Föregående sida

Tidningsklipp 1918

 

Är det omöjligt att få bukt med knektarna

Gotlänningen 25/3 1918

De af artillerister och dragoner mot till Visborgs slätt om kvällarna hemvändande permitteradt manskap föröfvade öfverfallen upprepas i större eller mindre skala kväll efter kväll. Ofredandena pläga börja redan inne i staden, merendels då biografernas förställningar sluta, och på gatorna intill dessa lokaler. De egentliga öfverfallen begås senare utanför Söderport, med förkärlek i trakten af elektricitetsverket på Södervärnsvägen, där de täta häckarna erbjuda goda gömställen, och där man vid behof kan i hast retirera in öfver järnvägen österut.

I fredags kväll hade en del infanterister beslutat gå i sällskap hem för att trygga sig mot öfverfall på en och en följden blef att strax utanför Söderport bar det ihop till fullkomlig batalj med månget blodvite.

Osäkerheten på vägarna söderut om kvällarna tyckes taga den art, att vederbörande borde lägga någon hämsko på de vilda krigaresinnena med hänsyn till allmänheten, om man icke gör det till infanteristerna. Något gammalt "groll" tyckes ej vara orsaken till de upprepade oordningarne, ty flera af de öfverfallne äro alldeles nyligen anlända till ön och veta sig ej ha fiender här.

 

 

 

Gotlänningarna i finska kriget

Gotlands Allehanda 9/4 1918

Det har nu bekräftats, att den Alyhr, som tillerkänts tapperhetsmedalj i finska frihetsstriden, är Tage Ragnar Alyhr, son till f. fanjunkaren vid Gotlands infanteriregemente, löjtnant C. Alyhr i Västervik. Ragnar Alyhr har i särskilda uppdrag utmärkt sig vid flera tillfällen.

− Till finska kriget, där nu inemot ett dussintal gotlänningar deltaga, har i dagarna ytterligare afrest en gotländsk frivillig af bondestam, nämligen husbondesonen Karl Gustaf Gröndal från Byrungs i Vall. G. är 24 år gammal.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig