Föregående sidaa

Planen vid Burs kyrka

Övnings & exercisplats för Burs kompani

 

Övningsplats för Burs kompani i slutet av 1860-talet.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig