 I 813 1939-12-09     TWN B350 - 1938  
1239 I 803 1939-12-09     TWN B350 - 1938  
1240 I 804 1939-12-09     TWN B350 - 1938  
1241 I 805 1939-12-09     TWN B350 - 1938  
1242 I 615 1937-07-03     Husqvarna - 1936  
1243 I 807 1939-12-09     TWN B350 - 1938  
1244 I 808 1939-12-09     TWN B350 - 1938  
1245 I 683 1940-01-19     DKW NZ350 9 hk - 1939 (Från E 1438)
1246 I 684 1940-01-19     BSA M20 - 1938 (Från E 1435)
1247 I 685 1940-12-05     DKW - 1938  
1248 I 1977 1940-05-29     DKW NZ500 Standard - 1940  
1249 I 686 1939-12-30     DKW SB500 lyx - 1938  
1250 I 1979 1940-05-29     DKW NZ500 Standard - 1940  
1251 I 386 1934-08-16     Husqvarna 3.5-9 hk - 1933  
1252 I 614 1937-07-03     Husqvarna - 1936  
1253 I 1975 1940-05-29     DKW NZ500 Standard - 1940  
1254 I 1980 1940-05-29     DKW NZ500 Standard - 1940  
1255 I 1974 1940-05-29     DKW NZ500 Standard - 1940  
1256 I 1976 1940-05-29     DKW NZ500 Standard - 1940  
1257 I 1978 1940-05-29     DKW NZ500 Standard - 1940  
1258 I 180 1939-12-12 B. J. E. Johansson Rute   TWN B350 12 hk  
1259 I 198 1939-12-12 V. Siltberg Lärbro   DKW NZ250 9 hk - 1939  
1260 I 462 1939-12-12 E. Hjort Visby   DKW SB350 - 1938  
1261 I 282 1939-10-25 K. J. Fohlin Boge   Triumph 18 hk - 1936  
1262 I 1934 1940-06-03     NSU 351OT - 1940  
1263 I 191 1939-11-17 K. T. Cederlund Havdhem   Norton 24 hk - 1933  
1264 I 1936 1940-06-03     NSU 351OT - 1940  
1265 I 814 1939-12-09     TWN B350 - 1938  
1266 I 816 1939-12-09     TWN B350 - 1938  
1267 I 1937 1940-06-03     NSU 351OT - 1940  
1269 I 42 1939-11-16 J. Thimgren Visby   DKW Sport 250 - 1938  
1270 I 627 1939-10-25 M. Pettersson Sjonhem   Royal Enfield  
1271 I 1940 1940-06-03     NSU 351OT - 1940  
1272 I 228 1939-12-12 H. Johansson Othem   TWN S350 - 1938  
1273 I 346 1939-12-12 E. Söderdahl Hejdeby   DKW SB500 Standard - 1938  
1274 I 611 1937-05-01     Husqvarna - 1936  
1275 I 1971 1940-05-29     DKW NZ500 Standard - 1940  
1276 I 1973 1940-05-29     DKW NZ500 Standard - 1940  
1277 I 119 1939-12-12 C. Camitz Visby   DKW - 1938  
1278 I 539 1939-12-12 O. Jacobsson Martebo   Royal Enfield 22 hk - 1936  
1279 I 56 1939-10-28 C. Heijl Stockholm   Harley Davidson 12 hk - 1938  
1280 I 595 1939-10-26 F. Norrby Vallstena   Husqvarna 5-15 hk - 1935  
1281 I 809 1939-12-09     TWN B350 - 1938  
1282 I 810 1939-12-09     TWN B350 - 1938  
1283 I 811 1939-12-09     TWN B350 - 1938  
1284 I 637 1938-08-03     BSA B23 - 1938  
1285 I 638 1938-08-03     BSA B23 - 1938  
1286 I 636 1938-08-03     BSA B23 - 1938  
1287 I 635 1938-08-03     BSA B23 - 1938  
1288 I 24 1939-10-28 A. Yttergren Källunge   Husqvarna 5-15 hk - 1935  
1289 I 88 1939-10-28 A. Palmqvist Roma   Husqvarna 5-15 hk - 1935  
1290 I 286 1939-10-25 A. Pettersson Visby   Husqvarna 5-15 hk - 1935  
1291 I 613 1937-07-03     Husqvarna . 1936  
1292 I 612 1937-07-03     Husqvarna - 1936  
1293 I 430 1939-12-12 G. J. V. Ljungberg Linde   Husqvarna 3.5-9 hk - 1935  
1294 I 224 1939-11-14 G. Nilsson Othem   Rudge Whitworth 20 hk - 1935  
1295 I 610 1939-12-12 F. Gardell Lärbro   Royal Enfield 500 - 1937  
1296 I 598 1939-12-12 A. Lindström Burs   Rudge Whitworth 20 hk - 1935  
1297 I 28 1939-12-12 E. Westdahl Visby   Zündapp DBK 250 8 hk - 1938  
1298 I 107 1939-11-17 T. Larsson Rone   Ariel 5 hk - 1933  
1299 I 466 1939-11-17 N. E. Sjöblom Lau   Rudge Whitworth 20 hk - 1935  
1300 I 240 1939-11-17 J. Nilsson Visby   Puch 200  
1301 I 1939 1940-06-03     NSU 351OT - 1940  
1302 I 1935 1940-06-03     NSU 351OT - 1940  
1303 I 280 1939-11-17 H. Pettersson Lojsta   AJS 5 hk - 1933  
1304 I 1933 1940-06-03     NSU 501OSL - 1940  
1305 I 571 1939-10-25 F:a Wennerdahl Lärbro   Royal Enfield - 1937  
1306 I 1932 1940-06-03     NSU 501OSL - 1940  
1307 I 1931 1940-06-03     NSU 501OSL - 1940  
1308 I 353 1939-12-12 H. Larsson Boge   Royal Enfield C - 1937  
1309 I 2 1939-10-28 G. Pettersson Roma   Royal Enfield C - 1938  
1310 I 63 1939-10-25 B. Olsson Alva   Rudge Whitworth 20 hk - 1936  
1311 I 75 1939-12-12 E. Friström Othem   Royal Enfield - 1937  
1312 I 243 1934-08-16     Husqvarna 3.5-9 hk - 1933  
1314 I 1961 1940-06-03     NSU 351OSL - 1940  
1315 I 1960 1940-06-03     NSU 351OSL - 1940  
1316 I 1959 1940-06-03     NSU 351OSL - 1940  
1317 I 1958 1940-06-03     NSU 351OSL - 1940  
1317 I 156     1966-02-21 NV Armé 247cc - 1955  
1318 I 1957 1940-06-03     NSU 351OSL - 1940 (Foto)
1319 I 1955 1940-06-03     NSU 351OSL - 1940  
1320 I 1929 1940-06-03     NSU 501OSL - 1940  
1321 I 1930 1940-06-03     NSU 501OSL - 1940  
1322 I 1956 1940-06-03     NSU 351OSL - 1940  
1323 I 1954 1940-06-03     NSU 351OSL - 1940  
1324 I 1953 1940-06-03     NSU 351OSL - 1940  
1325 I 1952 1940-06-03     NSU 351OSL - 1940 (Foto)
1326 I 585 1939-11-14 V. Svanborg Visby   Ariel 20 hk - 1936  
1327 I 681 1939-12-30     BMW R61 - 1939 (Från E 1489)
2015            
             

Gotlands kustartilleriförsvar

Mil. reg. nr fr 1941

Äldre Reg. nr

Reg. av mil. år

Inköpt / rekvirerad från

Avyttrad år

Fabrikat

Anm.
2275 I 114 / I 806 1939-07-04   1945-10-27 TWN/Triumph 5350 11.5 hk - 1937 Skrotad 1955-02-04
2276 I 212 / I 1247 1940-01-13   1945-11-30 Suecia Armé SVMAG - 1939  
2277 I 291 / I 635 1939-12-04 E. Bergsten 1945-10-13 DKW KS200 7 hk - 1939  
2278 I 579 1939-12-04 S. Stengård Martebo 1950-06-01 TWN B350 12 hk - 1938  
2279 I 328 1940-07-11   1945-10-03 Suecia Armé SVMAG 13 hk - 1939  
2280 I 363 / I 683 1940-07-11   1945-10-18 Suecia Armé SVMAG 13 hk - 1939  
2281 I 266 / I 682 1940-08-28   1945-10-16 Suecia Armé SVMAG 13 hk - 1939  
2282 I 311 / I 702 1940-08-28   1945-10-19 Suecia Armé SVMAG 500cc 13 hk - 1939 Skrotad 1956-04-16
2283 I 1965 1940-07-04 F:a E. Appelquist   DKW NZ350 - 1939  
2284 I 1966 1940-07-04 F:a E. Appelquist   DKW NZ350 - 1939  
2285 I 1967 / I 613 1940-07-04 F:a E. Appelquist 1945-10-16 DKW NZ350 - 1939 Skrotad 1955-05-27
2286 I 360 1939-12-04 F:a H. Alyhr   Rex Master - 1939  
2287 I 431 1939-12-04 G. Karlsson Bunge 1950-06-01 TWN B350 12 hk - 1938  
2288 I 623 1939-12-04 F:a H. Alyhr Visby   DKW NZ250 - 1939  
             

Gotlands artillerikår

Mil. reg. nr fr 1941

Äldre Reg. nr

Reg. av mil. år

Inköpt / rekvirerad från

Avyttrad år

Fabrikat

Anm.
F 665 I 48 1918-09-26     Husqvarna 5 hk  
  I 210 / I 107 1923-07-04   1933-10-31 Husqvarna 8 hk - 1923 med sidovagn (I 107 1924)
  I 322 1928-07-28   1936-09-22 Husqvarna 20 hk - 1928  
  I 323 1928-07-28   1936-01-31 Husqvarna 20 hk - 1928  
  I 390 1929-05-30   1934-01-30 Husqvarna 10-18 hk  
  I 578 1932-07-18   1939-02-28 Husqvarna 9 hk - 1932  
2299 I 701 / I 585 1939-12-06   1945-10-03 DKW NZ350 - 1939  
2300 I 702 / I 772 1939-12-06   1945-10-23 DKW NZ350 11 hk - 1939  
2301 I 1911 / I 686 1940-11-11   1945-10-18 DKW NZ500 18.5 hk - 1939  
2302 I 700 / I 620 1939-12-06   1945-10-11 DKW NZ350 11 hk - 1939 Skrotad 1953-06-23
2303 I 766 / I1910 1940-11-11   1945-10-23 DKW NZ500 18.5 hk - 1940 Skrotad 1951-08-31
2304 I 1915 / I 627 1940-11-11   1945-10-11 DKW NZ500 16 hk - 1940  
2305 I 271 1939-10-30 I. Ohlander Hörsne   Triumph - 1937  
2306 I 631 1939-10-30 K. Andersson Bro   DKW Standard - 1937  
2307 I 66 1934-07-04     Husqvarna 5-22 hk - 1934  
2308 I 503 1939-10-30 K. A. G. Steén Visby   Royal Enfield 13 hk - 1930  
2309 I 772 / I 1913 1939-12-09   1946-02-04 DKW NZ350 11 hk - 1939  
2310 I 776 / I 684 1939-12-09   1945-10-16 DKW NZ350 - 1939  
2311 I 774 / I 624 1939-12-09   1945-10-11 DKW NZ350 - 1939  
2312 I 775 / I 873 1939-12-09   1945-11-21 DKW NZ350 - 1939 Skrotad 1962-10-31
2313 I 755 / I 679 1939-12-06   1945-10-18 DKW NZ350 - 1939 Skrotad 1955-01-31
2314 I 756 / I 870 1939-12-06   1945-11-20 DKW NZ350 11 hk - 1939 Skrotad 1955-05-27
2315 I 162 1939-12-23 A. Romin Hellvi   Triumph 20 hk - 1936  
2316 I 387 1939-12-23 P. Pettersson Lärbro   Triumph 16 hk - 1936  
2317 I 1913 / I 700 1940-11-11   1945-10-18 DKW NZ500 18.5 hk - 1940 Skrotad 1955-05-27
2318 I 376 1939-10-30 F. O. V. Davidsson Visby   Husqvarna 14 hk - 1933  
2319 I 616 1939-10-30 T. Gardelin Othem   Royal Enfield 500 - 1937  
2320 I 1912 / I 803 1940-11-11   1945-10-27 DKW NZ500 18.5 hk - 1940  
2321 I 1916 1940-11-11     DKW NZ500 18.5 hk - 1940  
2322 I 287 1939-10-30 N. Ekengren Visby   Ariel 5 hk - 1934  
2323 I 323 1936-06-09     Husqvarna 112 5-15 hk - 1935  
2324 I 538 1938-09-20     BSA - 1938  
2325 I 773 / I 1462 1939-12-09   1945-12-06 DKW NZ350 11 hk - 1939  
2326 I 820 1939-12-22     TWN B350 - 1938  
2327 I 821 1939-12-22     TWN B350 - 1938  
2328 I 822 1939-12-22     TWN B350 - 1938  
2329 I 861 / I 1784 1939-12-15   1945-12-19 DKW NZ250 9 hk - 1939  
2330 I 862 / I 286 1939-12-15   1946-01-25 DKW NZ250 9 hk - 1939  
2331 I 863 / I 776 1939-12-15   1945-10-23 DKW NZ250 9 hk - 1939 Skrotad 1960-05-28
2332 I 864 1939-12-15     DKW NZ250 9 hk - 1939  
2333 I 865 / I 1425 1939-12-15   1945-12-03 DKW NZ250 9 hk - 1939  
2334 I 813     1945-10-29 DKW NZ250 9 hk - 1939 Skrotad 1955-03-31
2335 I 867 / I 1466 1939-12-15   1945-12-06 DKW NZ250 9 hk - 1939  
2336 I 868 1939-12-15   1945-10-03 DKW NZ250 9 hk - 1939  
2337 I 870 / I 611 1939-12-15   1945-01-05 DKW NZ350 11 hk - 1939  
2338 I 871 / I 1745 1939-12-15   1945-12-14 DKW NZ350 11 hk - 1939  
2339 I 872 / I 680 1939-12-15   1945-10-18 DKW NZ350 11 hk - 1939  
2340 I 873 / I 812 1939-12-15   1945-10-31 DKW NZ350 11 hk - 1939  
2341 I 874 / I 614 1939-12-15   1945-10-08 DKW NZ250 9 hk - 1939 Skrotad 1953-12-04
2342 I 875 / I 685 1939-12-15   1945-10-16 DKW NZ350 11 hk - 1939  
2344 I 631     1945-10-12 DKW SB500 15 hk - 1938-39  
2345 I 229 1939-12-23 E. Eriksson Linde   Harley Davidson - 1931  
2346 I 620 1939-12-23 K. Pettersson Gerum   DKW Sport 250 - 1937  
2347 I 1909 / I 607 1940-11-11   1945-10-04 DKW NZ500 - 1940 Skrotad 1955-05-27
2348 I 1914 / I 638 1940-11-11   1945-10-15 DKW NZ500 18.5 hk - 1940  
2349 I 281 / I 1261 1939-10-30 K. Lundgren Visby 1945-11-28 Harley Davidson 9 hk - 1931  
2350 I 416 1939-10-30 A. Söderström Hejnum   TWN B350 - 1938  
2351 I 607 1939-10-30 R. Stengård Rone   Royal Enfield 9 hk - 1936  
2352 I 410 1939-10-30 B. Högström Hejdeby   TWN B350 - 1938  
2353 I 869 / I 874 1939-12-15   1945-11-29 DKW NZ350 11 hk - 1939  
             

Motorcyklar vid okänt gotländskt förband

Mil. reg. nr fr 1941

Äldre Reg. nr

Reg. av mil. år

Inköpt / rekvirerad från

Avyttrad år

Fabrikat

Anm.
0000 I 3175     1950-06-02 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
532 I 15     1955-06-16 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
613 I 14     1966-05-13 NV Armé 247cc - 1955  
615 I 192     1965-10-27 NV Armé 247cc - 1955  
639 I 226     1966-02-21 NV Armé 247cc - 1955  
640 I 234     1966-02-21 NV Armé 247cc - 1955  
649 I 208     1965-10-04 NV Armé 247cc - 1955  
710         Monark (Foto)
1000 I 616     1966-07-13 BSA M21 600cc SV - 1950  
1105 I 193     1965-10-27 NV Armé 247cc - 1955  
1158 I 211     1965-10-18 BSA M21 600cc SV - 1950  
1477 I 212     1965-10-18 BSA M21 600cc SV - 1950  
1478 I 349     1969-07-28 BSA M21 600cc SV - 1950  
1479 I 253     1967-04-05 BSA M21 600cc SV - 1950  
1773 I 1287     1955-06-22 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
1778 I 4359     1955-05-27 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
1811 I 411     1955-09-27 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 Skrotad 1966-09-13
1812 I 1168     1956-06-11 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
1818 I 688     1955-06-15 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
1820 I 526     1955-06-23 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
  I 689     1968-08-26 NV Armé 247cc - 1955  
1915 I 3145     1955-06-15 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
1961 I 2293     1954-10-05 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
1964 I 1573     1957-04-30 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
1965 I 563     1956-05-18 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
1966 I 1026     1955-06-28 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
1968 I 685 / I 865     1956-05-19 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
1970 I 1419     1956-08-10 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
1976 I 1132     1956-06-08 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
1984 I 4515     1955-07-12 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
1986 I 136     1955-07-27 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 Skrotad 1967-04-12
1992 I 18     1966-10-11 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 (Foto)
2025 I 1068     1956-05-29 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
2257 I 733     1945-10-19 Suecia 500 21 hk - 1939  
2264 I 1360     1945-12-01 Suecia Armé SVMAG 13 hk - 1939  
2275 I 806     1945-10-27 TWN Triumph S350 11.5 hk - 1937  
2276 I 1247     1945-11-30 Suecia Armé SVMAG 13 hk - 1939  
2781 I 888     1955-07-18 Monark Albin 495cc - 1942  
2788 I 3535     1955-05-26 Monark Albin 495cc - 1942  
2817 I 351     1955-09-08 Monark Albin 495cc - 1942  
2895 I 1466     1956-09-10 Monark Albin 495cc - 1942  
2901 I 892     1955-06-21 Monark Albin 495cc - 1942  
2905 I 1846     1955-05-27 Monark Albin 495cc - 1942 Skrotad 1956-08-21
2909 I 1428     1956-06-29 Monark Albin 495cc - 1942  
2910 I 465     1955-05-26 Monark Albin 495cc - 1942  
3393 I 1484     1945-12-06 TWN B350 12 hk - 1938  
3414 I 701     1945-10-19 TWN B350 12 hk - 1938  
4316 I 681     1945-10-16 DKW NZ350 11 hk - 1939  
5326 I 846     1956-05-17 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
5327 I 2178     1956-05-18 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
5331 I 978 / C 2302     1955-05-25 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
5337 I 774     1945-10-19 Norton 180HV 10 hk - 1937  
5575 I 1038     1956-05-24 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
6030 I 64     1953-08-11 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
6032 I 597     1953-08-11 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 Skrotad 1958-03-06
6033 I 4715     1953-08-11 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
6036 I 4714     1953-08-11 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
6038 I 4716     1953-08-11 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
6065 I 4717     1953-08-11 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
6272 I 236     1966-02-21 NV Armé 247cc - 1955  
6384 I 3292     1955-06-13 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
6515 I 4481     1953-05-08 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
6673 I 282     1956-07-11 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
6718 I 2287     1954-10-02 Monark Ilo 500 250cc 11 hk - 1952  
6846 I 1348     1954-05-22 Monark Ilo 500 250cc 11 hk  
6875 I 4027     1952-08-21 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
6894 I 790     1956-05-17 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
6895 I 2343     1954-10-02 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
6897 I 2054     1954-09-29 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 Skrotad 1958-06-25
6898 I 2030     1954-09-28 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
6899 I 2844     1956-09-20 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
6900 I 2167     1954-10-01 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
6901 I 160     1954-09-27 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 Skrotad 1962-11-15
6902 I 1969     1954-09-24 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 Skrotad 1959-08-21
6903 I 2168     1955-06-18 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 Skrotad 1959-08-21
7215 I 868     1956-05-18 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
7216 I 511     1955-05-27 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
7219 I 1170     1955-06-04 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
7220 I 4175     1955-03-31 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
7223 I 2579     1955-05-27 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
7224 I 1156     1955-07-06 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
7532 I 4108     1961-11-24 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
7588 I 3365     1952-08-21 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
8036 I 2860     1955-06-22 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
8038 I 1981     1954-09-24 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 Skrotad 1956-12-10
8039 I 2250     1954-10-01 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 Skrotad 1958-09-30
8040 I 1984     1954-09-24 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
8041 I 853     1955-06-04 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
8042 I 501     1956-05-18 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
8043 I 1171     1955-06-04 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
8044 I 2327     1954-10-02 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 Skrotad 1961-06-16
8045 I 4317     1955-05-27 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
8350 I 194     1965-10-27 AJS 49/18 498cc - 1949  
???? I 446     1968-07-22 Monark Albin 200cc - 1942  
???? I 138     1939-10-07 DKW NZ350 11 hk - 1939  
???? I 3084     1953-10-23 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
???? I 4676     1953-07-17 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
???? I 4721     1953-08-13 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
???? I 4729     1953-08-15 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
9325         Husqvarna (Foto)
9715 I 3174     1950-06-08 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
9716 I 3165     1950-06-05 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
9717 I 505     1950-06-02 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
9718 I 3146     1950-06-02 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942  
9719 I 3145     1950-06-02 Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 Skrotad 1955-01-31
71299 I 313     1967-03-16 BSA B33 499cc - 1951  
71301 I 306     1972-06-02 BSA B33 499cc - 1951  
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig