Föregående sida

Haveri 9/6 1961. Typ SAAB 32A Lansen. Regnr: 32030

SAAB A 32 A Lansen. Flygplansnummer: 32030. Tillhörde F 7 Kungl. Skaraborgs flygflottilj. Märkning: 7-röd F. Totalhaveri den 9/6 1961 10 km. öst Säffle. Kollision med 32121.

 

Visbyyngling räddade sig med fallskärm vid flygkrock

SÄFFLE 9/6 (TT). ”Vid en kollision mellan två militärflygplan strax före kl. 12 på fredagen (9/6 1961) omkom förste flygnavigatör Lars S. Fasth från Skaraborgs Flygflottilj F 7 i Såtenäs. Med fallskärm räddade sig kadett Stig Lorensson och förste fältflygare Kurt Ö. R. Hedlund, båda från F 7. Kadett Lorensson är son till jordbrukskonsulent Arnold Lorensson i Visby.

Två flygplan A 32 ”Lansen” utförde en övning i luftstrid på mellan 2.000−4.000 meters höjd över Värmlandsnäs. Omkring 6 km sydost om Säffle kolliderade flygplanen av hittills okänd anledning. Flygplanen slog ner i skogen vid Västra Gullsäter.

Efterforskningar från luften inleddes omedelbart efter olyckan och bl. a. sändes en helikopter från F 6 i Karlsborg till olycksplatsen. Lorensson och Hedlund meddelade snart per telefon till flottiljen i Såtenäs att de klarat fallskärmshoppen oskadda. Hedlund har uppgivit att han innan han lämnade sitt flygplan hörde hur navigatör Fasth sköt ut sig med katapultstolen. Fasth återfanns omkommen i närheten av flygplanens nedslagsplats. Hans fallskärm var inte helt utvecklad. Lorensson och Hedlund fördes till lasarettet i Lidköping för undersökning.

Förste flygnavigatör Lars S. Fasth var född 1935, gift och hemmahörande i Storeborg i Västergötland. Förste fältflygare Kurt Ö. R. Hedlund är född 1936 och hemmahörande i Linköping och kadett Stig O. Lorensson är hemmahörande i Visby.

Enligt ögonvittnen kolliderade de båda flygplanen över Sullereds gård. Planen kom snett emot varandra. Efter krocken gled de mot öster och föll ned i Västra Uggelsäter på en kilometers avstånd från varandra.

Strax efter kollisionsögonblicket syntes två fallskärmshoppare från ena planet och en från det andra. Lars Fasths fallskärm utvecklade sig inte helt utan han föll med stor hastighet mot marken och hamnade i ett skogsparti. I närheten påträffades också katapultstolen

Förste fältflygare, Kurt Hedlund, Linköping, kom lindrigast undan. Han landade alldeles intill gården Lillberget, där han föll ned så nära mangårdsbyggnaden att han stötte mot takåsen och fick en del skrubbsår. Hans fallskärm blev hängande på hustaket.

Kadett Stig Lorensson hamnade i en park vid Uggleberga. Han gick själv till Ugglebergs Herrgård, lånade telefonen och ringde till sin flottilj och sin moder. – Lite vimmelkantig var han nog, säger fru Anna-Lisa Jernstedt, Uggleberg.

Hedlund och Lorensson fick senare på dagen lämna lasarettet efter omplåstring. (Källa: 294)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig