Föregående sidaa

Lingsarve rum i Vamlingbo

Övnings & exercisplats för Hoburgs kompani

Minnesstenen

KYRKRUM HÄR VAPENÖVADE HOBURGS KOMPANI  1811 - 1886

  

200 meter söder om Vamlingbo kyrka för Hoburgs kompani. Stenen avtäcktes av kapten Bengt Lindwall den 26 oktober 1941.  Av sandsten, 1,0x0,3 meter och intill 2,5 meter hög. På den mot vägen vända sidan är i nedsänkta rektangulära rutor uthugget text i hög relief. Stenen är nedgjuten cement omgiven av en, stensättningsliknande förhöjning, 3 meter i diameter och 0,2 meter hög. 

 

 

"Hoburgs komp. Gotlands Nationallbev. Lingsarfve mötesplats. Wamlingbo socken 1879"
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig