Föregående sida

Batteri Ljugarn (LN)

Sjausterhammar Gammelgarn

7.5 cm tornpj m/57 (7.5 cm Tornpjäs m/57). Färdig 1962. Utgick ur organisationen 1995. Avvecklad 2000. 

 

Batteriet ingick i 1:a  serien som byggdes med en centraltunnel som innehöll eldledning, kraftförsörjning och förläggning, och med tunnlar som ledde ut till stigorter vid varje pjäsplats. I vissa fall fick terrängen styra och tunnlarna till pjäserna byggdes inte, men i samtliga fall var hela batteriet beroende av funktionerna i centraltunneln. Byggtekniken innebar att en större tunnel sprängdes, i vilken man sedan byggde en betongkonstruktion med välvt tak konstruerad för att tåla stora påkänningar som till exempel nedfallande stenblock. Betongkonstruktionen bidrog även till att skapa en god inomhusmiljö i anläggningen, tillsammans med ett kraftigt ventilations- och avfuktningssystem med övertrycksmöjlighet som skydd mot bland annat gas och radioaktivt nedfall.

Batteriet hade pjäser, sammanställningsplats (S-plats) och eldledning grupperade i linje med en gemensam tunnel mellan de olika komponenterna, ca 400-500 meter lång - förläggning, matsal mm rymdes i den drygt 75 meter långa central tunneln. Vissa batterier såg annorlunda ut pga av terrängen, grupperingen blev därför ganska tät.

 

1. Pjäs: Eldrör nr 1. 2. Pjäs: Eldrör nr 2. 3. Pjäs: Eldrör nr 3

 

Instrumentering: CIG 710, PA-39

 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 22′ 20″ Lon E 18° 48′ 32″. Decimal: 57.3723, 18.8090

 
 

S-platsen

 
 

1. Pjäs

 
 
 

CIG 710, PA-39

 
 
 
Avveckling
   
 
 
I det högra ÅSSA-skjulet fanns en lysraketpjäs och en lv-pjäs förrådsställda.
 
 
   
Batteri Ljugarn 2009
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig