Föregående sidaa

Blaikvät / Sigsarve i Hejde

Övnings & exercisplats för Hejde kompani

Övningsplats för Hejde kompani under sista hälften av 1800-talet. Rester av skjutbanan finns ännu kvar.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig