Föregående sida

Kompanierna och deras övnings & exercisplatser - Gotlands Nationalbeväring

Kompani

Bataljon

Ingående socknar

Samlings- och Övningsplatser

 

I  Norra Bataljonen

1811-1861

 
 
 

IV  Norra Bataljonen 

1861-1886

 

Vallstena rum

 

II  Medel Bataljonen

1811-1854

 
 
 

II  Medel Bataljonen

1854-1886

 

Petsarve rum i Sjonhem

Blekväten i Hejde

 

III  Södra Bataljonen 

1811-1861

 
 
 

I  Södra Bataljonen

1861-1886

 

Stånga malm

Sandes rum i Grötlingbo

Banda kompani

II  Medel Bataljonen 

II  Medel Bataljonen

1811-1861

1861-1886

Sanda, Mästerby, Västergarn

Sandet i Sanda

Ejmunds i Mästerby

Bro kompani

Visby Bataljon

1861-1886

Väskinde, Bro, Hejdeby

Duss i Bro (1867)

Tibbles hed i Hejdeby

Burs kompani

III  Södra Bataljonen

I  Södra Bataljonen

1811-1861

1861-1886

Stånga, Burs

Burs kyrka (1867)

Stånga malm

Bäls kompani

II  Medel Bataljonen

IV  Norra Bataljonen

1811-1861

1861-1886

Othem, Boge, Hejnum, Bäl, Fole, Lokrume

Slite (1867)

Bings hed i Hejnum

Bjers hed / Enholmen

Dede kompani

I  Norra Bataljonen

Visby Bataljon

1811-1861

1861-1886

Roma, Björke, Vall, Hogrän, Follingbo, Akebäck

Roma kyrka (1867)

Bäcks rum i Akebäck

Endre & Bro kompani

I  Norra Bataljonen

1811-1861

Väskinde, Bro, Hejdeby, Endre, Barlingbo, Ekeby

Tibbles hed i Hejdeby

Endre kompani

Visby Bataljon

1861-1886

Endre, Barlingbo, Ekeby

Tibbles hed i Hejdeby

Eskelhems kompani

Visby Bataljon

1861-1886

Tofta, Eskelhem

Ansarve i Stenkumla

Fardhem kompani

III  Södra Bataljonen

I  Södra Bataljonen

1811-1861

1861-1886

Fardhem, Linde, Lojsta, Levide, Gerum

Vid Fardhem kyrka

Magnuserum i Levide

Forsa kompani

IV  Norra Bataljonen

1861-1886

Lärbro, Hellvi

Lärbro kyrka (1867)

Laijkarhajd i Lärbro

Fårö kompani

I  Norra Bataljonen

IV  Norra Bataljonen

1811-1861

1861-1886

Fårö

Broa (1867)

Fårö kyrkhajd

Garde kompani

II  Medel Bataljonen

1811-1886

Garda, Lye, Alskog, Etelhem

Garde kyrka (1867)

Guffride backe i Garde

Grötlinge kompani

III  Södra Bataljonen

I  Södra Bataljonen

1811-1861

1861-1886

Havdhem, Näs, Grötlingbo, Fide

Sandes rum i Grötlingbo

Hablinge kompani

III  Södra Bataljonen

I  Södra Bataljonen

1811-1861

1861-1886

Hablingbo, Silte, Sproge, Eksta

Butvier i Sproge

Sproge kyrka (1867)

Rondarve rum

Vadstädeburgen i Hablingbo

Halla kompani

I  Norra Bataljonen

IV  Norra Bataljonen

1811-1861

1861-1886

Dalhem, Ganthem, Halla, Sjonhem, Viklau, Vänge, Buttle, Guldrupe

Dalhem kyrka (1867)

Burgs i Dalhem

Vallstena rum

Havdhems kompani

I  Södra Bataljonen

1861-1886

Havdhem, Näs

Sandes rum i Grötlingbo

Hejde kompani

II  Medel Bataljonen

1811-1886

Hejde, Väte, Atlingbo

Gräne i Väte

Blaikväten i Hejde

Ejmunds i Mästerby (1867)

Hemse kompani

III  Södra Bataljonen

I  Södra Bataljonen

1811-1861

1861-1886

Hemse, Alva, Rone, Eke

Vid Rone kyrka

Smissarveslätt i Rone

Alvaslätt (1867)

Hoburgs kompani

III  Södra Bataljonen

I  Södra Bataljonen

1811-1861

1861-1886

Öja, Hamra, Sundre, Vamlingbo

Öja kyrka (1867)

Lingsarve rum i Vamlingbo

Klinte kompani

II  Medel Bataljonen

II  Medel Bataljonen

1811-1861

1861-1886

Klinte, Fröjel

Sandåker i Fröjel

Klintehamn

Klinteberget

Kräklinge kompani

(Se Torsburgs kompani)

 
 
 

Lina kompani

I  Norra Bataljonen

IV  Norra Bataljonen

1811-1861

1861-1886

Källunge, Vallstena, Hörsne, Bara, Gothem, Norrlanda

Vallstena rum

Lummelunds kompani

I  Norra Bataljonen

IV  Norra Bataljonen

1811-1861

1861-1886

Tingstäde, Hangvar, Hall, Lummelunda, Martebo, Stenkyrka

Lummelunda, Martebo, Stenkyrka

Lummelunda kyrka (1867)

Austris hed i Tingstäde

Närs kompani

III  Södra Bataljonen

I  Södra Bataljonen

1811-1861

1861-1886

När, Lau

 

Närs kyrka (1867)

Öndarfve rum i När

Rute & Forsa kompani

I  Norra Bataljonen

1811-1861

Bunge, Rute, Fleringe,  Lärbro, Hellvi

Laijkarhajd i Lärbro

Rute kompani

IV  Norra Bataljonen

1861-1886

Bunge, Rute, Fleringe

Rute kyrka (1867)

Laijkarhajd i Lärbro

Stenkumla kompani

Visby Bataljon

1811-1886

1861-1886

Stenkumla, Västerhejde, Träkumla, Tofta, Eskelhem

Stenkumla kyrka (1867)

Ansarve i Stenkumla

Tingstäde kompani

IV  Norra Bataljonen

1861-1886

Tingstäde, Hangvar, Hall

Tingstäde kyrka (1867)

Austris hed i Tingstäde

Torsburgs kompani

II  Medel Bataljonen

1811-1886

Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammelgarn, Ardre

Ekeskogsrum i Kräklingbo

Visby 1. Infanterikompani

Visby Stads Beväring

Visby Bataljon

1811-1861

1861-1886

Visby

Södra byrummet

Visby 1. Jägarkompani

Visby Stads Beväring

Visby Bataljon

1811-1861

1861-1886

Visby

Södertorg (1867)

Södra byrummet

Visby 1. Pikförarkompaniet

Visby Stads Beväring

Visby Bataljon

1811-1861

1861-1886

Visby

Södra byrummet

Visby 1:a Åkande Artilleriet

 

Visby Bataljon

1811-1861

1861-1886

Visby

Södra byrummet

Visby 2:a Åkande Artilleriet

Visby Bataljon

1811-1861

1861-1886

Visby

Södra byrummet

Visby Posetions Artilleriet

Visby Artilleri

1861-1886

Visby

 

Östergarns kompani

II  Medel Bataljonen

1811-1886

 

Ekeskogsrum i Kräklingbo

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig