Föregående sidaa

Lilla Kyrkebys i Hejnum

Övnings & exercisplats för Bäls kompani

 

Övningsplats för Bäls kompani under mitten av 1850-talet. Tidigare fanns en skjutvall, i form av en mur, 18 meter lång, 1.6 meter bred och 1.6 meter hög. Muren var uppbyggd av kalkstenshällar i upp till elva skift utan bruk. Jord i västra delen. Denna mur verkar idag vara borttagen.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 40' 45.77", E 18° 38' 30.70". Decimal: 57.67938, 18.64186

 

 

(1887) "Försäljning af Ammunitionsbodar. Genom offentlig auktion, som förättas å Intendentsexpeditionen i Visby lördagen den 7 maj klockan 11 förmidd. samt å Hemse hotell, invid jernvägsstationen af samma namn, måndagen den 9 maj klockan half tolf förmidd., kommer att till den högstbjudande försäljas regementets samtlige ammunitionsbodar, å det förra stället de å Klinteberget, vid Sanda kyrka, å Bleknätet i Hejde, vid Gervide i Sjonhem, å Ekeskogsrum, vid Stenkumla kyrka, å Hägdarverum i Akebäck, Tiblesrum i Hejdeby, Vallstenarum, samt vid Bäls, Tingstäde, Lärbro och Fårö kyrkor belägna, samt vid det senare de vid Hablingbo, Grötlingbo, Fardhems, Stånga, Närs och Garda kyrkor, å Alfva slätt samt Ejsta belägna. För spekulanter meddelas, det ammunitionsbodarne skola vara från platserna afhysta före årets slut, att liqvid erlägges vid klubbslaget, eller inom 3 månader efter auktionsdagen, dock mot af undertecknad godkänd borgen. Vidare upplysningar meddelas af undertecknad. Visby i april 1887. Victor Karlsson, Regementsintendent". (Källa: 1692)

 

 

(1888) "Försäljning af Ammunitionsbodar. Då ej antagligt anbud ännu inkommit å ammunitionsbodarna i Vamlingbo, vid Gervide i Sjonhem, å Vallstenarum, vid Bäls, Tingstäde och Fårö kyrkor, kunna anbud å desamma afgifvas till undertecknad före den 15 mars innevarande år. Visby den 15 febr. 1888. Victor Karlsson, regementsintendent". (Källa: 1693)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig