Föregående sidaa

Planen vid Tingstäde kyrka

Övnings & exercisplats för Tingstäde kompani

 

Övningsplats för Tingstäde kompani i slutet av 1870-talet.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 44' 12.74", E 18° 37' 0.08". Decimal: 57.73687, 18.61669

 

(1887) "Försäljning af Ammunitionsbodar. Genom offentlig auktion, som förättas å Intendentsexpeditionen i Visby lördagen den 7 maj klockan 11 förmidd. samt å Hemse hotell, invid jernvägsstationen af samma namn, måndagen den 9 maj klockan half tolf förmidd., kommer att till den högstbjudande försäljas regementets samtlige ammunitionsbodar, å det förra stället de å Klinteberget, vid Sanda kyrka, å Bleknätet i Hejde, vid Gervide i Sjonhem, å Ekeskogsrum, vid Stenkumla kyrka, å Hägdarverum i Akebäck, Tiblesrum i Hejdeby, Vallstenarum, samt vid Bäls, Tingstäde, Lärbro och Fårö kyrkor belägna, samt vid det senare de vid Hablingbo, Grötlingbo, Fardhems, Stånga, Närs och Garda kyrkor, å Alfva slätt samt Ejsta belägna. För spekulanter meddelas, det ammunitionsbodarne skola vara från platserna afhysta före årets slut, att liqvid erlägges vid klubbslaget, eller inom 3 månader efter auktionsdagen, dock mot af undertecknad godkänd borgen. Vidare upplysningar meddelas af undertecknad. Visby i april 1887. Victor Karlsson, Regementsintendent". (Källa: 1692)

 

(1888) "Försäljning af Ammunitionsbodar. Då ej antagligt anbud ännu inkommit å ammunitionsbodarna i Vamlingbo, vid Gervide i Sjonhem, å Vallstenarum, vid Bäls, Tingstäde och Fårö kyrkor, kunna anbud å desamma afgifvas till undertecknad före den 15 mars innevarande år. Visby den 15 febr. 1888. Victor Karlsson, regementsintendent". (Källa: 1693)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig