Föregående sida

Tidningsklipp 1862

 

Sjökaptenen G. H. E. Byström

Gotlands Tidning 25/9 1862

Medalj. K. Storbritaniska regeringen har låtit genom deß härwarande generalkonsul tillställa Sjökaptenen G. H. E. Byström, som år 1854 war lots på engelska eskadern under Amiral Sir Charles Napiers befäl, Östersjö-medaljen i silfwer för ryska kriget i Östersjön 1854-1855.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig