Föregående sida

Batteri Hällrevet (HR)

Gotlands kustartillerikår

Batteriet var ett sjöfrontsbatteri beläget vid södra inloppet till Fårösundsbassängen på Bungenäshalvön. Batteriet byggdes vintern 1939/40 av Tekniska byggnadsbyrån (pjäsvärnen) och av AB Armerad Betong  (kplats och amdurk).

Det bestod till en början av två pjäser jämte ammunitionsdurk och kommandoplats. Arbetena påbörjades den 4 mobiliseringsdagen, d v s den 12 december 1939.

1940 tillkom en tredje pjäs. Avvecklades i slutet av 1960-talet.

   

Hemlig rapport angående kustartilleriet på Gotlands omfattning 1/7 1942: Batteriet utgöres av 2 stycken 57 mm kanoner M/99 i kasematter. För personalens förläggning finnes 1 fältbarack. Förläggning kan även ordnas i 1 skyddsrum. Batteriet förfogar över en dubbel 8 mm lvksp.

 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 49' 55.81", E 19° 5' 28.68". Decimal: 57.83217, 19.09130

 

57 mm ksmpjäs m/99-1900 (57 mm kanon m/99 i 57 mm kassemattlavettage m/1900). Tillverkare: Bofors. Kaliber: 57×306 mm. Elevation: 10°. Normal skottvidd: 5.000 m. Utgångshastighet: 704 m/s. Projektilvikt: 2,7 kg. Pjäsen fanns vid batteri Hällrevet (HR), batteri Österklint (ÖK), batteri Vialms (VA)

 
 
   

Kommandoplats (KPL)

   
   

Pjäsplats 1.

1. Pjäs: Eldrör nr 10 tillverkat 1904 av Stockholms Vapenfabrik

   
   

Pjäsplats 2.

2. Pjäs: Eldrör nr 11 tillverkat 1904 av Stockholms Vapenfabrik

   
   

Pjäsplats 3.

3. Pjäs: Eldrör nr 31 tillverkat 1903 av Stockholms Vapenfabrik (Pjäsen står fortfarande kvar i sitt värn "ingjuten").

(2013) Pjäsvärn bestående av ett rum under mark. Byggnaden är 6 m l, 4 m br, 4 m dj (N-S) med en nedgång på långsidan mot V. Byggnaden är uppförd i betong, är delvis nedgrävd och övertorvad. Nedgången är igengjuten.

 
 
   

Barack

Byggnad 2. Barack. Sprängolycka 1941 Del I. / Del II. / Del III.

   
   
   

Pjäsplatsen 2017

   
 

Befäl under beredskapen 1939 - 1945

Batterichef 3:dje sektionen

1941

Fänrik

Wale, Karl Ingvar

Batterichef  stf

1941

Furir

Gustavsson, Karl Valter

 

1941

Furir

Nylund, Arne Torsten Einar

 

1941

Korpral

Bengtsson, Karl Stig

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig