Föregående sida

Flottans män på Gotland

Kamratföreningen Flottans Män bildades 1935 av en samling entusiaster som med dåtidens språkbruk formulerade föreningens ändamål på följande vis:

“Att utgöra en föreningslänk mellan i tjänst varande och före detta fast anställda och värnpliktiga vid flottan, vårda vapnets traditioner och möjlig göra ett närmare följande av dess utveckling, befordra gott kamratskap genom fri och otvungen samvaro på gemensamma minnens grundval samt befrämja utbyggandet av sådan verksamhet som kan vara av gemensamt intresse för föreningsmedlemmarna”

Flottans Män är en opolitisk kamratförening för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan.

Föreningen har idag ca 4000 medlemmar fördelade på 26 lokalföreningar.

 

 

Marinstugan i Visby

Efter att Lv 3 G lämnat området övertogs baracken av den gotländska scoutrörelsen "Vargungarna". Den kallades då Fridtorpsgården. Där bedrev även baptiströrelsen olika verksamheter så som konfirmationsundervisning i flera år, i huvudsak av Alice Klintberg. Därefter disponerades baracken av Flottans män på Gotland och kom att kallas "Marinstugan". Man hyr marken av region Gotland på tillsvidarekontrakt som löper i en sexmånaders period. Baracken går ej att flytta pga sin konstruktion.

Damklubben Sextanten Visby. Föreningen bildades år 1981. Medlemmarna träffas cirka sex gånger per år plus några styrelsemöten.

 

I början av 2018 påbörjades bygget av ett hotell på gamla luftvärnsförläggningens plats på Hällarna. Då måste den återstående baracken som använts av Flottans män bort.

   
   

Nya Marinstugan i Visby

Sedan de tvingats lämna Marinstugan har de varit husvilla. Men den 17 juni 2018 invigdes deras nya lokaler i Villa Manhem. På samma villkor som föreningarna tidigare hade Marinstugan, får de nu disponera bottenvåningen i Villa Manhem på Scandic Hotel i hamnen, ägt av Gotlandsbolaget. Motbudet är att lokalerna får hyras ut när föreningarna inte är där.

Villa Manhem

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig