Föregående sidaa

Klinteberget  i Klinte - Gotlands Nationalbeväring - Övnings & exercisplats

Minnesstenen

TILL HEMBYGDENS FÖRSVAR  ÖVADES  KLINTE KOMPANI  AV  GOTLANDS  NATIONALBEVÄRING  PÅ DENNA PLATS  SAMT Å  SANDÅKERSRUM 

ÅREN  1813 - 1886.

  

På Klinteberget för Klinte kompani. Efter andra världskriget, restes en minnessten mot skogen i öster genom Planteringsgillets försorg. Stenen avtäcktes av landshövding Erik Nylander den 14 oktober 1946. Av kalksten 2,5 meter hög 1,1 meter bred och 0, 3 meter tjock. Under en korslagd bajonett och ett svärd står i djuprelief på norra sidan texten. Stenen står direkt i marken. 

 

Klinte kompani av Gotlands Nationalbeväring hade från 1813 till 1886 Klinteberget och det närbelägna Sandåkersrum som exercisplats, (rum = öppen plats).

Sandåker ligger på Klinte prästgårds mark på vägen mellan Bönders backe och Hemse i Klinte socken och efter cirka 1 km söder Bönders. (I dag fyra fastigheter)

 

(1887) "Försäljning af Ammunitionsbodar. Genom offentlig auktion, som förättas å Intendentsexpeditionen i Visby lördagen den 7 maj klockan 11 förmidd. samt å Hemse hotell, invid jernvägsstationen af samma namn, måndagen den 9 maj klockan half tolf förmidd., kommer att till den högstbjudande försäljas regementets samtlige ammunitionsbodar, å det förra stället de å Klinteberget, vid Sanda kyrka, å Bleknätet i Hejde, vid Gervide i Sjonhem, å Ekeskogsrum, vid Stenkumla kyrka, å Hägdarverum i Akebäck, Tiblesrum i Hejdeby, Vallstenarum, samt vid Bäls, Tingstäde, Lärbro och Fårö kyrkor belägna, samt vid det senare de vid Hablingbo, Grötlingbo, Fardhems, Stånga, Närs och Garda kyrkor, å Alfva slätt samt Ejsta belägna. För spekulanter meddelas, det ammunitionsbodarne skola vara från platserna afhysta före årets slut, att liqvid erlägges vid klubbslaget, eller inom 3 månader efter auktionsdagen, dock mot af undertecknad godkänd borgen. Vidare upplysningar meddelas af undertecknad. Visby i april 1887. Victor Karlsson, Regementsintendent". (Källa: 1692)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig