Föregående sida

 

Utländska örlogsbesök på Gotland

 

18/7 1893

Kejsar Wilhelm med Hohenzollern II samt pansarbåten Blitz

Tyskland

21/8 1897

Franska pansarfartygen Pathau och Surcouf

Frankrike

8/8 1902

Kejsar Wilhelm med Hohenzollern II samt med ett flertal fartyg

Tyskland

25/7 1905

Kejsar Wilhelm med Hohenzollern II samt kryssaren Berlin

Tyskland

1/8 1905

Tysk eskader med flera stora pansarskepp

Tyskland

6/8 1908

Kejsar Wilhelm med Hohenzollern II samt kryssaren Stettin

Tyskland

8/6 1909

Pansarkryssaren Diana

Ryssland

7/6 1910

Pansarkryssaren Aurora

Ryssland

28/6 1934

Kryssarna HMS Leander och HMS Frobisher

England

13/7 1934

1. Minbåtshalvflottiljen

Tyskland

18/7 1934

Tendern Hela

Tyskland

17/5 1939

Kryssaren Königsberg

Tyskland

8/8 1986

Minfartyget ”Fyen” med bevakningsfartyget ”Najaden”

Danmark

16/9 2017

Trängfartyget ”Wambola”

Estland

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig