Gotlands truppers officersförening och Gotlands militärförening ha sammanträden å A 7:s officersmäss fredagen den 29 april. Officersföreningen har då, sitt första ordinarie sammanträde jämlikt stadgarna. Vid militärföreningens sammanträde kommer biskop Ysander att hålla föredrag.