Föregående sidaa

Laikarhajd i Lärbro

Övnings & exercisplats

Övningsplats för I Norra Bataljonens Rute & Forsa kompani åren 1811-61. Övningsplats för IV Norra bataljonens Rute kompani och Forsa kompani 1861-86. Kulfångarvall, 11x4,5 meter och 0,4 meter hög.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig