Föregående sida

Flottans män på Gotland

Visbyföreningens klubbstuga i Visby

Föreningen bildades 1935 av en samling entusiaster som med dåtidens språkbruk formulerade föreningens ändamål på följande vis: “Att utgöra en föreningslänk mellan i tjänst varande och före detta fast anställda och värnpliktiga vid flottan, vårda vapnets traditioner och möjlig göra ett närmare följande av dess utveckling, befordra gott kamratskap genom fri och otvungen samvaro på gemensamma minnens grundval samt befrämja utbyggandet av sådan verksamhet som kan vara av gemensamt intresse för föreningsmedlemmarna

 

Flottans Män är föreningen för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan. För att bli medlem fordras att man antingen har tjänstgjort i Marinen tidigare eller fortfarande är i tjänst, antingen som värnpliktig eller anställd. Medlemskap i lokalförening kan därutöver efter särskild prövning av dess styrelse vinnas av svensk medborgare med stort och aktivt intresse för Flottan och föreningens ändamål. Menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse. Föreningen har idag ca 4000 medlemmar fördelade på 23 lokalavdelningar.

 

Riksföreningens ändamål:

Verka för gemenskap och sammanhållning inom Flottan.
Främja kamratskapet inom riksföreningen och genom samhällskontakter i övrigt sprida kännedom om Flottans uppgifter, verksamhet och

utveckling inom ramen för totalförsvaret.
Vårda Flottans traditioner genom sin försvarsfrämjande verksamhet och öppenhet beträffande medlemskap vara en ideell riksförening med allmännyttigt ändamål.
Vara partipolitiskt obunden.
Utge tidskriften FLOTTANS MÄN som ett sammanhållande och informerande organ för medlemmarna
 

 

Damklubben Sextanten Visby

Föreningen bildades år 1981. Medlemmarna träffas cirka sex gånger per år plus några styrelsemöten.

(Källa: Flottans mäns hemsida)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig